КЗО "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 386 компенсуючого типу" ДМР

   

Відкритий доступ

 

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 386 компенсуючого типу» Дніпровської міської ради знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Немировича-Данченка, 36А.

КЗО «ДНЗ № 386» ДМР працює за СТАТУТОМ (нова редакція), затвердженим наказом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 06.12.2016 р. № 282.

Управління дошкільним закладом здійснюється управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яке є представником власника.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 102 місця. Навчаються та виховуються у поточному навчальному році 114 дітей.

У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики від 01.11.2016 р. № 251).

Навчально-виховний процес забезпечують 4 вчителя-логопеда, 2 вчителя-дефектолога, 1 практичний психолог, 1 музичний керівник, 16 вихователів, 1 вихователь-методист.

Зміст навчально-виховного процесу в ДНЗ визначається Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до програм «Дитина в дошкільні роки» (науч. кер. К.Л. Крутій), програмою для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (авт. кол. Андрієтті О.О. та інші), програмою розвитку дітей дошкільного віку із ЗПР від 3 до 7 «Віконечко» (МОН України, 2013р.), програмно-методичним комплексом «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (МОН України, 2012 р.).

Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:

-       заяву від батьків або осіб, які їх замінюють;

-       медичну довідку про стан здоров’я дитини;

-       медичну довідку про епідеміологічне оточення;

-       свідоцтво про народження дитини;

-       документи про встановлення плати за харчування дитини (згідно чинного законодавства);

-       висновок Дніпровського обласного психолого-медико-педагогічного центру, що включає можливість перебування дитини у дошкільному закладі цього типу.

Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків за рахунок коштів батьків, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини (Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 р. № 38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами»). На даний момент в дршкільному закладі існують 2 гуртки хореографічний та з зображувальної діяльності.

На даний момент в дошкільному закладі вакантних посад немає.

Ганки дошкільного закладу не забезпечені пандусами.

 

План роботи

комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 386 компенсуючого типу»

Дніпровської міської ради

на 2020-2021 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпро

2020 р.

 

ЗМІСТ

 

РОЗДІЛ І

І. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2019-2020 навчальний рік та завдання на 2020-2021 навчальний рік …………………………………………………………………………………………………………………... 3

 

РОЗДІЛ ІІ

Методична робота з кадрами………………………………………….......................................................................................14

 

РОЗДІЛ ІІІ

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей…….…………........................................................................................21

 

РОЗДІЛ ІV

Робота методичного кабінету…….………………………………….………………………………………………………....23

 

РОЗДІЛ V

Організаційно-педагогічна робота …………………………………........................................................................................24

 

РОЗДІЛ VI

Адміністративно-господарська робота ………………………………..……………………………………………………...29

 

 

ДОДАТКИ ………………………………………………………………..………………………………………………………32

 

 

РОЗДІЛ І

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2019-2020 навчальний рік та завдання на 2020-2021 навчальний рік

 

Дошкільний навчальний заклад здійснював свою діяльність відповідно до основних положень «Конституції України», Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільні навчальні заклади», «Про охорону дитинства», Конвенції ООН «Про права дитини», Базового компоненту дошкільної освіти (2012 р.), Санітарного регламенту від 23.03.2016 р. № 234, зареєстрованого у Міністерстві Юстиції України 14.04.2016 р.  за  № 563/28693, листів МОН України від      №    «Планування роботи в ДНЗ», «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільних закладів» від 02.09.2016 р. № 1/9-436, «Про організацію освітньої роботи в ДНЗ у 2019-2020 навчальному році», програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки», а також за парціальними освітніми програмами: «Про себе треба знати, про себе треба дбати», «Грайлик», «Радість творчості».

У 2019-2020 навчальному році дошкільний зззаклад відвідувало 116 дітей. У закладі функціонувало 8 груп, із них дві групи для дітей раннього віку, три групи для дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку та три групи для дітей з порушеннями психічного розвитку. Режим перебування дітей за 10,5 годинним перебуванням. Одна група чергова, із 12 годинним перебуванням.

Відповідно до штатного розпису дошкільного закладу: педагогічних працівників – 27 (в тому числі вихователів – 16, завідувач – 1, вихователь-методист – 1, практичний психолог – 1, музичний керівник – 1, вчителів-логопедів – 4, вчителів-дефектологів -3).

Фаховий рівень педагогічних працівників:

 • вища категорія – 7;
 • перша категорія –
 • спеціаліст – 4:
 • друга категорія – 8.

Нагороджені Знаком «Відмінник освіти України» - 2 педагоги.

В дошкільному закладі освіти функціонують:

 • кабінет завідувача;
 • методичний кабінет;
 • музична зала;
 • фізкультурна зала;
 • сенсорна кімната;
 • один кабінет вчителя-логопеда;
 • один кабінет вчителя-дефектолога;
 • медичний кабінет.

Всі кабінети обладнані достатньою кількістю необхідного матеріалу відповідно до свого призначення. Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів.

Адміністрація та колектив приділяли значення естетичному оформленню групових приміщень,  залів, коридорів, кабінетів закладу. Особливо слід відзначити колектив групи «Зірочки» (вихователь Зелененко Т.М., вчителя-дефектолога Бобришеву Т.А., помічника вихователя Спотарь Л.І.), які обладнали групу за рекомендаціями К.Крутій «Стіни, підлога, стеля, які розмовляють».

Вихователем Сульдіною Л.М. та практичним психологом Переходченко О.Ю. був оформлений коридор закладу.

Велика увага приділялася благоустрою території дитячого садка. Протягом 2019-2020 навчального року на території дошкільного навчального закладу були висаджені дикоростучі кущі, різноманітні квіти огороди.

Територія утримується в належному стані. Здійснено ремонт та пофарбування ігрового та спортивного обладнання на майданчиках.

Безпосереднє керівництво роботи дошкільного закладу здійснює його завідувач Кравченко С.П., яка координує роботу всіх служб наказами різного характеру. Переважна із них кадрові, організаційного, за підсумкам педагогічної діяльності. Книги кадрових наказів, наказів з основної та адміністративно-господарської діяльності ведуться окремо. Розробка заходів щодо виконання рішень нормативних та інших документів ведеться своєчасно. Завідувач спільно з вихователями постійно проводить моніторинг фактичного відвідування і аналіз причини відсутності дітей за кожен місяць.

На адміністративному контролі перебувають питання граничних термінів перебування дітей відповідно до витягів.

Розробка заходів щодо виконання рішень нормативних та інших документів ведеться своєчасно. На основі аналізу навчально-виховної роботи визначаються проблемні завдання колективу, формуються теми нарад при завідувачу.

Атестація педагогічних працівників у закладі проводилася відповідно до ст. 54 Закону України «Про освіти», р.6. ст.30 Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого МОН України від 06.10.2010 р. № 930, зареєстрованого МЮ України 14.12.2010 р. № 1255/18550, згідно перспективного  плану на п’ять років у зазначені терміни.

Усі документи до організації і проведенню атестації велися і оформлялися згідно з установленими термінами.

Так, протягом 2019-2020 навчального року на базі КЗВО 8 педагогів підвищили свій професійний рівень, що становить  __% від загальної кількості, було атестовано 9 педагогічних працівників (33 %), із них 1-вихователь-методист, 2 вчителя-логопеда, 1-музичний керівник.

Вихователю-методисту Івченко Н.І. були підтверджені раніше встановлені кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший вихователь», вихователю логопедичної групи Гавриш О.В. були підтверджені раніше встановлені кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та «вихователь-методист». Вчителям-логопедам Єгоян Ю.І, Гром Ю.В.  встановлені кваліфікаційні категорії «спеціаліст другої категорії». Вихователям груп для дітей з порушеннями психічного розвитку Зелененко Т.М., Корниленко А.В, були встановлені кваліфікаційні категорії «спеціаліст другої категорії». Вихователю логопедичної групи Рудовій М.Ю., вихователю Сульдіній Л.М. як керівнику гуртка, Гром Ю.В., як музичному керівнику. та Зелененко Т.М., як інструктору з фізичного виховання, також встановлені кваліфікаційні категорії «спеціаліст другої категорії». Вихователю групи для дітей з порушеннями психічного розвитку Груєнко О.М. підтверджено раніше встановлений 11 тарифікаційний розряд та присвоєно звання «вихователь-методист».

Підвищенню професійної компетентності педагогів позитивно сприяла така форма методичної роботи, як колективний перегляд педагогічного процесу, який є однією з дійових форм роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників з різним рівнем освіти та стажем педагогічної діяльності.

Педагоги Груєнко О.М., Єгоян Ю.І., Сульдіна Л.М., Гавриш О.В. та Зелененко Т.М. майстерно підготували і провели інтегровані заняття з використанням інноваційних технологій.

Педагогічна освіта здійснювалася різнобічно в тому числі участь у вебінарах, тренінгах, систематичне вивчення методичної, педагогічної та психологічної літератури, публікацій періодичних видань. Педагоги спеціалісти….

Так, на базі дошкільного закладу у лютому 2020 року відбулося засідання школи опорного ДНЗ для вчителів-дефектологів, вчителів-логопедів та методистів району на тему: «Інноваційні технології запуску та розвитку мовлення у дітей з особливими освітніми потребами».

Присутні педагоги збагатила свої теоретичні та практичні знання, переглянувши сучасні форми роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Методику роботи з немовленнєвими дітьми представила вчитель-логопед «спеціаліст вищої категорії» Черепанова І.Ю.; арт-терапевтичні форми роботи продемонстрували вчителі-логопеди Демченко Н.О., Черноморова Н.В. Єгоян Ю.І. та вчитель-дефектолог Чернявська Т.М.; консультацію по Бернштейну надала увазі слухачів вчитель-дефектолог Бєлоусова О.В.; вправи з кінезіології – вчитель-дефектолог Бобришева Т.А.; надали консультацію та показали практичні вправи з нейрологоритміки інструктор з фізичного виховання Зелененко Т.М. та практичний психолог Переходченко О.Ю.

Через семінари, тренінги, практичні заняття, взаємовідвідування занять консультативна допомога надавалася молодим спеціалістам: вчителю-логопеду Демченко Н.О., вихователям Зелененко Т.М. та Умновій Т.В.

Відвідування педагогів-спеціалістів…….

Протягом року педагогами придбано багато нового сучасного демонстраційного матеріалу з розділів: «Дитина у соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Мовленнєвий розвиток», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» та рекомендації щодо їх використання.

Поряд з цим педагогами також виготовлені дидактичні посібники для дітей раннього віку (вихователь Гпркуша І.С.), дошкільні групи (вихователі Зелененко Т.М., Гавриш О.В., Пюра Т.О., Єгоян Ю.І.), нові атрибути до сюжетно-рольових ігор (вихователі Умнова Т.В., Кравченк А.С., Пюра Т.О., Зелененко Т.М.), театралізованої діяльності (вихователі Гавриш О.В., Деріглазова А.Є.), а також роздаткового матеріалу з інтелектуальним навантаженням. Вчитель-логопед Черепанова І.Ю., вчитель-дефектолог Бобришева Т.А. поповнтлт группу новим дидактичним матеріалом.

Заслуговують на увагу авторські розробки конспектів інтегрованих занять вихователя Груєнко О.М.. Вона склала методичний посібник «Використання мнемотехніки у роботі з розвитку мовлення дошкільників».

Упродовж 2019-2020 навчального року навчальний процес дошкільного закладу був спрямоаний на вирішення таких завдань:

 • організація роботи педагогічного колективу щодо забезпечення системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами, продовження створення в закладі здоров’язбережувального середовища, цілісної системи формування культури здоров’я в єдності з батьками;
 • активізація  роботи з формування соціально-комунікативної компетенції дітей шляхом використання методів інтерактивної взаємодії, в тому числі, мнемотехніки.

Першочерговим завданням педагогічний колектив вважає збереження та зміцнення здоров’я дітей, створення належних умов для проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми у закладі функціонує спортивна зала, спортивний майданчик, спортивні куточки в кожній групі. Завдання та змість фізкультурного виховання в закладі визначається вимогами листа МОН України від 02.09.2016 р. № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у ДНЗ».

З метою зміцнення та збереження фізичного психічного і духовного здоров’я дітей, формування фізичних вмінь та навичок, виховання стійкого інтересу до рухової активності педагоги дошкільного закладу проводили відповідну роботу з питань пошуку оптимальних шляхів фізичного розвитку та медичного обслуговування дітей. Весь фізично-оздоровчий режим в ДНЗ було спрямовано на збереження і зміцнення здоров’я дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих умінь і навичок, розвиток фізкультурних якостей. Забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, ознайомлення з будовою та основними функціями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя.

Інструктор з фізичного виховання Зелененко Т.М. на достатньому рівні вела фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми, профілактичні заняття з дітьми, використовувала в роботі з дітьми елементи спортивних ігор: футболу, волейболу.

Інструктор з фізичного виховання використовувала нетрадиційні методики, спрямовані на зміцнення здоров’я дітей: авторська програма з фізичного виховання М.Єфименка, дихальна гімнастика К.Бутейка..

Істотним моментом організації фізичного виховання була співпраця педагогічного колективу з родинами вихованців, просвітницька робота з батьками. Вихователі систематично проводили тематичні консультації, співбесіди на спортивну тематику. Традиційним стало проведення свят.

Фізкультурно-оздоровча робота поєднувалася з активною руховою діяльністю дітей на свіжому повітрі, що сприяло їх успішному фізичному розвитку, формуванню рухових вмінь та навичок, інтересу до різних видів рухової діяльності. дотриманням режиму дня, часом відведеним на прогулянку.

Вихователями всіх груп за результатами медичних довідок від сімейних лікарів складені індивідуальні картки розвитку дітей, в які вносяться дані про стан фізичного розвитку дітей. Педагоги враховували показники стану здоров’я дітей під час проведення фізкультурних занять, організації рухового режиму впродовж дня, підбору рухливих ігор.

Однак, організація роботи з фізичного виховання  потребує постійної уваги, в зв’язку з вступом в заклад дітей, кі мають особливості психофізичного розвитку, тому зміст освітньо-виховної корекційної роботи реалізувався через застосування вихователями Зелененко Т.М., Груєнко О.М., Курочкіною Т.В. парціальної програми з фізичного виховання дітей дошкільного віку  «Казкова фізкультура» М.М. Єфименка.

План роботи психологічної служби був підпорядкований напрямкам роботи дошкільного навчального закладу, з урахуванням основних завдань роботи практичного психолога Переходченко О.Ю.. Наявність нормативно-правової бази участь у методичних нарадах, методичних семінарах, семінарах-практикумах, опрацювання літератури сприяли успішному вирішенню поставлених завдань. Відповідно до основних завдань на 2019-2020 навчальний рік практичним психологом була проведена робота по реалізації складових річного плану з питань психологічного супроводу дітей, педагогів, батьків. З педагогами були проведені індивідуальні консультації з питання формування емоційних контактів між дитиною і дорослим, створення безпечного для спілкування середовища, розвитку навичок емпатії, соціальної поведінки, підвищенню впевненості в собі і формуванню позитивного «Я» образу.

Консультативно-просвітницька робота з батьками і педагогами, проведення бесід з дітьми сприяли тому, що всі діти успішно адаптувалися до нових умов перебування в закладі. За участі практичного психолога Переходченко О.Ю. проводилися консиліуми: «Адаптація дітей до умов дошкільного навчального закладу» з метою координації зусиль учасників освітнього процесу по створенню сприятливих умов для збереження психологічного здоров’я дітей.

Належну увагу адміністрація закладу приділяла виконанню Закону України «Про охорону праці». Ознайомлення працівників закладу з директивними документами щодо охорони праці носили системний характер. Протягом року дошкільний навчальний заклад забезпечував дотримання санітарно-гігієнічних вимог, сприяв забезпеченню та зміцненню здоров’я відповідно до ст. 11 Закону України «Про дошкільну освіту». В кожній віковій групі були оформлені куточки з техніки безпеки життєдіяльності. У методичному кабінеті в наявності: методична література, періодичні видання, розробки конспектів, посібники. На контролі у адміністрації технічний стан приміщень, безпечний для дітей стан території. Перспективними та календарними планами роботи вихователів передбачені різні види роботи з дітьми з БЖД. З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів з формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя у закладі проводився два рази на рік (жовтень, квітень) Тиждень безпеки дитини, наповнений конкретним змістом навчально-виховної роботи: тематичні заняття, дидактичні і сюжетні ігри з елементами безпеки життя, читання творів художньої дитячої літератури, показ театрів.

Належна увага керівництвом та педагогами закладу приділялася практичній роботі щодо попередження дитячого травматизму. Вихователі знайомили дітей з правилами безпечної поведінки під час навчальної діяльності та в повсякденному житті.

Одним із пріоритетних напрямків у роботі педагогів дошкільного закладу зі старшими дошкільниками було формування життєвої компетентності дошкільника, здійснення підготовки дітей до школи, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов. Належне місце в підготовці дітей до школи займали інтегровані, комплексні, тематичні та індивідуальні заняття. Вихователі третьої групи для дітей з ППР Зелененко Т.М., Груєнко О.М. та вчитель-дефектолог Бобришева Т.А. провели належну роботу по оволодінню старшими дошкільниками необхідними знаннями і вміннями. Під час моніторингового дослідження виявлено, що діти проявляють інтерес до навчання, майже всі легко йдуть на контакт, комунікабельні, легко вступають у відносини з однолітками та дорослими людьми і вільно почувають себе у цьому товаристві. У дітей сформована готовність до прийняття нової соціальної ролі – школяра.

Діти-випускники мають добрі уявлення про школу, так як вихователь Зелененко Т.М. вчитель-дефектолог Бобришева Т.А. неодноразово організовували екскурсії до школи. Діти були ознайомлені зі стадіоном, бібліотекою, класом. Їм була представлена можливість сидіти за партами. Це позитивно вплинуло на формування мотиваційної готовності та соціальної компетентності дітей.

Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснювався за допомогою різних видів контролю: спостереження за діяльністю педагогів, аналізу відкритих занять, методики складання панів роботи з дітьми, результативності самостійної роботи з підвищення кваліфікації.

Високих результатів набули педагоги-спеціалісти та вихователі: Зелененко Т.М., Груєнко О.М., Гавриш О.В., Пюра Т.О.

Одним із методів оцінки якості дошкільної освіти був моніторинг, що дозволив відстежити як відхилення від державних стандартів, так і рівень задоволення освітніх потреб. Протягом року педагогами ретельно збиралася та об’єктивно оброблялася інформація моніторингу кожної дитини всіх вікових груп. Відповідно до результатів були зроблені висновки, які показали засвоєння Базового компоненту дошкільної освіти на початок 2019-2020 навчального року. На кінець навчального року висновки не підводились в зв’язку з виходом на карантин з 12.03.2020 р.

Однією із ефективних форм роботи організації освітнього процесу в умовах дошкільного навчального закладу є гурткова робота, яка була спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до петриківського розпису, виявлення та розвиток у них здібностей та виховання поваги до національної творчості. Керівник гуртка педагог вищої категорії Сульдіна Л.М. працювала над розкриттям творчого потенціалу кожної дитини, стимулювала їх креативний розвиток. Роботи дітей були оформлені виставкою для перегляду батькам.

На підставі вище сказаного можна зробити висновок, що всі педагоги дошкільного закладу приділяли значну увагу розвитку пізнавальних процесів, враховували вікові особливості дітей, застосовували в роботі ігри та вправи на розвиток уваги та слухової пам’яті. Але залишається актуальним питання – розвиток мовлення, володіння вмінням зв’язно, послідовно, зрозуміло для оточуючих описати предмет, картинку, подію, передати хід своїх думок, пояснити те чи інше явище, правило.

Методична робота в дошкільному закладі відповідає структурі методичної роботи і вимогам МОН України про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами.

У 2019-2020 навчальному році методична робота всіх категорій педагогічних працівників була спрямована на створення сприятливих умов для особистісного становлення кожного педагога, підвищення їх професійної майстерності.

З метою підвищення рівня теоретичних знань, вдосконалення практичних у дошкільному навчальному закладі проводилися індивідуальні та групові форми роботи з педагогами. Чітко окреслено основні напрямки роботи педагогів з самоосвіти.

З метою реалізації річних завдань у 2019-2020 навчальному році, удосконалення роботи щодо реалізації особистісно-орієнтованої моделі в закладі дошкільної освіти було заплановано 4 педагогічні ради, 2 мікропедради для педагогів-спеціалістів:

І – Завдання діяльності колективу дошкільного навчального закладу на 2019-2020 навчальний рік. Обговорення та затвердження.

ІІ – Організаційно-педагогічні умови побудови освітнього процесу на засадах

ІІІ – Дитячий садок і НУШ (з участю вчителя та батьків)..

ІV – Підготовка до літнього оздоровлення дітей.

І мікропедрада – Сучасний погляд на класифікацію мовленнєвих порушень.

ІІ мікропедрада – Використання технології сенсорної інтеграції для активізації мовлення дітей.

Педрада «Дитсадок і НУШ» не була проведена по причині карантину. Роботу педагогічних рад було спрямовано на вирішення питань щодо організації корекційного, навчально-виховного процесу, створення безпечних умов та формування культури здорового способу життя, як основи повноцінного розвитку і виховання дитини. Проведена робота шляхом педагогічних рад збагатила теоретичні та практичні знання педагогів та дала змогу поповнити базу методичного кабінету дидактичними посібниками.

На виконання ст.30 Закону України «Про освіту», наказу департаменту «Про прозорість т інформаційну відкритість діяльності закладів освіти» на сайті дошкільного навчального закладу розміщується і поповнюється інформація щодо публічності та відкритості діяльності закладу. Інформаційне наповнення сайту включає розділи: «нормативно-правове забезпечення діяльності закладу»; розділи для відображення прозорості закладу дошкільної освіти. Педагоги закладу під час карантину продовжували дистанційну роботу з батьками та дітьми, створили сайти для …………………………

Сьогодення продиктоване потребою, зберігаючи пріоритет родинного виховання, активніше залучати родини до участі у освітньому процесі закладу, психолого-педагогічної та методичної самоосвіти, оскільки не всі батьки спроможні оволодіти спеціальними знаннями, навичками, вміннями, щоб правильно здійснювати освітній процес в умовах сім’ї та послідовно розвивати своє педагогічне мислення.

Педагогічним колективом проводилася робота щодо інтеграції суспільного і родинного виховання. Батьки вихованців групи «Зірочки» (вихователі Зелененко Т.М., Груєнко О.М., вчитель-дефектолог Бобришева Т.А.) активно залучалися до освітнього процесу в групі. Педагоги ІІ логопедичної групи Гавриш О.В., Пюра Т.О., вчителі-логопеди Демченко Н.О. та Черепанова А.В. через проведення показів занять для батьків, свят та розваг залучали батьків до взаємодії з питання виховання та навчання дітей.

Спільна робота з груповими батьківськими комітетами дала можливість якісному забезпеченню матеріальної бази груп, що дало можливість оновити та поповнити групи дидактичним та ігровим обладнанням.

На контролі адміністрації залишається питання покриття полу в павільйоні групи ППР № 3, ремонт каналізаційної системи в логопедичній групі № 1, а також ремонту сходинкових клітин.

Річний план за 2019-2020 навчальний рік був реальним, дозволив досягти поставлених цілей. Проте в організації освітньо-вихованого процесу в 2020-2021 навчальному році залишаються актуальними питання щодо забезпечення роботи з формування у дошкільників навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми та дорослими людьми, охорони життя, збереження і зміцнення здоров’я дітей.

Поряд  цим можна визначити недоліки, а саме:

 • відсутність у систематизації роботи з питань формування комунікативної компетенції дошкільників шляхом використання інтерактивної взаємодії;
 • організація тісної взаємодії сім’ї та дошкільного навчального закладу в компетентнісному  становленні особистості дитини, удосконалення роботи з сім’єю щодо підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування позитивного емоційного ставлення та поваги до вихователів і дітей шляхом урізноманітнення .

Одним із ключових питань залишається пошук та впровадження в освітній процес нових підходів, оригінальних технологічних форм, методів і засобів освітньої роботи. Планування й розгортання освітнього процесу на інтеграційних засадах позитивно характеризує інноваційну діяльність колективу, а головне – забезпечує успішність виконання завдань, визначених річним планом дошкільного навчального закладу на 2020-2021 навчальний рік.

Куруючись Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти (2012 р.), Положення про дошкільні навчальні заклади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів ві 12.03.3002 р. № 305, Санітарним регламентом для ДНЗ, затвердженого наказом МОЗ України від 24.03.2016 р. № 234, та, виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2019-2020 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку недоліки та проблеми, що виникли, педагогічний колектив визначив основні напрямки роботи дошкільного навчального закладу на 2020-2021 навчальний рік:

 1. Формування соціальної компетентності у дітей з особливими освітніми потребами шляхом інтеграції інноваційних освітніх напрямків.
 2. Здійснення міждисциплінарного підходу в корекції розвитку дітей з особливими освітніми потребами засобами сенсорно моторної інтеграції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

Методична робота з кадрами

 

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

 1. Підвищення педагогічної майстерності.

Участь у методичній роботі району.

1

З метою підвищення теоретичного рівня та компетентності педагогів забезпечити участь педагогів у методичних заходах району, міста:

 • методичні об’єднання;
 • школи передового досвіду;
 • вебінари;
 • конференції.

Згідно за планом

вихователь-методист

 

 1. Семінари

1

«Дошкільнятам освіту для сталого розвитку».

жовтень 2020 р.

вихователь-методист

 

2

Афлатот – соціально-фінансова освіта дітей дошкільного віку.

грудень 2020 .

вихователь-методист

 

3

Інтегрований освітній процес в дошкільному навчальному закладі.

лютий 2021 р.

вихователь-методист

 

 1. Засідання круглого столу

1

Нові інтерактивні методи навчання дітей.

вересень 2020 р.

вихователь-методист,

вихователі

 

2

Обмін думками з питання самоосвіти.

1 раз в квартал

вихователь-методист

 

3

Інтегрований освітній процес в дошкільному навчальному закладі. Перспективи переходу.

березень 2021 р.

вихователь-методист

 

 1. Робота творчої групи

1

Складання інтелектуальних карт до блочно-тематичного планування.

впродовж року

вихователь-методист

 

 1. Конкурси - огляди

1

 

Готовність груп до роботи в 2020-2021 навчальному році.

вересень 2020 р.

завідувач ДНЗ,

вихователь-методист

 

2

Методичні посібники по напрямкам:

 • Афлатот-соціально-фінансова освіта дітей дошкільного віку.
 • Сталий розвиток.
 • Стрім-освіта.

січень 2021 р.

завідувач ДНЗ,

вихователь-методист, творча група

 

 1. Виставки

1

«Осінь в гості завітала»

жовтень 2020 р.

керівник гуртка

Сульдіна Л,М.

 

2

«Зимові візерунки»

грудень 2020 р.

керівник гуртка

Сульдіна Л,М.

 

3

«Любій мамі»

березень 2021 р.

керівник гуртка

Сульдіна Л,М.

 

4

«Літо-літечко»

березень 2021 р.

керівник гуртка

Сульдіна Л,М.

 

 1. Консультації

1

Модель організації занять в дошкільному навчальному закладі за рекомендаціями К.Крутій.

вересень 2020 р.

вихователь-методист

 

2

Сталий розвиток – це тренд чи необхідність.

вересень 2020 р.

вихователь

Курочкіна Т.В.

 

3

Інтегрований освітній процес.

листопад 2020 р.

вихователь-методист

 

4

«Світ в коробці» - сенсорне виховання.

 

січень 2021 р.

вчитель-дефектолог

Чернявська Т.М.

 

5

Методика роботи з казкою.

лютий 2021 р.

вихователь,

Деріглазова А.Є.

 

6

Стіни, що говорять, або як активізувати всі сенсорні системи дітей під час різних видів діяльності.

березень 2021 р.

вихователь,

Пилипенко Л.Я.

 

 1. Самоосвіта

1

Знайомство з новинками методичної літератури, педагогічними інноваціями в дошкільній освіті.

постійно

педагоги

 

2

Передплата періодичних видань.

листопад 2020 р.

вихователь-методист

 

3

Вивчення нормативних документів та постанов МОН України.

постійно

педагоги

 

4

Презентація та обговорення навчально-методичних посібників:

 • Сталий розвиток;
 • Афлатот;
 • Стрім-освіта.

постійно

педагоги

 

5

Опрацювання і аналіз змісту матеріалів з дошкільної освіти.

1 раз на місяць

вихователь-методист

 

6

Освіта для сталого розвитку.

вебінар

педагоги

 

 1. Взаємовідвідування

1

Кому потрібне повітря? Інтегроване заняття.

листопад 2020 р.

Корниленко А.В.

 

2

Не ображай дерево.

березень 2021 р.

Пюра Т.О.

 

3

Квітка-семиквітка. Інтегроване заняття: комунікативно-мовленнєве, логіко-математичне, пізнавальний розвиток.

січень 2021 р.

Кравченко А.С.

 

4

З Капітошкою гуляємо і про воду розмовляємо.

лютий 2021 р.

Груєнко О.М.

 

5

Скільки поверхів ліс має? Ознайомлення з природою, сталий розвиток.

грудень 2020 р.

Пилипенко Л.Я.

 

6

Інтегроване заняття «Море – дивовижний дім».

квітень 2021 р.

Умнова Т.В.

 

7

Осінь по садочку ходила.

листопад 2020 р.

Курочкіна Т.В.

 

8

Про квіти дбають діти. Куточок природи.

грудень 2020 р.

Гавриш О.В,

 

9

Сторінками улюблених казок.

жовтень 2020 р.,

лютий 2021 р.

Деріглазова А.Є.

 

10

Сенсорика

листопад 2020 р.

Волошко Т.А.

 

11

На гостину до пташок.

квітень 2021 р.

Руда В.В.

 

12

Квітник у парасольці.

листопад 2020 р.,

квітень 2021 р.

Сульдіна Л.М.

 

 1. Педагогічні ради

1

Аналіз результатів роботи за 2019-2020 навчальний рік та основні завдання педагогічного колективу на 2020-2021 навчальний рік.

 

Про підсумки літнього оздоровлення дітей в дошкільному навчальному закладі.

 

Презентація: Організація освітнього процесу в 2020-2021 навчальному році.

 

Готовність груп до роботи в 2020-2021 навчальному році.

 

Затвердження форми планування освітньо-виховного процесу; розкладу занять; графіку роботи гуртка; програми, за якою педагогічний колектив буде здійснювати освітній процес з дітьми.

серпень 2020 р.

завідувач ДНЗ

 

 

 

 

старша медична сестра

 

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

завідувач ДНЗ

 

2

Впровадження інноваційних технологій у пізнавально-мовленнєвому розвитку, а саме соціальна і фінансова освіта (Афлатот) сталий розвиток.

 

Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

 

Результати роботи впровадження інноваційних технологій на заняттях.

 

Презентація напрацьованого матеріалу з економічного виховання та сталого розвитку.

грудень 2020 р.

завідувач ДНЗ

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

вихователь-методист

 

 

педагоги логопедичних груп № 1,2,

груп ППР № 1,3

 

3

Інтеграція в дошкільній освіті.

 

Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

 

Позитивні сторони інтеграції в дошкільному навчальному закладі, труднощі цього процесу.

 

Чи готові ви до інтеграції.

 

Звіт педагогів логопедичної групи № 3, Групи для дітей з ППР № 2 з напрацьованими матеріалами по темі STREAM – освіта.

лютий 2021 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

дискусія

 

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

 

практичний психолог

 

педагоги

 

4

Аналіз роботи щодо реалізації завдань ІІ етапу економічної освіти, сталого розвитку та стрим-освіти.

 

Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

 

Стан соціально-психологічної та емоційно-вольової готовності старших дошкільників до навчання у школі, рекомендації щодо усунення недоліків у виховній роботі.

 

Обговорення та затвердження плану роботи дошкільного навчального закладу на літній період.

травень 2021 р.

вихователь-методист, педагоги

 

 

вихователь-методист

 

 

практичний психолог

 

 

 

 

 

завідувач ДНЗ

 

 1. Курсова перепідготовка

1

Направити на курси підвищення кваліфікації педагогів:

 • Курочкіну Т.В.
 • Деріглазову А.Є.
 • Волошко Т.А.
 • Руду В.В.
 • Сульдіну Л.М.

за планом

завідувач ДНЗ

 

 1. Атестація

1

Скласти наказ з питань атестації педагогічних працівників в 2021 році.

жовтень 2020 р.

завідувач ДНЗ

 

2

Скласти план атестації.

 

вихователь-методист

 

3

Провести атестацію педагогічних працівників:

 • Курочкіної Т.В.
 • Деріглазової А.Є.
 • Волошко Т.А.
 • Рудої В.В.
 • Сульдіної Л.М.

 

 

 

4

Вивчати систему роботи педагогів, які атестуються.

впродовж року

вихователь-методист,

атестаційна комісія

 

5

Видати наказ по дошкільному навчальному закладу за результатами атестації та ознайомити з ним педагогічний колектив.

квітень 2021 р.

завідувач ДНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

 

з/п

Напрямки вивчення

Термін вивчення

Форма узагальнення

Розгляд результатів

Відповідальний

Комплексне вивчення навчально-виховної роботи

1

Система освітньої роботи педагогів логопедичної групи № 1.

січень 2021 р.

довідка

наказ

нарада при завідувачі ДНЗ

завідувач ДНЗ,

вихователь-методист,

старша медична сестра,

завгосп

Тематичне вивчення

1

Створення умов для формування комунікативної компетенції дітей.

листопад 2020 р.

лютий 2021 р.

травень 2021 р.

довідка

до педагогічної ради

завідувач ДНЗ,

вихователь-методист

2

Вивчення стану сенсорного виховання дітей раннього віку.

грудень 2020 р.

березень 2021 р.

довідка

для довідки

вихователь-методист

Оперативний контроль

1

Підготовка педагогів до робочого дня.

періодично

співбесіда

 

вихователь-методист

2

Організація та проведення прогулянок.

періодично

співбесіда

 

вихователь-методист

3

Організація роботи педагогів, які атестуються.

впродовж року

до засідання АК

протокол

вихователь-методист

4

Використання заявлених педагогічних технологій.

впродовж року

до наради при завідувачу

звіт

вихователь-методист

5

Організація та проведення фізкультурних занять.

 

1 раз на тиждень

для співбесіди

 

вихователь-методист

6

Виховання когнітивних навичок та самостійності дітей дошкільного віку.

періодично

співбесіда

 

вихователь-методист

7

Дотримання режиму дня в групах дошкільного закладу.

періодично

співбесіда

 

вихователь-методист

Попереджений контроль

1

Стан ведення документації

1 раз на квартал

довідка

до засідання ради при завідувачу

завідувач,

вихователь-методист

2

Зміст та якість блочно-тематичного планування.

1 раз на місяць

наказ

 

вихователь-методист

 

3

Готовність педагогів до освітнього процесу.

періодично

співбесіда

до засідання педагогічної ради

завідувач,

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

Робота методичного кабінету

 

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1

Розробити режим дня, розклади занять, графіки музичних занять та занять з фізкультури.

жовтень 2020 р.

вихователь-методист

 

2

Оформити стенди:

 • методичний куточок;
 • атестаційний куточок.

жовтень 2020 р.

вихователь-методист

 

3

Оформити документацію до нового навчального року.

листопад 2020 р.

вихователь-методист

 

4

Поповнювати методичний кабінет новинками науково-методичної літератури з питань використання завдань програм «Сталий розвиток», «Стрім-освіта» та «Соціально-економічне виховання».

постійно

вихователь-методист

 

5

 Скласти план підготовки до засідання педагогічної ради.

згідно план

вихователь-методист

 

6

Підготувати заходи до конкурсів на краще оформлення  картотеки методичних посібників.

вересень 2020 р.,

січень 2021 р.

вихователь-методист

 

7

Оформити передплату на періодичні видання України.

грудень 2020 р.

вихователь-методист

 

8

Поповнити картотеку новинками методичної та наукової літератури.

постійно

вихователь-методистт

 

9

Упорядкувати та поповнити базу нормативних документів у галузі дошкільної освіти.

постійно

вихователь-методист

 

10

Узагальнити результати тематичного вивчення стану освітнього процесу з дітьми.

поквартально

вихователь-методист

 

11

Проаналізувати плани роботи з дітьми, складеними молодими спеціалістами.

систематично

вихователь-методист

 

12

Функціонування постійно діючих виставок дитячих робіт по зображувальній діяльності.

4 рази на рік

вихователь-методист

 

13

Організувати роботу з педагогами, що атестуються.

в період атестації

вихователь-методист

 

14

Проводити консультування педагогів щодо використання інноваційних технологій.

постійно

вихователь-методист

 

15

Розпочати роботу над складанням методичного посібника: «Афлатот», «Сталий розвиток», «Стрім-освіта».

протягом року

вихователь-методист

 

16

Проводити співбесіди згідно планів самоосвіти.

2 рази на рік

вихователь-методист

 

17

Проводити індивідуальні консультації з питання складання конспектів занять для колективного перегляду.

за необхідністю

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ V

Організаційно-педагогічна робота

 

 

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

5.1.  Роботи з батьками

1

Загальні батьківські збори:

 

 1. Про пріоритетні напрямки роботи дошкільного закладу на 2020-2021 навчальний рік.
 • Звіт завідувача дошкільного навчального закладу про виконання плану роботи за 2019-2020 навчальний рік.
 • Звіт і вибори батьківського комітету.
 • Відкритий мікрофон: «Що ми очікуємо від дитячого садочку?». (Обмін думками)
 1. Про підсумки роботи педагогічного колективу з організації освітньо-виховної роботи з дітьми.
 • План роботи ДНЗ в літній період.
 • Організація харчування дітей в літній оздоровчий період.

жовтень 2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

травень 2021 р.

завідувач ДНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завідувач ДНЗ

 

2

Групові батьківські збори:

 

 1. Ранній вік:
 • Адаптація дітей раннього віку до умов дитячого садка.
 • Безпека життєдіяльності дітей в ДНЗ та вдома.
 • Вибори батьківського комітету.

 

 • Результати освітньо-виховної роботи з дітьми.
 • Літнє оздоровлення дітей в ДНЗ та вдома.

 

 1. Групи дошкільного віку:
 • Адаптація дитини до дитячого садка. Освітній процес та корекційна робота з дітьми.

Співпраця педагогів та батьків в освітньо-виховному процесі.

 • Спільна робота педагогів ДНЗ та сім’ї у вихованні компетенції дітей.

Готовність дітей до навчання у школі.

Літнє оздоровлення дітей.

 

 

вересень 2020 р.

 

 

 

 

 

 

квітень 2021 р.

 

 

 

 

 

вересень 2020 р.

 

 

 

 

квітень 2021 р.

 

 

вихователі груп

 

 

 

 

 

 

вихователі

 

старша медична сестра

 

 

вихователі,

вчителі-логопеди,

вчителі-дефектологи,

завідувач ДНЗ

 

завідувач ДНЗ,

педагоги

 

5.2. Консультації спеціалістів для батьків.

1

Психологічне здоров’я дітей.

протягом року

практичний психолог

 

2

Ефективне спілкування батьків з дітьми.

за планом

педагоги

 

5.3. Робота з батьками в групах

1

Залучати батьків вихованців та громадськість до участі в проведенні творчих зустрічей, свят, розваг.

впродовж року

педагоги

 

2

Поповнювати інформаційні куточки закладу для батьків  та громадськості загальнопосадового значення.

впродовж року

педагоги

 

3

Висвітлювати заходи в засобах масової інформації та на сайті ДНЗ для батьків.

впродовж року

педагоги

 

4

Збір інформації про соціальний статус родини, загальні відомості про дитину.

впродовж року

педагоги

 

5

Інформаційні листи, папки-пересувки:

 • як допомогти дитині звикнути до дитячого садка;
 • щоб дитина була здорова;
 • дошкільник та комп’ютер;
 • гра для дитини це її життя;
 • безпека дитини понад усе.

впродовж року

педагоги

 

5.4. Календар свят

1

Осіннє свято.

 

 

згідно річного плану

 

 

музичний керівник,

педагоги

 

2

Свято Миколая.

 

3

Новорічне свято.

 

4

Свято весни.

 

5

Випускне свято.

 

5.5. Співпраця зі школою

1

Укласти угоду про співпрацю зі школою № 129.

вересень 2020 р.

завідувач ДНЗ

 

2

Екскурсія з дітьми-випускниками груп ДНЗ територією школи.

жовтень 2020 р.

вихователі, вихователь-методист

 

3

Круглий стіл: «Особливості роботи з дітьми шостого року життя в ДНЗ та школі». Ознайомлення з програмою, за якою працюють педагоги ДНЗ.

 

листопад 2020 р.
 

вихователь-методист,

завідувач ДНЗ

 

4

Зустрічі вчителів початкової школи з батьками дітей випускників ДНЗ.

лютий-березень

2021 р.

завідувач ДНЗ,

вихователь-методист

 

5

Організація взаємовідвідування: уроків у першому класі вихователями ДНЗ та занять учителями початкової школи.

 

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІ

Адміністративно – господарська робота

 

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

6.1 Господарська робота

1

Зробити передплату педагогічної преси на 2021 рік.

листопад 2020 р.

вихователь-методист

 

2

Підготовка до опалювального сезону, здійснити ревізію підвалу.

жовтень 2020 р.

завгосп

 

3

Облаштування спортивного майданчика.

03.09.2019 р.

завідувач,

голова ПК

 

4

Відремонтувати кровлю ДНЗ в місцях, де виникли проблеми.

вересень 2020 р.

завгосп

 

5

Розробити план заходів до роботи в осінньо-зимовий період.

жовтень-листопад 2020 р.

завідувач

 

6

Регулярно здійснювати ревізію та поточний ремонт електричного обладнання.

постійно

завідувач

 

7

Регулярно здійснювати ревізію та контроль за станом ігрового обладнання, дитячих меблів, санітрано-технічного обладнання.

щомісяця

завгосп

 

8

Забезпечити своєчасне проходження медичного огляду працівників закладу.

відповідно графіку

завідувач

 

9

Перевірити:

 • міцність кріплень та обладнання спортивних споруд на майданчику;
 • міцність кріплень та обладнання, стендів у коридорах, кабінетах, групах;
 • справність електровимикачів, електророзеток;
 • маркування електровимикачів, електророзеток, електрощитків.

впродовж року

комісія ДНЗ

 

10

Обстеження дитячих майданчиків.

кожен день

старша медична сестра,

завідувач,

вихователь-методист

 

6.2 Загальні збори, наради при завідувачу

1

Організація роботи ДНЗ відповідно до вимог санітарного регламенту для ДНЗ.

 

Дії персоналу під час карантину.

 

Знайомство працівників з матеріалами нарад управління освіти, актами санстанції.

жовтень2020 р.

завідувач ДНЗ,

завгосп

 

2

Виконання «Правил внутрішнього трудового розпорядку».

 

Організація роботи по благоустрою території ДНЗ.

 

Попередження інфекційних захворювань.

 

 

березень 2021 р.

завідувач ДНЗ,

завгосп

 

 

 

 

старша медична сестра

 

6.3 Інструктажі

1

Проведення тижня БЖД.

жовтень 2020 р.,

квітень 2021 р.

завідувач ДНЗ

 

2

Роль помічника вихователя у педагогічному процесі.

вересень 2020 р.

завгосп

 

3

Дотримання вимог санітарного регламенту.

листопад 2020 р.

завідувач ДНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

до річного плану роботи

 

на 2020- 2021 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

ПЛАН

 

роботи ОДЗ № 386 на літній оздоровчий

 

період 2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання:

 1. Забезпечити належні умови для збереження і зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров’я дітей.
 2. Створювати розвивальне середовище та психологічний комфорт, що сприятиме активізації пізнавального розвитку і формуванню в дитини цілісних уявлень про довкілля.
 3. Збагачувати практичний досвід дітей через залучення до різних видів діяльності: ігрової,рухової, пізнавальної, комунікативно – мовленнєвої, пошуково – дослідницької, трудової.

 

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

І. Методична робота

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Вивчення нормативно – правових документів про забезпечення оздоровлення  та відпочинку дітей у 2020 році. (Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», рекомендації МОН України «Організація роботи в ДНЗ у літній період» від 16.03.2012 р. № 1/9-198)

 

Видати наказ по дитячому навчальному закладу про переведення закладу на літній режим роботи.

 

Провести виробничу нараду за чергою денною:

 • готовність дошкільного закладу до роботи в літній період;
 • проведення інструктажів для всіх категорій працівників

до 01.06.2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2021 р.

 

 

 

26.05.2020 р.

 

 

 

 

 

завідувач ДНЗ

 

 

 

 

 

 

 

завідувач

 

 

 

завідувач,

завгосп ДНЗ

 

 

 

 

 

ІІ. Оздоровча робота з дітьми

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

8

З метою зміцнення здоров’я дітей забезпечити їх максимальне перебування на свіжому повітрі.

 

Організувати самостійну рухову діяльність дітей з використанням дрібних спортивних снарядів: скакалок, кеглів, м’ячів, обручів.

 

Систематично проводити цільові прогулянки, організовуючи при цьому довготривалі спостереження за розвитком рослин і тварин, за змінами в неживій природі в літній період.

 

Проводити освітні заходи з метою ознайомлення дітей з негативними явищами екологічного характеру (отруєння грибами, рослинами, наслідки укусів комах, тварин тощо.)

 

Мотивувати, спонукати та заохочувати дітей до послідовного виконання трудових обов’язків на клумбі, на огороді, на ігровому майданчику; вчити правильно користуватися знаряддями праці, дотримуватися правил безпеки.

 

Формувати у дітей реалістичне уявлення про явища навколишньої дійсності, збагачувати знання про природу, виховувати моральні якості.

 

Залучати дітей до пошуково-експериментальної діяльності у природі в літній період.

 

Створювати умови для сюжетно-рольових та будівельно-конструктивних ігор на майданчику. У якості атрибутів використовувати виносні іграшки, природний матеріал.

літній період

 

 

 

впродовж літа

 

 

 

впродовж літа

 

 

 

 

впродовж літа

 

 

 

 

 

впродовж літа

 

 

 

 

 

 

постійно

 

 

 

 

протягом літа

 

 

 

впродовж літа

 

 

 

 

 

педагоги груп

 

 

 

вихователі

 

 

 

вихователі

 

 

 

 

вихователі

 

 

 

 

 

вихователі

 

 

 

 

 

 

вихователі

 

 

 

 

вихователі

 

 

 

вихователі

 

ІІІ. Організаційно - методична робота

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

5

 

 

6

Упорядкувати картотеку матеріалів з організації літнього оздоровлення.

 

Скласти розклад занять на літній оздоровчий період.

 

Поповнити добірку методичних рекомендацій щодо проведення оздоровчих заходів у дітній період:

 • ходьба босоніж;
 • ігри з водою;
 • сонячні та повітряні процедури.

 

Поповнити сценарії свят, розваг, Днів здоров’я в літній період.

Забезпечити умови для ігор з водою та піском.

 

Педрада:

 • про підсумки роботи в 2018 – 2019 н.р.;
 • обговорення та затвердження плану роботи на 2020 – 2021 н.р.;
 • висновки огляду груп по підготовці до навчального року.

до 01.06.2021 р.

 

 

до 01.06.2021 р.

 

 

до 01.06.2021 р.

 

 

 

 

 

 

впродовж літа

 

впродовж літа

 

 

 

25.08.2021 р.

 

 

 

завідувач,

вихователь-методист

 

вихователь методист

 

 

вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

вихователі,

музичний керівник

вихователі,

музичний керівник

 

 

завідувач,

 

 

IV. Робота з батьками

1

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

Поповнити інформаційні куточки для батьків матеріалами з питань оздоровлення, загартування, харчування дітей та профілактика захворювань у літній період

 

Залучення батьків до оформлення майданчиків дошкільного закладу.

 

Надавати батькам консультації з питань охорони життя та здоров’я дітей.

 

Залучення батьків до проведення розваг для дітей в ДНЗ.

 

до 01.06.2021 р.

 

 

 

 

впродовж літа

 

 

впродовж літа

 

 

згідно з планом

вихователі

 

 

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

V. Вивчення стану оздоровлення та організації

життєдіяльності дітей влітку

1

 

 

2

 

 

3

Дотримання санітарно – гігієнічних вимог під час проведення за гартувальних процедур.

 

Організація та проведення рухливих ігор із дошкільнятами.

 

Забезпечення оптимальної рухової активності дітей груп раннього віку (форма контролю - вибіркова)

 

впродовж літа

 

 

липень 2021 р.

 

 

серпень 2021 р.

вихователь-методист,

старша медична сестра

 

вихователь-методист

 

 

вихователь-методист

інформація до

педагогічної

години

для співбесіди

 

 

для співбесіди

VI. Робота методичного кабінету

1

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

 

10

Скласти сітку-розклад занять на літній період.

 

Затвердити плани роботи вихователів на літній період.

 

Розробити анкети для педагогів по підготовці до складання річного плану роботи.

 

Підвести висновок щодо моніторингового обстеження дітей на кінець навчального року.

 

Зробити порівняльний аналіз моніторингового обстеження початком навчального року з кінцем року.

 

Розпочати складання річного плану роботи на 2020 – 2021 н.р.

 

Надати завдання педагогам по підготовці до роботи в 2020-2021 н.р.

 

Підготуватися та провести педагогічну раду.

 

 

Оголосити конкурс на кращий дитячий майданчик.

 

 

Систематизувати наявний методичний матеріал в методичному кабінеті.

до 01.06.2021 р.

 

до 01.06.2021 р.

 

 

до 01.06.2021 р.

 

 

червень

 

 

червень

 

 

 

з 01.07.2021 р.

 

 

впродовж літа

 

 

до 10.08.2021 р.

до 24.08.2021 р.

 

15.07.2021 р.

 

 

 

впродовж літа

вихователь – методист

 

вихователь – методист

 

 

практичний психолог,

вихователь – методист

 

вихователь – методист

 

 

вихователь – методист

 

 

 

вихователь – методист

 

 

вихователь – методист

 

 

завідувач,

вихователь-методист

 

вихователь-методист, практичний психолог, старша медична сестра

 

вихователь-методист

 

VII. Робота медичного кабінету

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Своєчасно оформлювати документи на дітей, які прибувають в ДНЗ.

 

Систематично вести обов’язкову медичну документацію за встановленою формою.

 

Лікувально-профілактична та оздоровча робота:

 • систематично контролювати ранковий прийом дітей;
 • контролювати проведення загартування дітей;
 • контролювати фізичне навантаження дітей під час фізкультурних занять;
 • вести контроль за організацією та проведенням прогулянок;
 • проводити огляд дітей на педикульоз;
 • надавати своєчасну медичну допомогу дітям, які захворіли, ізолювати їх до приходу батьків;
 • контролювати проходження працівниками  медогляду.

 

Санітарно-гігієнічна робота: контролювати:

 • санітарний стан приміщень, ігрових майданчиків;
 • дотримання співробітниками правил особистої гігієни;
 • своєчасну заміну постільної білизни, рушників, серветок;
 • генеральне прибирання приміщень;
 • миття та дезінфекція посуду в усіх вікових групах.

 

Санітарно-просвітницька робота:

 • оформити екрани здоров’я в групах за результатами обстеження фізичного розвитку дітей та антропометричних даних;
 • проводити інструктажі для батьків з питання оформлення дитини до ДНЗ;
 • інформувати батьків з питань раціонального харчування дітей, профілактики захворювання.

впродовж літа

 

 

постійно

 

 

впродовж літа

 

 

 

 

 

за планом

 

постійно

 

щоденно

в разі необхідності

 

 

червень

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постійно

 

старша медична сестра

 

 

старша медична сестра

 

 

старша медична сестра

 

 

 

 

старша медична сестра

 

 

 

 

старша медична сестра

старша медична сестра

 

 

старша медична сестра

 

 

старша медична сестра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старша медична сестра

 

 

VII. Адміністративно господарська діяльність

1

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

Провести виробничу нараду з питань літнього оздоровчого періоду.

 

Проводити технічний огляд приміщень, ігрового та спортивного обладнання.

 

 

Розпочати підготовку опалювальної системи до роботи в осінньо-зимовий період.

 

 

Підготовка ДНЗ до режиму роботи в осіннє-зимовий період.

 

Вести контроль за водопостачанням та поливом огородів, квітників, піску.

 

Здійснювати регулярне поповнення аптечки першої швидкої допомоги.

червень 2021 р.

 

 

1 раз на тиждень

 

 

 

впродовж літа

 

 

 

впродовж літа

 

впродовж літа

 

 

 

впродовж літа

завідувач

 

 

завгосп

старша медична сестра

вихователь-методист

 

завгосп

 

 

 

завгосп

 

завгосп

 

 

 

завгосп, старша медична сестра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

ПЛАН

 

роботи медичної сестри

 

на 2020 – 2021 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

І. Організаційні заходи

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

Оформити та вести документації за встановленою номенклатурою справ.

 

Складати звіти про:

 • про виконання плану профілактичних щеплень;
 • захворювання дітей за місяць, квартал, рік;
 • стан харчування дітей в ДНЗ;
 • травматизм дітей в дошкільному закладі та в биту.

 

Приймати активну участь у:

 • нарадах при завідувачу;
 • педагогічних годинах;
 • педагогічних радах, на які виносяться питання фізичного виховання  та зміцнення здоров’я дітей.

 

На групових батьківських зборах висвітлювати питання:

 • організація харчування дітей ОДЗ та вдома;
 • дитяча захворюваність, особливості протікання та догляду;
 • профілактика інфекційних захворювань (щеплення, календар щеплень).

 

Випускати інформаційно – методичний вісник для ДНЗ.

 

 

Готувати звіти про аналіз виконання працівниками ОДЗ вимог інструкції з охорони життя і здоров’я дітей.

 

Вести контроль за:

 • організацією фізкультурно – оздоровчою роботою з дітьми;
 • забезпеченням оптимального рухового режиму дітей;
 • санітарного стану приміщень та території;
 • режиму провітрювання;
 • маркування та використання меблів за показниками росту дітей;
 • дотримання світового режиму.

 

Здійснювати медико – педагогічний контроль рухової активності дітей, на заняттях з фізичної культури.

 

Своєчасно контролювати придбання, зберігання та використання лікарських препаратів та виробів медичного призначення, дотримання термінів їх реалізації.

 

 

Контролювати своєчасне проходження працівниками дошкільного закладу обов’язкових профілактичних медичних оглядів.

постійно

 

 

згідно плану

 

 

 

 

 

 

 

згідно плану роботи ОДЗ на навчальний рік

 

 

 

 

 

згідно плану роботи в ОДЗ

 

 

 

 

 

 

поквартально

 

 

 

щомісячно

 

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

один раз на місяць

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

січень, липень

старша медична сестра

 

 

старша медична сестра

 

 

 

 

 

 

 

старша медична сестра

 

 

 

 

 

 

старша медична сестра

 

 

 

 

 

 

 

старша медична сестра

 

 

 

старша медична сестра

 

 

 

 

старша медична сестра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старша медична сестра

 

 

 

старша медична сестра

 

 

 

 

 

 

старша медична сестра

 

ІІ. Лікувально – профілактична робота

1

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

5

 

 

6

 

 

 

7

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

16

 

 

 

17

 

Проводити обстеження дітей під час прийому до дошкільного закладу після їх відсутності, визначати адаптаційний період після перенесених хвороб.

 

Проводити антропометричне обстеження дітей всіх вікових груп.

 

Скласти списки дітей диспансерної групи, затвердити їх в дитячій полікліниці.

 

Забезпечувати медико – педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей, виконанням режиму дня.

 

Проводити лікувально – профілактичні заходи: загартування, дієтичне харчування.

 

Проводити планове обстеження дітей на гельмінти з подальшою дегельмінтизацією в разі їх виявлення.

 

Своєчасний диспансерний облік дітей, контроль за їхнім оздоровленням.

Оглядати дітей щодо виявлення педикульозу, короти, грибкових та інших шкіряних захворювань під час прийому дітей до ОДЗ, або після відсутності в закладі більше трьох днів.

 

Проводити планові профілактичні огляди дітей вузькими спеціалістами.

 

Вести контроль за динамікою розвитку та стану здоров’я дітей.

 

Контролювати ранковий прийом дітей раннього віку.

 

Дотримуватися режиму ізоляції та карантину.

 

Своєчасно ізолювати дітей, які захворіли, надавати їм долікарську допомогу.

 

Систематично контролювати:

 • якість продуктів харчування, продовження сировини, що постачається до ДНЗ;
 • умови зберігання їх в коморі;
 • терміну придатності та своєчасності їх використання;
 • технології приготування страв;
 • дотримання санітарних норм на харчоблоці та в коморі;
 • харчування дітей та дотримання методики проведення цього процесу.

 

Організувати дієтичне харчування дітей.

 

 

Розподілити дітей по групах здоров’я та фізичним розвитком.

 

 

Проводити роботу з дітьми з питання виховання культурно – гігієнічних навичок.

постійно

 

 

 

 

два рази на рік, влітку три рази

 

жовтень 2020 р.

 

 

постійно

 

 

 

постійно

 

 

постійно

 

 

 

впродовж року

 

один раз на місяць

 

 

 

 

 

за планом МО № 10

 

 

впродовж року

 

 

періодично

 

 

у разі карантину

 

у разі захворювання

 

 

постійно

при необхідності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впродовж року

 

 

постійно

старша медична сестра

 

 

 

 

старша медична сестра

 

 

старша медична сестра

 

 

старша медична сестра

 

 

 

старша медична сестра

 

 

старша медична сестра

 

 

 

старша медична сестра

 

старша медична сестра

 

 

 

 

 

старша медична сестра

 

 

старша медична сестра

 

 

старша медична сестра

 

 

старша медична сестра

 

старша медична сестра

 

 

старша медична сестра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старша медична сестра

 

 

старша медична сестра

 

 

вихователі

 

ІІІ. Оздоровча робота

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

7

Розробити та затвердити раціональний режим дня для дітей всіх вікових груп.

 

 

Розробити комплекс за гартувальних процедур з урахуванням індивідуальних особливостей дітей та умовами ОЗД.

 

Скласти листки здоров’я в кожній віковій групі.

Вести контроль за проведенням поточних та генеральних прибирань, розподілом обов’язків серед технічного персоналу.

 

Контролювати виконання правил миття посуду, дезінфекції в групах та на харчоблоці.

 

 

Вести контроль за дотриманням вимог під час карантину.

 

Проводити санмінімум з працівниками ОДЗ.

вересень 2020 р.

 

 

 

вересень 2020 р.

 

 

 

вересень, жовтень 2020 р.

постійно

 

 

 

впродовж року

 

 

 

під час карантину

 

 

один раз на рік та при необхідності

старша медична сестра, вихователь – методист

 

старша медична сестра, вихователь – методист

 

старша медична сестра

 

старша медична сестра, завгосп

 

 

старша медична сестра,

завгосп

 

старша медична сестра

 

 

старша медична сестра

 

IV. Санітарно – просвітницька робота.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

7

Проводити бесіди з педагогічним колективом на теми:

 • Здоровий спосіб життя дитини різного віку – основа здоров’я. Форми і методи гігієнічного виховання дітей у дитячому закладі.

 

 • Виконання санітарних вимог до влаштування і утримання дитячих дошкільних установ – основа санітарно – гігієнічного благополуччя.

 

 • Фізичне виховання дітей дошкільного віку – складова частина здорового способу життя. Методика проведення загартування. Попередження ГРВІ, грипу методом точкового масажу.

 

 • Організація раціонального харчування дітей в ДНЗ.

 

 

 

 • Гігієнічні вимоги до організації навчальної діяльності дітей в дошкільному закладі: гігієнічні умови при проведенні занять з дітьми; умови, що забезпечують стійку працездатність дітей на заняттях і попередження їх втомлюваності, індивідуальних і вікових особливостей дітей в організації навчальної діяльності.

 

 • Профілактика інфекційних захворювань гельмінтозів, педикульозу, шкіряних захворювань.

 

 • Профілактика захворювань опорно – рухового апарату, органів зору.

 

 • Статеве виховання дітей дошкільного віку.

 

 

 • Дитяча нервозність. Взаємовідносини з дітьми, що потребують особливого педагогічного підходу.

 

 

Бесіди щодо дотримання правил техніки безпеки та запобігання травматизму:

 • дотримання ТБ на робочому місці;
 • дотримання вимог інструкції з охорони життя і здоров’я дітей.

 

Проведення «Днів здоров’я», Тижнів з знань основ безпеки життєдіяльності дітей.

 

Робота з обслуговуючим персоналом:

 • санітарно – гігієнічні вимоги до обладнання та утримання приміщень та прогулянкових майданчиків.

 

 • Профілактика кишкових інфекційних захворювань, гельмінитодів, педикульозу.

 

 • Особиста гігієна персоналу. Проходження медичних оглядів.

 

 • Обов’язки технічного персоналу щодо прищеплювання дітям гігієнічних навичок.

 

 • Профілактика дитячого травматизму, отруєння дикорослими отруйними рослинами і грибами.

 

Проведення бесід з батьками:

 • Спосіб життя батьків і здоров’я дітей.

 

 • Режим дня та його значення для здоров’я дітей. Харчування дітей.

 

 • Фізичне виховання дітей. загартування в домашніх умовах. особиста гігієна.
 • Статеве виховання дошкільнят. Статеві хвороби дівчаток і хлопчиків.

 

 • Профілактика дитячих захворювань.

 

 • Неврози, їх профілактика.

 

Розміщення в батьківських куточках профілактичної інформації.

 

Проводити бесіди з батьками про профілактичні щеплення та їх значення для здоров’я дітей.

 

 

вересень 2020 р.

 

 

 

 

жовтень 2020 р.

 

 

 

 

листопад 2020 р.

 

 

 

 

 

грудень 2020 р.

 

 

 

 

січень 2021 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

лютий 2021 р.

 

 

 

березень 2021 р.

 

 

квітень 2021 р.

 

 

травень 2021 р.

 

 

 

 

періодично

 

 

 

 

 

жовтень, квітень

2020 р.

 

вересень 2020 р.

 

 

 

 

жовтень 2020 р.

 

 

листопад 2020 р.

 

 

грудень 2020 р.

 

 

травень 2021 р.

 

 

 

 

вересень 2020 р.

 

жовтень 2020 р.

 

 

листопад 2020 р.

 

грудень 2020 р.

 

 

січень 2021 р.

 

лютий  2021 р.

 

періодично

 

 

за потребою

 

 

старша медична сестра

 

 

 

 

старша медична сестра

 

 

 

 

старша медична сестра

 

 

 

 

 

старша медична сестра,

завідувач

ОДЗ

 

старша медична сестра,

вихователь – методист

 

 

 

 

 

 

старша медична сестра

 

 

 

старша медична сестра

 

 

старша медична сестра

 

 

старша медична сестра

 

 

 

 

старша медична сестра

 

 

 

 

 

старша медична сестра

 

 

старша медична сестра

 

 

 

 

старша медична сестра

 

 

старша медична сестра

 

 

старша медична сестра

 

 

старша медична сестра

 

 

 

 

старша медична сестра

 

старша медична сестра

 

 

старша медична сестра

 

старша медична сестра

 

 

старша медична сестра

 

старша медична сестра

 

старша медична сестра

 

 

старша медична сестра

 

V. Протиепідемічна робота

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

Контролювати дотримання працівниками ОДЗ санітарно – епідемічних норм.

 

Вести контроль за:

 • наявністю супровідних документів під час завезення до ОДЗ продуктів харчування і продовольчої сировини;

 

 • дотриманням вимог санітарних норм і правил щодо використання промаркованого посуду, приладдя, засобів дезінфекції на харчоблоці та по групах.

 

 • своєчасною зміною постільної білизни, рушників, серветок, якістю прання.

 

Контролювати дотримання карантинних вимог та своєчасним виконанням протиепідемічних заходів у групових приміщеннях.

 

Проводити огляд працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання.

 

постійно

 

 

 

впродовж року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постійно та під час карантину

 

 

 

щодня

старша медична сестра

 

 

 

старша медична сестра, завгосп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старша медична сестра

 

 

 

 

старша медична сестра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

ПЛАН

 

заходів щодо охорони здоровя

 

та безпеки

 

життєдіяльності дітей

 

 

 

 

 

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

І. Організаційно – педагогічна робота.

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

6

 

7

Провести інструктажі з працівниками ОДЗ щодо попередження дитячого травматизму.

 

 

Розробити змістовні напрямки медико – педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей.

 

Збалансувати організаційні форми фізичної роботи, обов’язкових для впровадження в освітній процес: заняття з фізкультури; фізкультурно – оздоровчі заходи; різні форми організації рухової активності дітей

 

Ознайомити учасників навчально – виховного процесу із нормативно – правовими документами з питань охорони життя і здоров’я дітей.

 

Проводити тижні знань з основ безпеки життєдіяльності та Тижні дорожнього руху.

 

Вести контроль за харчуванням дітей.

 

Розглядання питання щодо попередження дитячого травматизму в ДНЗ на нараді при завідувачу.

постійно

 

 

 

вересень

2020 р.

 

 

постійно

 

 

 

 

 

періодично

 

 

 

 

жовтень, квітень

 

 

постійно

 

впродовж року

завідувач, вихователь – методист, старша медична сестра

 

вихователь – методист, старша медична сестра

 

вихователі, вихователь – методист, старша медична сестра

 

 

 

вихователь – методист

 

 

 

 

вихователь – методист

 

 

завідувач, старша медична сестра

завідувач ОДЗ

 

ІІ. Робота з дітьми

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

 

7

Проводити бесіди з дітьми з використанням комп’ютера, телевізора, відео, сюжетних картин, дитячої художньої літератури по темам:

 • наші друзі – дорожні знаки;
 • наодинці вдома;
 • як діяти при сигналах ЦО;
 • отруйні гриби та рослини;
 • тощо.

 

Проводити Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності.

 

Проводити Тижні дорожнього руху.

 

Організувати конкурси малюнків по темам Тижнів.

 

Проводити рольові ігри та театральні вистави по темі охорони життя та здоров’я дітей.

 

Проводити «Дні здоров’я», «Фізкультурні свята», «Фізкультурні розваги.»

 

 

Спонукати дітей до організації сюжетно – рольових ігор по тематиці.

впродовж року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

два рази на рік

 

листопад 2020 р.,

травень 2021 р.

 

два рази на рік

 

 

постійно

 

 

згідно з річним планом

 

 

 

 

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователь – методист

 

вихователь – методист, вихователі

 

Сульдіна Л.М.

 

 

вихователі

 

 

вихователь – методист, музичний керівник, інструктор з фізкультури

 

ІІІ. Робота з батькіми

1

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

4

 

5

 

 

6

 

 

7

Провести батьківський всеобуч:

 • безпека вашого малюка;
 • вулиця потребує до себе поваги.

 

Ставити питання охорони життя і здоров’я дітей на батьківських групових зборах.

 

Проводити бесіди з батьками:

 • протипожежна безпека;
 • дорожній рух;
 • обережність в побуті.

Оформити папки пересувки по темі ОЖЗД.

 

В інформаційних стендах для батьків висвітлювати питання ОЖЗ дітей.

 

Прийняти участь у місячнику «Увага, на дорозі діти!»; «Обережно, вогонь!».

 

На засіданнях батьківського всеобучу запрошувати робітників ДАІ, пожежних з метою надання інформації щодо ОЖЗ дітей.

жовтень 2020 р.

 

квітень 2020 р.

 

за планом

 

 

постійно

 

 

 

впродовж року

 

постійно

 

 

за необхідністю

 

 

згідно з планом

вихователь – методист, завідувач

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

 

 

вихователі

 

вихователі

 

 

вихователі

 

 

завідувач

 

IV. Адміністративно – господарська робота

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

Проводити інструктажі з працівниками щодо попередження дитячого травматизму.

 

Проводити огляд приміщень та території ОДЗ щодо дотримання протипожежного режиму.

 

Поповнювати куточок пожежної безпеки та ЦО новими інструкціями та положеннями.

 

Затвердити план евакуації та порядок оповіщення працівників на випадок виникнення пожежі.

 

Перевірити стан приміщень, підвалу, території на виявлення небезпечних предметів.

 

Проводити організований тренувальний вихід – евакуацію.

 

Проводити рейди – перевірки питань щодо охорони праці.

 

Проводити огляд системи електро – водо – постачання.

 

Обговорювати дії персоналу при НС, загрозі терористичних актів.

систематично

 

 

постійно

 

 

періодично

 

 

листопад 2020 р.

 

 

 

періодично

 

 

 

періодично

 

 

періодично

 

 

жовтень 2020 р.,

квітень 2021 р.

 

періодично

завгосп

 

 

завгосп, старша медична сестра

 

завгосп

 

 

завгосп, вихователь – методист

 

 

завгосп

 

 

 

завгосп, вихователь – методист

 

завгосп, вихователь – методист

 

завгосп

 

 

завгосп, вихователь - методист

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

 

 

ПЛАН

 

заходів щодо охорони

 

дитинства

 

 

 

 

 

 

 

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

І. Організаційна робота

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

Доповнювати банк даних з правового застосування в ОДЗ Закону України «Про охорону дитинства», Конвенції ООН «Про права дитини», Законів України в галузі освіти в частині збереження духовного, психічного, фізичного здоров’я та інших нормативно – правових документів щодо запобігання насильства над дітьми.

 

Визначити категорії родин, що вимагають індивідуального підходу: неблагонадійні, неповні, багатодітні, молоді родини, родини біженців, родини, які мають всиновлених дітей або дітей, які знаходяться під опікою.

 

Сприяти здійсненню державного обліку дітей - сиріт:

 • обстеження умов проживання дітей – сиріт;
 • дітей пільгового контингенту;
 • своєчасне надання всіх необхідних документів за місцем їх призначення.

 

Організувати просвітницьку роботу з роз’ясненням прав сімей пільгового контингенту:

надавати консультативну допомогу батькам та особам, що їх замінюють щодо правильності оформлення документів, необхідних для безкоштовного харчування.

 

Організувати профілактичну роботу з родинами «соціального ризику», спрямовану на попередження з бездоглядності та безпритульності дітей.

 

Забезпечити надання необхідної соціально – психологічної допомоги та вжиття заходів щодо реабілітації дітей, які зазнали різних форм насильства і сім’ї.

 

В кожній віковій групі поповнити куточки державної символіки, стенди з пам’ятками для батьків.

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень 2020 р.

 

 

 

 

 

впродовж року

 

 

 

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

за потребою

 

 

 

 

за потреби

 

 

 

 

жовтень 2020 р.

вихователь – методист

 

 

 

 

 

 

 

 

завідувач

 

 

 

 

 

вихователь – методист, вихователі

 

 

 

 

 

завідувач

 

 

 

 

 

 

 

вихователь – методист, вихователі

 

 

 

практичний психолог

 

 

 

 

вихователі

 

ІІ. Інформаційно – методичне забезпечення

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

4

Продовжувати роботу з використанням банку даних з правового застосування в ОДЗ Закону України «Про охорону дитинства», Конвенції ООН «Про права дитини», Законодавства України в галузі освіти.

 

Проводити консультації для педагогів:

 • психолого – педагогічна вправність дорослих «Вчимось бути разом з дитиною»;
 • інноваційні форми взаємодії ОДЗ з родиною;
 • гра – ефективний засіб виховання самостійності дитини дошкільного віку;
 • система заходів з профілактики жорстокого поводження з дітьми;
 • чого бояться наші діти?

 

Анкетування педагогів «Форми поведінки з дітьми».

 

Тематична вистава «Свобода дитини» на основі статей Конвенції ООН «Про права дитини».

постійно

 

 

 

 

 

впродовж року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

березень 2021 р.

 

 

червень 2021 р.

завідувач,

вихователь – методист

 

 

 

 

вихователь – методист, практичний психолог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователь – методист

 

 

Сульдіна  Л.М.

 

ІІІ. Організаційна робота з дітьми

1

 

 

 

 

 

2

 

 

3

 

4

 

 

5

 

 

6

Проводити тематичні бесіди, заняття:

 • уроки гуманності для хлопчиків та дівчаток;
 • кожен має право на життя, на ім’я;
 • найбільше багатство - здоров‘я.

 

Організувати та проводити дитячі ігри з правового виховання.

 

Читання та перегляд художньої літератури по темі.

Оформити в кожній групі тематичні виставки дитячих сумісно з батьками робіт.

 

Проводити свята, вистави, розваги.

 

 

Провести свято до Дня захисту дітей.

впродовж року

 

 

 

 

 

постійно

 

 

постійно

 

постійно

 

 

за планом

 

 

червень 2021 р.

вихователі

 

 

 

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

вихователі

 

 

вихователі, музичний

керівник

 

вихователь - методист

 

IV. Робота з батьками

1

 

 

 

 

2

 

 

3

 

4

Організувати та провести батьківський лекторій: «Конвенція ООН про права дитини», ознайомити із Законом України «Про охорону дитинства».

 

Проводити консультації для батьків в кожній групі по темі охорони дитинства.

 

Анкетування батьків «Діти та їх права».

 

Батьківські збори з переглядом занять по тематиці правового виховання дітей.

жовтень 2020 р.

 

 

 

 

впродовж року

 

 

листопад 2020 р.

 

впродовж року

завідувач

 

 

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

 

 

ПЛАН

 

взаємодії ОДЗ № 386

 

та початковою ланкою

СШ № 129

 

на 2020-2021 н. р.

 

 

 

 

з/п

Заходи

Термін

виконання

Відповідальний

Примітка

І. Організаційна робота

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

4

 

 

Дитячий садок і нова українська школа:

 • структура нової школи;
 • сучасний погляд на готовність до НУШ;
 • готовність дитини до шкільного навчання;
 • завдання батьків.

 

Педрада при завідувачу з чергою денною:

 • затвердження плану взаємозв’язку з ОДЗ та початковою ланкою НУШ.

 

Створення умов для ігрової та продуктивних видів діяльності дітей.

 

Як забезпечити наступність у час змін (співбесіди з вихователями старших груп).

вересень 2020 р.

 

 

 

 

 

 

жовтень 2020 р.

 

 

 

впродовж року

 

 

впродовж року

 

 

завідувач,

вихователь – методист

 

 

 

 

 

завідувач ОДЗ,

завуч початкових класів

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

педрада за участю вчителів та батьків

ІІ. Методична робота

1

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

Рекомендації педагогам ОДЗ з питання підготовки дитини до школи (консультація вчителя).

 

Вивчення особистості дитини дошкільного віку вчителем початкових класів, який буде працювати з першокласниками.

Самоосвіта педагогів: готовність дитини до НУШ: важливі аспекти.

 

Наступність дошкільної і початкової освіти у запитаннях і відповідях.

листопад 2020 р.

 

 

 

впродовж року

 

 

впродовж року

 

 

грудень 2020 р.

 

 

завідувач,

вихователь – методист

 

 

вчителі початкових класів

 

педагоги ОДЗ

 

 

завідувач,

вихователь– методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зустріч за круглим столом

ІІІ. Робота з дітьми старшого дошкільного віку

та учнями початкової школи.

1

 

2

 

 

 

 

3

 

 

4

 

5

Участь у святі «Першого дзвоника».

 

Екскурсії до школи:

 • стадіон;
 • коридор;
 • класи.

 

Створення умов для взаємовідвідування занять в ОДЗ та уроків в школі.

 

Організація сумісних свят та розваг.

 

Виставка творчих робіт «творимо дива своїми руками».

1 вересня 2020 р.

 

впродовж року

 

 

 

 

впродовж року

 

 

впродовж року

 

впродовж року

вихователі

 

вихователі

 

 

 

 

вихователі, вчителі

 

 

вихователі вчителі

 

вихователі, вчителі

 

IV. Робота з батьками

1

 

 

 

2

 

3

 

 

4

 

5

 

 

6

«Психологічна готовність дітей до школи».

 

 

 

Консультації: поради для батьків майбутніх першокласників.

Тест для батьків «Чи готова ваша дитина до школи?»

 

Дні відкритих дверей для батьків.

 

Відвідування батьками занять в групах  ОДЗ.

 

 

Зустрічі з вчителями початкової ланки СШ № 129.

вересень 2020 р.

 

 

 

впродовж року

 

березень 2021 р.

 

 

впродовж року

 

впродовж року

 

 

впродовж року

 

вихователі

 

 

 

вихователі

 

практичний психолог

 

 

завідувач

 

педагоги,

вихователь-методист

 

вихователь-методист,

вихователі

 

питання на батьківські збори

V. Спільна робота практичних психологів ОДЗ і ЗНЗ

1

 

 

 

 

2

Конференція для батьків дітей старшого дошкільного віку : «Дитина йде до першого класу: сучасні вимоги».

 

 

Дослідження рівня готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в НУШ.

квітень 2021 р.

 

 

 

 

травень 2021 р.

завідувач, завуч початкових класів, практичні психологи

 

 

практичні психологи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

 

 

 

ПЛАН

роботи з молодими

спеціалістами

«Успішний педагог»

на 2020 – 2021 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

Молоді спеціалісти:

 • Коломієць І.С.  – наставник вихователь вищої категорії Гавриш О.В.;
 • Демченко Н.О. – наставник Руда В.В.;
 • Умнова Т.В. – наставник вихователь вищої категорії Пюра Т.О.;

 

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

Форма роботи

1

Скласти наказ по ОДЗ про наставництво над молодими спеціалістами.

вересень 2020 р.

вихователь – методист

наказ

2

З метою визначення ключових рис характеру, педагогічних нахилів та здібностей провести анкетування педагогів початківців.

вересень 2020 р.

вихователь – методист,

практичний психолог

анкетування

3

Для простеження динаміки професійного розвитку педагога-початківця скласти плани їх професійного становлення.

вересень 2020 р.

педагоги-наставники

індивідуальні плани

4

Надавання  методичних рекомендацій щодо організації навчально-пізнавальної діяльності із засвоєння дітьми знань, умінь і навичок відповідно до розділів програми.

впродовж року

педагоги-наставники

консультації

5

Опанування структури та особистостей організації інтегрованих занять з урахуванням вимог програм та методик.

жовтень 2020 р.

педагоги-наставники

відкритий показ форм роботи з дітьми та його аналізування наставниками

6

Поглиблення знань молодих спеціалістів щодо застосування методики проведення інтегрованих занять з аналізуванням розділу програми.

листопад 2020 р.

 

грудень 2020 р.

січень 2021 р.

 

лютий 2021 р.

Коломієць І.С.

 

Демченко Н.О.

Умнова Т.В.

 

 

відкритий показ молодими спеціалістами

7

Тренінгові вправи, спрямовані на розвиток спостережливості, уяви, комунікативних умінь.

лютий 2021 р.

вихователь – методист,

практичний психолог

 

8

Вивчення перспективного плану, визначення шляхів його складання.

впродовж року

педагоги-наставники

співбесіди

9

Розроблення рекомендацій, у яких запропоновані основні напрями роботи зі зростання професіоналізму молодого спеціаліста.

березень 2021 р.

педагоги-наставники

обговорення  рекомендацій за «круглим столом»

10

Анкетування молодих спеціалістів. Самоаналіз їхньої практичної діяльності.

квітень 2021 р.

вихователь – методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

 

 

 

ПЛАН

 

роботи атестаційної комісії

 

на 2020 – 2021 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1

Видати накази:

 • про створення атестаційної комісії;
 • про організацію та проведення атестації педагогічних працівників ДНЗ.

з 31.08.2020 р.

до 15.09.2020 р.

завідувач

 

2

Створити атестаційну комісію.

до 20.09.2020 р.

завідувач

 

3

Ознайомити педагогічних працівників з Типовим положенням про атестацію.

 

Оформити стенд з питань атестації педагогічних працівників.

вересень 2020 р.

вихователь-методист

 

 

 

 

4

Провести засідання атестаційної комісії:

 • скласти графік засідань атестаційної комісії;
 • розподілити обов’язки між членами атестаційної комісії;
 • планування роботи атестаційної комісії.

вересень 2020 р.

завідувач

 

5

Засідання атестаційної комісії:

 • розгляд та затвердження списку педагогічних працівників, які підлягають атестації;
 • ознайомлення з параметрами оцінювання професійної діяльносиі відповідно до кваліфікаційних категорій та тарифних розрядів.  

до 20.10.2020 р.

завідувач,

вихователь-методист

 

6

Закріпити членів атестаційної комісії за педагогами для надання допомоги у підготовці до атестації:

 • проведення консультацій;
 • співбесіди з питань планування освітньо-виховного процесу з дітьми;
 • підготовка до проведення відкритих занять та інших форм роботи з дітьми;
 • консультації з питань складання ППД.

до 18.10.2020 р.

 

 

постійно

завідувач,

вихователь-методист

 

вихователь-методист, члени атестаційної комісії

 

7

Вивчення теоретичного рівня, практичної підготовки та самоосвіти педагогів, які атестуються.

впродовж року

до 15.03.2021 р.

завідувач,

вихователь-методист,

члени атестаційної комісії

 

8

Відвідування навчально-виховних заходів педагогів, які атестуються.

впродовж року

до 15.03.2021 р.

завідувач,

вихователь-методист,

члени атестаційної комісії

 

9

Засідання атестаційної комісії:

 • надання до атестаційної комісії характеристики діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період:
 • аналіз вивчення професійної діяльності педагогів, які атестуються, проведення запланованих заходів атестаційної комісії.

 

до 01.03.2021 р.

 

 

 

до 15.03.2021 р.

 

завідувач

 

 

 

члени атестаційної комісії

 

 

10

Затвердження характеристик атестуючих педагогів.

 

Оформлення атестаційних листів.

16-20 березня 2021 р.

секретар атестаційної комісії

 

11

Ознайомлення педагогічних працівників, які атестуються із характеристиками під підпис.

за 10 днів до атестації

члени атестаційної комісії

 

12

Проведення атестації.

до 01.04.2021 р.

завідувач

 

13

Видача атестаційних листів педагогічним працівникам під підпис протягом трьох днів після засідання атестаційної комісії.

квітень 2021 р.

секретар атестаційної комісії

 

14

Видання наказу «Про результати атестації педагогічних працівників».

протягом 5 днів після засідання атестаційної комісії

завідувач

 

15

Підбиття підсумків атестації, підготовка звітної та статистичної документації.

до 15.04.2021 р.

секретар атестаційної комісії

 

16

Видання наказу «Про підсумки атестації».

до 20.04.2021 р.

завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8

 

ПЛАН

РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ – ЛОГОПЕДІВ

НА 2020 – 2021 Н.Р.

 

 

 

 

 

Аналіз

вчителів-логопедів Демченко Н.О.,  Черноморової Н.В.,Єгоян Ю.І., Кравченко С.П.,

 Гром Ю.В., Черепанової І.Ю., Бобришевої Т.А.

за 2019 – 2020 навчальний рік

 

Впродовж 2019-2020 н.р. коРекційною роботою було охоплено 65 дошкільників з порушеннями мовлення.

У вересні 2019 р. було проведено комплексне логопедичне вивчення всіх сторін мови дітей-логопатів. Діти були поділені на підгрупи за рівнем мовленнєвого розвитку.

На кожну дитину була заведена картка мовленнєвого розвитку, згідно з якою складався план індивідуальної роботи з корекції всіх сторін мовлення, психічних процесів, дрібної моторики пальців рук та загальної моторики.

Складався єдиний перспективний план корекційної роботи  на навчальний рік, який поділявся на три періоди. У кінці кожного періоду проводився аналіз індивідуально-корекційної роботи з дітьми, результати аналізу фіксувалися у відповідному журналі.

Впродовж року проводилися фронтальні та індивідуально-підгрупові заняття з уточнення правильної артикуляції звуків, з розвитку фонематичних процесів, з підготовки дітей до аналізу та синтезу звукового складу слова, з розвитку лексико-граматичної та синтаксичної сторони мовлення. Заняття мали чітку комунікативну направленість. Елементи мовної системи, які засвоювали діти, включалися безпосередньо в спілкування.

Діти навчалися застосовувати мовні вміння в нових ситуаціях, творчо використовувати отримані навички в різних видах діяльності.

Для проведення корекційно-розвивальних індивідуальних та під групових занять використовувались логопедичні кабінети в достатній мірі устатковані навчально- методичним матеріалом та індивідуальними допоміжними засобами.

Для закріплення знань та навичок, отриманих на логопедичних заняттях, важливу роль відігравав тісний зв'язок і взаєморозуміння між логопедами та вихователями, педагогами та батьками вихованців.

Постійно велася просвітницька робота серед вихователів дошкільного закладу. Підготовлені і проведені консультації для вихователів «Проблеми в розвитку дітей цифрового століття», «Гаджети в житті дитини», «Інтеграція в корекційній освіті». Для обміну досвідом фахівці підготували і провели ряд занять для колективного перегляду:

 • Розвиток діалогічного мовлення засобами драматизації. Вчитель-логопед Черноморова Н.В., фронтальне заняття.
 • Звуки живої і неживої природи (робота з не мовленнєвими дітьми). Вчитель-логопед Черепанова І.Ю., під групове заняття.
 • Автоматизація шиплячих звуків. Вчитель-логопед Єгоян Ю.І., підгрупове заняття.
 • Збагачення словника дошкільників засобами словотворення. Вчитель-логопед Чернявська Т.М., фронтальне заняття.

З метою підвищення професійної майстерності в травні 2019 року вчителі-логопеди Бобришева Т.А., Черепанова І.Ю. і Кравченко С.П. прийняли участь в роботі конференції «Практичний аспект сучасної логопедії. Міждмсциплінарний підхід.», проведеної Асоціацією практикуючих логопедів України у м. Одесі. 8 червня 2019 року Черепанова І.Ю. та Черноморова Н.В. взяли участь у семінарі-практикумі «Логопед для мовчуна» - практичні методи корекційної логопедичної роботи з активізації та стимулювання мови (АПЛУ, м. Запоріжжя). 24 червня 2019 року Бобришева Т.А. взяла участь у семінарі практикумі «Дизартрія. сучасний підхід та корекція.» (АПЛУ, м. Одеса), а 18 липня взяла участь у вебінарі-практикумі «Нейропсихологічний підхід в логопедичній роботі з не мовленнєвими дітьми». В серпні 2019 року Бобришева Т.А. прийняла участь у семінарі-практикумі «Логопедичний та зондовий масаж в корекції звукомови. Фасціальне тейпування в логопедичній практиці.» (АПЛУ, м. Дніпро).

В період карантина, введеного в березні місяці 2020 року на території всієї України, всіма вчителями-логопедами були розроблені плани дистанційної роботи. Вели активну просвітницьку та консультативну діяльність в батьківських групах у Viber та на сторінці закладу у фейсбуці. Проводили консультації по телефону. Надавалася корекційна робота за допомогою відео, які вони самотужки записували.  

Всі вчителі-логопеди ДНЗ приймали активну участь в роботі консультативного пункту «Батьківська лабораторія», надавали поради і консультації батькам дітей з проблемами в мовленнєвому розвитку, допомогу щодо подальшого влаштування цих дітей для здобуття дошкільної освіти.

Основним напрямком роботи вчителів-логопедів в наступному навчальному році слід визначити соціалізація дітей з особливими освітніми потребами засобами інноваційних методик і технологій.

 

План роботи на 2020-2021 навчальний рік

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

І Організаційно – діагностична робота

1

Забезпечити корекційно-розвивальний процес спеціальними програмами, методичною літературою, необхідної для реалізації вимог цих програм.

до 15

вересня

вчителі-логопеди

 

2

Познайомитися з історіями розвитку дітей – логопатів та анамнезами для подальшого діагностичного обстеження їх мовного розвитку.

до 15

вересня

вчителі - логопеди

 

3

Обстежити мову дітей, заповнити мовні картки, скласти індивідуальні плани корекційної роботи. Поділити дітей на підгрупи за рівнем мовленнєвого розвитку.

вересень,

грудень,

травень

вчителі - логопеди

 

4

Скласти графік роботи, затвердити його у керівника ДНЗ, ознайомити з ним батьків та вихователів.

вересень

вчителі –

логопеди

 

5

Проводити обстеження мови дітей дошкільного віку, які мешкають на ж. м. Придніпровськ на консультативному пункті закладу.

 

кожну першу середу місяця

вчителі –

логопеди

 

6

Провести обстеження мовленнєвого розвитку дітей освітніх дошкільних установах № 139, 145, 220, 351.

за потреби

вчителі –

логопеди

При відміні карантинних обмежень

7

Направляти дошкільників в ІРЦ для оцінювання актуального мовленнєвого та психічного розвитку дітей з метою подальшого їх влаштування в спеціалізовані групи.

за потреби

вчителі –

логопеди

 

8

Вести документацію згідно вимогам Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах № 32 від 30.01.1998 р.

постійно

вихователі –

логопеди

 

ІІ Робота з медичними установами

1

Організувати обстеження дітей психоневрологом.

за потреби

вчителі - логопеди

 

2

Організувати консультування дітей-логопатів у лікарів спеціалістів.

за потреби

вчителі - логопеди

 

ІІІ Співпраця з педагогами дошкільного закладу

1

Систематичне інформування педагогів,  які працюють з дітьми – логопатами, про стан усного мовлення дітей.

упродовж

року

вчителі - логопеди

 

2

Взаємодія з вихователями, практичним психологом, музичними керівниками, керівником гуртка, інструктором з фізкультури та вчителями – дефектологами з метою визначення єдиних вимог у здійсненні корекційно – розвивальної роботи з дітьми – логопатами.

упродовж

року

вчителі - логопеди

 

3

Провести бесіди з вихователями усіх вікових груп за темами:

 • індивідуальні особливості мови дітей;
 • динаміка розвитку мови дітей;
 • закріплення правильної звуковимови у дітей.

вересень

вчителі - логопеди

 

4

Підготувати і провести консультації для вихователів за темами:

 • завдання, зміст, вимоги до організації логопедичних годин;
 • забезпечення оптимального мовного навантаження для дітей у процесі навчальної, ігрової, трудової, побутової діяльності.

жовтень

 

 

 

листопад

вчителі - логопеди

 

5

Надати консультацію вихователям груп для дітей раннього віку  щодо збагачення словника, формування граматичної будови мови, розвитку зв’язного мовлення малят з метою попередження вад мовленнєвого розвитку.

 

грудень

вчителі - логопеди

 

6

Надати інформаційно-консультаційну допомогу інструктору з фізкультури, музичним керівникам і практичному психологу в планування логоритмічних занять з елементами психогімнастики.

упродовж

року

вчителі - логопеди

 

IV Корекціцно – розвивальна робота

1

Розвивати рухливість артикуляційного апарату.

упродовж року

вчителі - логопеди

 

2

Розвивати фонематичне сприймання, слухову увагу, уміння чути себе.

упродовж року

вчителі - логопеди

 

3

Розвивати координацію рухів, дрібну моторику пальців рук.

упродовж року

вчителі - логопеди

 

4

Розвивати всі психічні процеси.

 

упродовж року

вчителі - логопеди

 

5

Усувати вади звуковимови:

 • поставити звуки;
 • провести диференціацію поставлених звуків;
 • автоматизувати правильну вимову поставлених звуків у складах (прямих, обернених, із збігом приголосних);
 • автоматизувати поставлені звуки у словах;
 • автоматизувати поставлені звуки у реченнях, зв’язному тексті

упродовж року

вчителі - логопеди

 

6

 Підготувати дітей до звукового аналізу слів. Вчити:

 • визначати місце заданого звука в слові (на початку,  в кінці, в середені слова);
 • визначати кількість складів у слові, виділяти наголошений склад;
 • розрізняти слова з парними звуками;
 • розрізняти слова у фразі;
 • запам’ятовувати і відтворювати ряд слів.

упродовж року

вчителі - логопеди

 

7

Збагачувати словниковий запас:

 • розширювати і уточняти словник (за лексичними темами, засобами словотворення тощо);
 • навчити вживати узагальнюючі поняття;
 • вправляти у встановленні причинно – наслідкових зв’язків (у класифікації, вилученні зайвого предмета);
 • вчити правильно вимовляти слова складної структури.

 

упродовж року

вчителі - логопеди

 

8

Формувати граматичну будову мови:

 • вчити дотримуватись порядку слів в реченні;
 • вправляти у вживанні збірних іменників;
 • навчати правильно чергувати звуки в основі при відмінюванні іменників, дієслів;
 • вчити узгоджувати і реченні іменники, прикметники і дієслова з займенниками і числівниками;
 • навчитися правильно використовувати сполучники та сполучні слова у складнопідрядних реченнях.

упродовж року

вчителі - логопеди

 

9

Розвивати зв’язне мовлення:

 • діалог (питання,ю відповідь);
 • монолог (переказ, розповідь, опис).

упродовж року

вчителі - логопеди

 

10

Навчати контролювати свою мову.

 

упродовж року

вчителі - логопеди

 

V Робота з батьками

1

Підготувати виступи на батьківських зборах:

 • режим і форми логопедичної групи, створення умов для правильного розвитку дітей у сім’ї;
 • результати корекційної роботи за І півріччя;
 • підсумки корекційного навчання дітей за рік.

 

вересень

 

 

грудень

травень

 

 

вчителі - логопеди

Або в дистанційному варіанті

2

Виступи на загальних батьківських зборах дошкільного закладу з доповіддю: «Постановка правильної мови дитини – необхідна умова її розвитку»

вересень

Кравченко С.П.

Або в дистанційному варіанті

3

Провести консультації для батьків вихованців:

 • роль батьків у корекційній роботі;
 • роль сім’ї і дошкільного закладу в попередженні і подоланні заїкання у дітей.

упродовж року

вчителі - логопеди

Або в дистанційному варіанті

4

Проводити індивідуальні заняття з дітьми в присутності батьків з метою показу прийомів логопедичної роботи.

упродовж року

вчителі - логопеди

 

5

 Оформити стенди (ширми, папки - пересувки) на тему «Поради батькам».

вересень (зміна матеріалу впродовж року)

вчителі - логопеди

 

6

Запрошувати батьків на ранки та розваги (залучати до проведення) з метою демонстрації правильної мови дітей.

упродовж

року

вчителі – логопеди

За умови зняття карантинних обмежень

7

Провести круглий стіл з батьками «Не пропустіть дитинство свого малюка». (Згідно плану роботи опорного ДНЗ)

 

листопад

2019 р.

фахівці закладу

За умови зняття карантинних обмежень

VI Підвищення фахового рівня

1

Знайомитися зі спеціальними періодичними виданнями, новинками спеціальної літератури.

упродовж року

вчителі - логопеди

 

2

Приймати участь в роботі методичних об’єднань і семінарів для вчителів – логопедів міста.

за планом  м/о

вчителі - логопеди

 

3

Опрацювати теми:

 • «Практичний аспект сучасної логопедії. Міждисциплінарний підхід.»
 • «З аутизмом на «ТИ»
 •  

 

жовтень 2019 р.

березень 2020 р.

 

вчителі – логопеди

 

фахівці закладу

 

VII Поповнення логопедичних кабінетів

1

Придбати ноутбук для використання ІК-технологій на логопедичних заняттях.

упродовж року

вчителі - логопеди

 

2

Виготовити (поповнити) матеріал для занять із звуковимови.

до листопада

вчителі - логопеди

 

3

Поповнити альбоми для обстеження дітей з ЗНМ.

до листопада

вчителі - логопеди

 

4

Розробити схематичні плани занять (фронтальних, індивідуально - підгрупових) з зазначенням теми, мети, обладнання і ходу заняття.

упродовж року

вчителі - логопеди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9

 

 

ПЛАН

ВЧИТЕЛІВ – ДЕФЕКТОЛОГІВ

НА 2020 – 2021 Н.Р.

 

 

 

 

 

Аналіз

вчителів-дефектологів Бобришевої Т.А., Бєлоусової О.В.,Чернявської Т.М.

за 2019 – 2020 навчальний рік

 

Протягом 2019 – 2020 н.р. діти з затримкою психологічного розвитку за висновками ОПМПК та МПМПК були охоплені спеціалістами з груп корекційно – розвивальною роботою. Загальна кількість дітей складає   особи.

У вересні 2018 року було проведено обстеження дітей за всіма розділами корекційної програми «Віконечко». За результатами обстеження діти були поділені на підгрупи за рівнем пізнавального розвитку. На кожну дитину була заведена індивідуальна картка розвитку, згідно з якою складався план індивідуальної корекційної роботи.

На весь період навчання складався єдиний план корекційної роботи. Навчальний рік поділявся на три періоди. У кінці кожного періоду проводився аналіз результативності індивідуальної роботи з дітьми за розділами програми згідно віку. Результати аналізу фіксувалися у відповідному журналі.

Протягом навчального року з дітьми проводилася корекційна робота за програмою «Віконечко» (програма розвитку дітей дошкільного віку від 3 до 7 років, Т.В. Сак). Проводились підгрупові та індивідуальні заняття з розвитку елементарних математичних уявлень, ознайомлення з довкіллям та розвитку мовлення, сенсо-моторного розвитку, розвитку психічних функцій за календарними та індивідуальними планами корекційної роботи.

Метою було навчити дітей аналізувати, порівнювати, узагальнювати; спостерігати, осмислювати матеріал; запам’ятовувати, запитувати, висловлюватись та вміти застосувати ці вміння в різних видах діяльності та в нових для них ситуаціях.

Для закріплення набутих знань та навичок, отриманих на заняттях з вчителями – дефектологами важливу роль відіграв тісний зв'язок з вихователями груп. Для покращення співпраці, велися журнали взаємозв’язку між вчителями – дефектологами та вихователями груп, в яких протягом року записувалися завдання для закріплення вивченого матеріалу.

Протягом року корекційна робота проводилася у тісному зв’язку з батьками, яким надавалися рекомендації та консультації з різних проблем, які виникали під час корекційної роботи з дітьми. Також надавалась загальна інформація на батьківських зборах щодо напрямків розвитку дітей.

Постійно велася консультативно – навчальна робота серед вихователів дошкільного закладу щодо пізнавального розвитку конкретної дитини.

Протягом року вчителі – дефектологи підвищували свій професійний рівень,проводили майстер-класи для спеціалістів навчального дошкільного закладу(з сучасної технології підвищення продуктивності освітнього процесу), а також приймали участь у семінарах, тренінгах-практикумах, вебінарах, методичних об’єднаннях. На базі КЗО «ДНЗ№386»ДМР було проведено розширене засідання «Школи передового досвіду» по темі: «Використання технології сенсорної інтеграції для активізації мовлення дітей». Вчитель-дефектолог Бєлоусова О.В. розкрила тему : « «Запуск» мовленнєвого дихання»,вчитель-дефектолог Бобришева Т.А. показала майстер-клас по темі « Особливості використання кінезіології як терапії при мовних порушеннях», вчитель-дефектолог Чернявська Т.М. виступила з темою «Сенсорна коробка».

З метою підвищення професійної майстерності  вчителі – дефектологи Бєлоусова О.В.,Бобришева Т.А. ,Чернявська Т.М. прийняли участь в конференції «Сучасна практична логопедія. Нові стратегії» в листопаді 2019 року в. м. Одеса. Також вчителі-дефектологи Бобришева Т.А., Чернявська Т.М. прийняли участь у практичному тренінг «До нас прийшла дитина з особливими потребами: наші дії». В січні 2020р. вчитель-дефектолог Бєлоусова О.В. була учасником професійно-просвітницького проекту «Методична платформа ДОМРЦ» за темою: «Основи нейрологопедії. Деякі аспекти використання нейрологопедичних технологій в практичній діяльності». Вчитель- дефектолог Бобришева Т. А. прослухала вебінар в квітні 2020р. на тему: «ЕЕГ - що потрібно знати логопеду, дефектологу, психологу».

За період карантину з 12 березня по 31 травня 2020р.вчителі- дефектологи здійснювали індивідуальну роботу з дітьми дистанційно, он-лайн. За цей період часу фахівці оволоділи методикою проведення такої форми роботи з дітьми. Позитивним моментом цієї роботи був тісний зв’язок з батьками вихованців. Сплановані та проведені заняття з дітьми відповідали календарним та індивідуальним планам роботи та вимогам програми. Позитивним  моментом в дистанційній роботі з дітьми було використання ігрових моментів, дидактичних матеріалів, які були виготовлені фахівцями підручними матеріалами.

Всі вчителі – дефектологи ДНЗ приймали активну участь в роботі консультативного пункту «Батьківська лабораторія», надавали поради і консультації батькам дітей з проблемами в мовленнєвому та психологічному розвитку, допомогу щодо подальшого влаштування цих дітей в групи нашого закладу. Також рекомендували влаштування дітей в інші спеціальні заклади.

До школи з дошкільного закладу вибуло     дітей.

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей до вимог програм.

Минулий рік показав, що продовжує зростати кількість дітей з розладами аутичного спектру та іншими важкими психологічними розладами. Корекційно – розвивальна робота з ними ускладнюється тим, що у дітей порушена соціальна взаємодія і здатність до спілкування, несформовані навички самообслуговування, відсутнє або порушене мовлення.

Заходи в цьому напрямку повинні реалізовуватися комплексно, за активною участю вчителів – дефектологів, вчителів – логопедів, практичного психолога та батьків, а також на фоні медикаментозного лікування, яке призначене лікарем – фахівцем.

З метою підвищення ефективності в роботі з такими дітьми в наступному році необхідно вчителям – дефектологам продовжувати удосконалювати опрацювання корекційної програми для дітей з аутичним спектром «Розквіт». Опрацьовувати сучасну літературу, підбирати і випробувати інноваційні методики, використовувати міждисциплінарний підхід під час індивідуальної роботи з дитиною з РАС, а також з дітьми зі складними вадами розвитку.

Продовжувати розробляти сумісно з вчителем – логопедом, практичним психологом та іншими фахівцями закладу план корекційно - розвивальної роботи з кожною дитиною, яка має розлади аутичного спектру, затримку психічного розвитку, а також інші складні вади розвитку.

 

 

План роботи на 2020– 2021 навчальний рік

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

І Організаційно – діагностична робота

1

Забезпечити корекційно – розвивальний процес спеціальними програмами, методичною літературою необхідної для реалізації вимог цих програм.

до 14 вересня

2020 р.

вчителі-дефектологи

 

2

Ознайомитися з історіями розвитку дітей з метою вивчення їх анамнезів для подальшого діагностичного обстеження їх психічного та мовленнєвого розвитку.

до 14 вересня

2020 р.

вчителі-дефектологи

 

3

Обстежити дітей, встановити рівні пізнавального розвитку та розподілити їх на підгрупи.

вересень

2020 р.

вчителі-дефектологи

 

4

Заповнити індивідуальні картки розвитку дітей, скласти індивідуальні плани корекційної роботи.

протягом року

вчителі-дефектологи

 

5

Скласти графік роботи, затвердити його у керівника ДНЗ, ознайомити з ним батьків і вихователів.

вересень

2020 р.

вчителі-дефектологи

 

6

Проводити обстеження психічних процесів, пізнавального та мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку, які мешкають на ж. м . Придніпровськ на консультативному пункті закладу «Батьківська лабораторія».

кожна перша

 середа місяця

вчителі-дефектологи

 

7

Провести обстеження психічних процесів, пізнавального та мовленнєвого розвитку дітей в освітніх установах № 139,145,220,351.

березень-квітень

2020 р.

вчителі-дефектологи

 

8

Оформляти необхідну документацію для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей в ІРЦ з відбору дітей у спеціалізовані групи.

постійно

вчителі-дефектологи

 

9

Вести документацію згідно вимогам Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах № 32 від 30.01.1998 р.

постійно

вчителі-дефектологи

 

10

Проводити аналіз результативності корекційцної роботи пізнавального та мовленнєвого розвитку дітей.

вересень,

грудень,

березень

вчителі-дефектологи

 

ІІ Корекційно-розвивальна робота

 1

Проводити підгрупові та індивідуальні заняття з дітьми згідно програмам та планів роботи:

 • формувати та розвивати елементарні математичні просторово-часові уявлення;
 • розвивати загальну та дрібну моторику;
 • розвивати координацію мовлення з рухами;
 • формувати елементарні графо-моторні навички;
 • використовувати елементи кінезіотерапії  та нейрокорекції як засіб оптимізації мовлення дітей із ЗПР ;
 • розвивати сенсорні еталони;
 • розвивати мовлення, комунікативні навички;
 • розвивати психічні функції;
 • використовувати елементи програми «Сталий розвиток»,яка передбачає мотивацію дітей до дій та моделей поведінки,орієнтованих на сталий стиль життя;
 • використовувати елементи соціально-економічної програми «Афлатот»;
 • використовувати елементи з формування культури інженерного мислення дошкільників «STREM-освіта,або Стежинки у Всесвіт».

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

2

Формувати пізнавальні уміння (аналізувати, порівнювати, узагальнювати, спостерігати, запам’ятовувати, осмислювати матеріал).

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

3

Формувати контрольно-оцінні дії (здійснення найпростіших форм контролю власної діяльності, перевірки зробленого, внесення потрібних корективів, виправлення помилок, оцінювання зробленого).

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

ІІІ Співпраця з педагогами дошкільного закладу

1

Систематичне інформування педагогів, які працюють з дітьми, про стан пізнавального розвитку дітей.

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

2

Взаємодія з вихователями, практичним психологом, музичними керівниками, керівником гуртка, інструктором з фізкультури та вчителями-логопедами з метою визначення єдиних вимог у здійсненні корекційно-розвиваючої роботи з дітьми.

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

3

Надавати консультативну допомогу вихователям щодо виховання загальних мовних навичок дітей усіх вікових груп, пізнавального розвитку та розвитку психічних функцій.

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

IV Робота з медичними установами

1

Організовувати консультування та обстеження дітей у лікарів психоневрологів та інших фахівців.

за потребою

вчителі-дефектологи

 

V Робота з батьками

1

Підготувати виступи на батьківських зборах:

 • інформація щодо загальних проблем мовленнєвого та психологічного розвитку дітей; напрямки корекційно-розвивальної роботи вчителя-дефектолога згідно з програмою «Віконечко»;

 

 • результати корекційно-розвивальної роботи за І півріччя;

 

 • досягнення та успіхи на кінець навчального року.

 

вересень

2020 р.

 

 

 

 

грудень

2020 р.

 

березень

2021 р.

вчителі-дефектологи

 

2

Проводити підгрупові та індивідуальні консультації для батьків вихованців:

«Співпраця батьків та вчителя-дефектолога для досягнення успіхів в пізнавальному розвитку дитини».

 

вчителі-дефектологи

 

3

Оформлювати інформаційно-методичний стенд для батьків.

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

4

Проводити анкетування батьків. (для поглибленого вивчення анамнезу дитини)

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

5

Залучати батьків до спільного проведення свят та розваг з метою більшого покращення взаємопорозуміння та довіри між педагогами та батьками.

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

VI Підвищення фахового рівня

1

Постійно знайомитися зі спеціальними періодичними виданнями, навичками спеціальної літератури.

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

2

Приймати участь в роботі методичних об’єднань  семінарів для фахівців.

за планом

м/о

вчителі-дефектологи

 

3

Продовжувати підвищувати професійний рівень, приймаючи участь у тренінгах-практикумах, семінарах, вебінарах з дефектології, логопедії та психології.

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

4

Продовжувати пошук ефективних методів корекційної роботи та впроваджувати їх на заняттях з дітьми.

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

5

Вивчати та опрацьовувати напрямки кінезіотерапії, нейрокорекції в роботі з дітьми, міжпівкульної взаємодії,фасциального тейпірування.

протягом

року

вчителі-дефектологи

Бобришева Т.А,

Бєлоусова О.В.

 

 

6

 Продовжувати опрацювати сучасну літературу за темою :

 • «Аутизм»;
 • «Рівні побудови рухів по М.О.Берштейну»

         «Аутизм у дітей: симптоми, ознаки»;

 • «Нейропсихологія дитячого віку.

 Створення адаптованого корекційно-розвивального, практико-орієнтованого психоемоційного середовища для дітей з особливими освітніми потребами в умовах якісного навчально-виховного процесу та забезпечення сучасного цілісного підходу до розвитку особистості.

 •  

 

 

 

 

вчителі-дефектологи

 

    Бєлоусова О.В.

 

Чернявська Т.М.

 

Бобришева Т.А.

 

VII Поповнення дефектологічних кабінетів

1

Поповнити та поновити дидактичний матеріал для занять (підгрупових та індивідуальних) за всіма напрямками корекційної роботи.

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

2

Удосконалювати матеріал для обстеження дітей всіх вікових груп.

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

3

Розробляти схематичні плани занять (під групових, індивідуальних).

протягом

року

вчителі-дефектологи

 

 

 

 

 

 

Додаток 10

 

ПЛАН

ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

НА 2020 – 2021 Н.Р.

 

 

 

 

 

 

Аналіз роботи практичного психолога за 2019-2020 н.р.

 

У 2019-2020 навчальному році для колективу ДНЗ № 386 пріоритетними завданнями стало:

1.Здійснювати міждисциплінарний підхід в корекції розвитку дітей з особливими освітніми потребами засобами сенсорно моторної інтеграції.

2.Створювати оптимальні умови розвитку дошкільників та формування у них компетенції готовності до подальшого навчання у новій українській школі.

Виходячи з цього психолого-педагогічною службою ДНЗ № 386 було звернено увагу педагогів і батьків, взагалі як і кожного року, на психологічне здоров’я дітей та необхідність соціальних заходів, спрямованих на збереження цього здоров’я.

Основною метою було створення системи психологічної підтримки педагогів, дітей та батьків в умовах реформування освіти.

Склад дітей які потребували психологічної підтримки на протязі 2019 – 2020 року

(станом на 01.09.2019 р.)

Група

Всього дітей

психологічна корекція

психологічний супровід

психологічне спостереження

1 лог.

6

3

3

1

2 лог.

6

6

1

1

3 лог.

7

5

1

1

1 ППР

8

4

3

1

2 ППР

7

5

3

4

3 ППР

9

6

3

2

Всього:

43

29

14

10

 

Були сплановані та проведені такі заходи:

 1. Діагностика  адаптованості дітей до дитячого садка, спостереження за дітьми та наступне вивчення їх психологічного здоров’я.
 2. Виділені діти «групи ризику» та спланована робота з ними.
 3. Проведені індивідуальні та групові заняття корекційно-розвивальної роботи.
 4. Проведення консультацій для батьків та вихователів. В період карантину у вайбері, у фейсбуці на сторінці закладу, а інколи і особисто по телефону.
 5. Підвищення компетентності з питань зміцнення психологічного здоров’я дітей щляхом розміщення інформації на психолого-педагогічних стендах у кожній групі дитячого садка, тематичні бесіди з батьками на батьківських зборах. А в період карантину в батьківських групах у вайбері, у Фейсбуці на сторінці закладу.
 6. Запланований та проведений всесвітній день психологічного здоров’я (у  жовтні).
 7. Запланований та проведений дистанційно тиждень психології (20.04.20 р.- 24.04.2020 р.).

Система успішної перевірки адаптації дітей – новачків до умов дитячого закладу допомогла прослідкувати ефективність рекомендацій з адаптації, а також скорегувати роботу в цьому напрямку.

У 2019-2020 н. р. в ДНЗ № 386 прийшло 32 дитини, важкою адаптація до дитячого садка виявилася для 7 дітей.

В зв’язку з цим була запланована така робота:

-розробка і проведення комунікативних занять – ігор, що сприяють полегшенню адаптації дітей;

-консультування вихователів та батьків на тему адаптації дітей до ДНЗ.

Впродовж року проводилися заняття з психогімнастики з елементами логоритміки.

З дітьми «групи ризику» проводилася корекційна робота. Також була проведена робота по визначенню стилю виховання дітей «групи ризику» з деякими батьками та педагогами. Визначені напрямки корекційно-профілактичної роботи.

10 жовтня був проведений день всесвітнього психологічного здоров’я та написаний звіт про його проведення.

В квітні місяці (з 20 по 24 квітня) був проведений тиждень психології. Але в цьому році він проходив дистанційно, із-за введення карантину на всій території України. Було залучено якомога більше батьків та колектив ДНЗ. І були викладені відео для дітей. В цьому році тиждень психології проходив під гаслом «Самоізоляція – це може бути весело!»

Була проведена перевірки готовності дітей до школи. Вона показала слідуюче:

-24 дітей йдуть до школи, з них за психологічними критеріями готові до шкільного навчання 23 дитина. 1 дитина не готова до навчання в загальній школі і потребує інклюзивного навчання. Для цього була направлена в ІРЦ для оцінювання. З 24 дітей батьки однієї дитини передумали і в вересні пішли не до школи, а повернулися в садочок.

Тематикою звернень до практичного психолога були:

з боку батьків:

 • «Формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі»;
 • «Труднощі у навчанні»;
 • «Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини»;
 • «Адаптація дитини до дошкільного закладу»;
 • «Асоціальні прояви у поведінці дитини»;
 • «Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО».

          з боку педагогів:

 • «Асоціальні прояви у поведінці дитини»;
 • «Адаптація дитини до нового колективу»;
 • «Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО»;
 • «Психологічна просвіта».

В ДНЗ № 386 продовжує працювати консультативний пункт «Батьківська лабораторія». Він працює за графіком: кожна перша середа місяця з 13.00 до 17.00 з вересня по травень. В цьому році до консультативного пункту звернулося за консультацією батьки 18 дітей. З них всім 18 було запропоновано прийти до ДНЗ № 386 і вони були направлені на  комплексну оцінку в ІРЦ.

Тема самоосвіти: «Міждисциплінарний підхід в корекції розвитку дітей з особливими освітніми потребами засобами сенсорно-моторної інтеграції».

Основною метою діяльності психологічної служби КЗО «ДНЗ № 386» ДМР є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх учасників навчального процесу: вихованців, педагогічних працівників та батьків, або осіб що їх замінюють. 

Основні завдання психологічної служби ДНЗ є:

 • сприяння повноцінному розвитку особистості вихованців;
 • забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
 • профілактика і корекція відхилень в психофізичному розвитку вихованців.   

Запитом адміністрації закладу на 2020 – 2021 навчальний рік являється:

«Супровід та підтримка всіх учасників навчально-виховного процесу. Допомога в самореалізації особистості в освітньому процесі».

 

 

 

План роботи на 2020-2021 навчальний рік

 

з\п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти

Термін проведення

Де і з ким проводиться

 1. Діагностика

1.1.

Дослідження характеру адаптації дітей до дитячого садка.

Дослідження адаптації (анкетування батьків)

протягом

року

 

 

група раннього віку

та новоприбулі

діти

батьки

1.2.

Виявлення дітей групи ризику:

- діагностика агресивності (опитувальники для батьків та вихователів);

- діагностика тривожності (опитувальники для батьків та вихователів).

вересень,

жовтень,

а також за потребою

вихователі та батьки дітей старшого та середнього дошкільного віку

 

1.3.

Виявлення дітей з особливими потребами (порушення психологічного стану, потребуючі допомоги логопеда та інших спеціалістів, тривожні, інтерактивні тощо.)

 

Діагностика дітей на «Консультативному пункті» (сфера діагностики за запитом батьків) на базі ДНЗ № 386.

протягом

року

 

 

 

перша

середа

місяця

діти всіх вікових категорій

1.4.

Діагностика розвитку пізнавальної сфери дітей.

за графіком роботи

діти середнього та старшого дошкільного віку

1.5.

Діагностика рівня профпридатності.

жовтень

педагогічні працівники

1.6.

Дослідження стресостійкості.

листопад

педагогічні працівники

1.7.

Діагностика психологічних процесів дітей з метою написання психологічної характеристики .

за запитом

діти різного дошкільного віку

1.8.

Дослідження шкільної зрілості, інтелектуальної та

вольової готовності до школи.

 

березень,

квітень

діти старшого дошкільного

віку

1.9.

Анкетування батьків:

«Чи готова ваша дитина до школи дитина до школи?»

квітень

батьки дітей старшого дошкільного віку

1.10.

Діагностична робота з дітьми-переселенцями.

за потребою

діти та батьки переселенці

1.11.

Соціометричне обстеження з визначенням соціального статусу й мікроклімату в сім’ї.

за потребою

діти старшого дошкільного віку

 1. Профілактика

2.1.

Соціально – психологічна профілактика (психічного здоров’я).

впродовж

року

діти, батьки, педагоги

2.2.

Профілактика дезадаптації.

впродовж

року

діти

2.3.

Профілактика стресових та протистресових станів

впродовж

року

педагогічний

колектив

2.4.

Профілактика девіантної, агресивної поведінки.

впродовж

року

діти

дошкільного віку

2.5.

Профілактика конфліктів в колективі, групі, між педагогами та батьками.

впродовж

року

працівники закладу, батьки, діти старшого дошкільного віку

2.6.

Профілактика дитячих страхів.

впродовж

року

діти старшого дошкільного віку

2.7.

Профілактика професійного вигорання.

впродовж

року

педагогічний колектив

2.8.

Профілактика можливих ускладнень в психологічному розвитку і становленні особистості у дітей в зв’язку з їх переходом на новий віковий рівень. 

впродовж

року

діти – випускники

2.9.

Профілактика негативних особистістних новотворень і поведінкових реакцій.

впродовж

року

діти середнього

та старшого

дошкільного віку

2.10.

Профілактика насилля, булінгу.

впродовж

року

діти дошкільного віку, батьки, педагоги

2.11.

Профілактика стресу під час карантину. Самоізоляції.

за потребою

учасники навчально-виховного процесу.

 1. Корекція

3.1.

Розвиток пам’яті у дітей молодшого та середнього віку віку (по закінченні діагностичних досліджень)

за графіком

роботи

діти молодшого та середнього дошкільного  віку

3.2.

Корекційно - розвивальна робота з дітьми, що мають діагноз порушення спектру аутизму. (по закінченні діагностичних досліджень)

за графіком

роботи

діти

що мають  порушення спектру аутизму

3.3.

Розвиток пам’яті у дітей з ООП. (по закінченні діагностичних досліджень)

за графіком

роботи

діти середнього

та старшого

дошкільного

віку

3.4.

Розвиток мислення у дітей з ООП. (по закінченні діагностичних досліджень)

за графіком

роботи

діти середнього

та старшого

дошкільного

віку

3.5.

Розвиток креативності.

за графіком роботи

діти середнього та старшого дошкільного віку

3.6.

Індивідуальні  заняття з дітьми, які мають порушення у розвитку емоційно-вольової сфери.  (по закінченні діагностичних досліджень)

за графіком

роботи

діти середнього

та старшого

дошкільного

віку

3.7.

Індивідуальні заняття з дітьми, що потребують психологічної корекції згідно витягів з протоколів МПМПК

ОПМПК та ІРЦ.

за графіком

роботи

діти

дошкільного

віку

3.8.

Психогімнастика, як корекція і профілактика негативних особистістних новотворень і поведінкових реакцій, через проведення психологічних ігор та вправ.

 

2 рази на

тиждень

діти середнього

та старшого

дошкільного

віку

3.9.

Корекційна робота з батьками дітей, які мають особливості в розвитку інтелектуальної та особистістно – емоційної сферах.

 

за потребою

батьки дітей з ООП

3.10.

Робота з соціально – незахищеними сім’ями.

за потребою

батьки, діти

3.11.

Корекційно-відновлювальна робота з сім’ями в яких хтось перебуває або загинув в АТО.

за потребою

батьки, діти

3.12.

Надання необхідної соціально – психологічної допомоги та вжиття заходів щодо реабілітації дітей, які зазнали різних форм насильства в сім’ї.

за потребою

діти дошкільного віку

3.13.

Надання необхідної соціально – психологічної допомоги та вжиття заходів щодо реабілітації учасників освітнього процесу, які зазнали булінгу.

за потребою

всі учасники освітнього процесу

 1. Консультування

4.1.

Консультування батьків :

-«Як допомогти малюку в період адаптації?»;

- «Насилля в сім’ї»;

- «Соціально – психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі»;

-«Стосунки, побудовані на довір’ї та повазі»;

-«Психологічне здоров’я дітей».

за

графіком

роботи

батьки

4.2.

Консультування вихователів :

-«Як полегшити адаптацію дітей до умов ДНЗ»;

-«Здоровий психологічний клімат в колективі»;

-«Боротьба з стресостійкими ситуаціями»;

-«Що таке самореалізаці?»;

-«Система заходів з профілактики жорстокого поводження з дітьми»;

за

графіком

роботи

педагогічні

працівники

4.3.

Індивідуальне консультування вихователів та батьків з питань виховання та розвитку дітей, зокрема дітей з особливими потребами.

за

графіком

роботи

педагогічні

працівники,

батьки

4.4.

Консультування адміністрації :

-створення психологічного мікроклімату в колективі;

-підбір і розміщення кадрів.

за

графіком

роботи

адміністрація

4.5.

Допомога в самореалізації педагогів в освітньому процесі.

за

графіком

роботи

адміністрація

педагоги

 1. Просвіта

5.1.

Організація бібліотеки батьків та педагогів.

протягом

року

педагоги,

батьки

5.2.

Складання соціального паспорт ДНЗ.

вересень

адміністрація

5.3.

Підготовка психологічних матеріалів для інформаційних куточків у групах.

протягом

року

всі вікові

групи

5.4.

Виступи на батьківських зборах:

-«Соціальна адаптація дітей  до умов ДНЗ»

-«Дитина та соціум».

-«Діти з ООП»;

-«Що таке булінг? Протидія булінгу».

-«Завдання батьків. Поради для батьків майбутніх школярів».

за графіком

роботи

батьки

5.5.

Виступи на педрадах та мікропедрадах:

-«Чи готові ви до інтеграції?»;

-«Стан соціально-психологічної та емоційно-вольової готовності старших дошкільників до навчання в школі, рекомендації щодо усунення недоліків у виховній роботі».

-«Що таке булінг? Протидія булінгу»;

-«Підвищення якості освітнього процесу».

за графіком

роботи

спеціалісти

 1. Організаційно – методична робота

6.1.

Виготовлення адаптаційних карт, підбір матеріалів

з проблем адаптації для вихователів і батьків.

вересень

групи раннього віку, новоприбулі діти

6.2.

Підготовка до участі у батьківських зборах. Виготовлення наочності, класифікація ігор та інше для розвиваючих занять.

 

протягом

року

 

6.3.

Виготовлення наочності та інше для розвиваючих занять.

протягом

року

 

6.4.

Написання сценаріїв занять з психогімнастики.

протягом

року

 

6.5.

Підготовка до участі у психолого – педагогічних заходах ДНЗ.

протягом

року

 

6.6.

Продовження наповнення папки та знаходження матеріалу на тему

«Аутисти та діти з порушенням аутичного спектру»

протягом

року

 

6.7.

Відвідування семінарів, методичних об’єднань,творчих лабораторій.

за графіком

роботи

 

6.8.

Розробка документації для вихователів з проблем,що виникають.

протягом

року

 

6.9.

Оформлення протоколів діагностичних досліджень, результатів досліджень, висновків, рекомендацій щодо виховання, навчання дитини.

за графіком

роботи

 

6.10.

Тиждень психології.

квітень

 

6.11.

День психологічного здоров’я.

10 жовтня.

 

6.12.

Написання плану заходів протидії боулінгу.

вересень

 

6.13.

Підготовка та написання плану дистанційної роботи.

за графіком роботи

на випадок введення карантину

6.14.

Знаходження матеріалі для консультування та психологічної просвіти у вайбері та ФБ на сторінці закладу.

за графіком роботи

 

6.15.

Розробка онлайн анкетування учасників навчально-вихованого процесу.

за графіком роботи

на випадок введення карантину

           

 

 

Додаток 11

 

ПЛАН

роботи творчої групи

на 2020 – 2021 навчальний рік

 

 

 

Завдання: впровадження в освітній процес ОДЗ педагогічних технологій  шляхом змістовного наповнення його   

                  інноваційними  підходами для організації роботи з дошкільниками для поліпшення якості освітніх послуг.

 

Керівник групи: вихователь –методист Івченко Н.В.

 

Склад групи:

 • вихователь вищої категорії Гавриш О.В.;
 • вчитель – логопед Черепанова І.Ю.;
 • фахівець з зображувальної діяльності – Сульдіна Л.М.;
 • вихователь – Демченко Н.О..

 

Мета роботи

Зміст роботи

Форми роботи

Термін виконання

Відповідальний

І. Етап. Підготовчий.

Налаштування педагогів на плідну групову творчу діяльність.

 

Визначення шляхів, способів, методів, прийомів впровадження інтегрованого підходу в освітній процес.

 1. Обговорення підготовки до впровадження інтеграції в освітній процес; використання інтелектуальних карт, коректурних таблиць за методикою Н.Гавриш; навчання дітей розповідання за схемою за методикою К.Крутій.

 

 1. Обговорення проблеми, окреслення труднощів у її реалізації та обміркування шляхів розв’язання проблеми.

 

 1. Вивчення та аналізування науково-методичної літератури з проблеми.

обговорення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

огляд методичної літератури

вересень, жовтень

 2020 р.

вихователь-методист,

члени творчої групи

ІІ. Етап. Діагностико – організаційний.

Аналіз освітньої роботи з дітьми, анкетування педагогічного колективу на предмет готовності до інтеграції освітнього процесу.

 1. Анкетування педагогів ДНЗ.

 

 1. Аналізування перспективного та календарного планів освітньої роботи з дітьми, оцінювання стану впровадження педагогічної інтеграції.

 

 1. Організація консультативних днів для надання допомоги вихователям у роботі над проблемою.

анкетування

 

обговорення

 

 

 

 

 

співбесіди

жовтень,

листопад

2020 р.

 

 

 

 

 

грудень

2020 р.

практичний психолог

 

члени творчої групи

 

 

 

 

 

вихователь-методист

ІІІ. Етап. Формувально – моделювальний.

Розширити знання педагогів по темі.

 

Допомагати педагогам у складанні занять з використанням інтелектуальних таблиць та корекційних карт.

 1. Вимоги до інтегрованих занять.

 

 

 

 1. Методика застосування інтелектуальних карт, розроблених Н.Гавриш, на різних видах занять.

 

 1. Мотивація педагогічного колективу до постійної роботи із самоосвіти.

розширене засідання творчої групи

 

навчальний тренінг

грудень

2020 р.,

січень

2021 р.

 

 

 

 

вихователь-методист, члени творчої групи

 

 

вихователь-методист

IV. Етап. Узагальнювальний

Проаналізувати з педагогами роботу творчої групи.

 

Оцінити свою діяльність, проаналізувати успіхи і невдачі.

 

Аналізування планів вихователів членів творчої групи.

 1. Семіна-практикум: «Інтегроване заняття – особливості його змісту та структури».

 

 1. Анкетування педагогів. Виставка дидактичного матеріалу та конспектів інтегрованих занять.

 

 

 1. Результати діагностування педагогів по темі інтеграції.

підсумкова аналітична бесіда

 

 

звіти

лютий,

березень

2021 р.

вихователь-методист

 

 

 

вихователі,

спеціалісти

 

 

 

вихователь-методист

V. Етап. Пропагандистсько - консультативний

Надання методичних рекомендацій педагогічним працівникам щодо проведення інтегрованих занять.

 1. Проведення співбесід з педагогами, консультування щодо впровадження напрацювань за рік по темі інтеграції.

 

 1. Продовження вивчення теми через самоосвіту.

бесіди,

консультації

квітень,

травень

2021 р.

вихователь-методист,

члени творчої групи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 12

 

ПЛАН – ГРАФІК

СВЯТ ТА РОЗВАГ,

ТЕАТРАЛЬНИХ ДІЙСТВ

 

 

 

 

 

 

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1

«Подорослішали всі ми на рік» - свято зустрічі всіх груп.

вересень

2020 р.

музичний керівник,

вихователі

всі групи

2

«Промовляє він без слів різним світлом кольорів» - дозвілля.

вересень

2020 р.

вихователі

діти старшого дошкільного віку

3

«Загадки з грядки» - розважальний вечір загадок.

вересень

2020 р.

вихователі

діти молодшого дошкільного віку

4

«Осіннє мереживо» - концерт дитячої творчості.

жовтень

2020 р.

музичний керівник

діти старшого дошкільного віку

5

«На гостини до красуні Осені» - свято.

жовтень

2020 р.

музичний керівник

всі групи

6

«Ми пограємо в гру – проженемо нудьгу» - вечір музично – дидактичних ігор.

листопад

2020 р.

музичний керівник

всі групи

7

«День іменинника» - концерт дитячої творчості.

листопад

2020 р.

музичний керівник

всі групи

8

«Свято першого снігу» - пізнавально – розважальна програма.

грудень

2020 р.

музичний керівник,

вихователі

діти старшого дошкільного віку

9

«Як Святий Миколай людям допоміг» - слухання казки з музичним оформленням.

грудень

2020 р.

музичний керівник, вихователі

всі групи

10

«Ялинка – чарівниця у гості кличе всіх».

грудень

2020 р.

музичний керівник, вихователі

всі групи

11

«Святкуємо Різдво всім людям на добро».

січень

2021 р.

музичний керівник

групи старшого дошкільного віку

12

«Впізнав музику – танцюй!» - розважальний вечір.

січень

2021 р.

музичний керівник

всі групи

13

«День іменинника» - дозвілля.

 

 

лютий

2021 р.

музичний керівник

всі групи

14

«Зиму проводжаємо – весну зустрічаємо» - музично – літературна композиція.

лютий

2021 р.

музичний керівник,

вихователі

всі групи

15

«Про матусю пісню ми вам заспіваємо» - свято.

березень

2021 р.

музичний керівник

всі групи

16

«мелодія кобзаря» - спільне зі школою свято.

березень

2021 р.

музичний керівник,

вчителі

діти старшого дошкільного віку, школярі

17

«На ігровій галявині» - розважальний вечір рухливих ігор з музичний оформленням.

квітень

2021 р.

музичний керівник,

інструктор з фізичної культури, вихователі

діти молодшого дошкільного віку

18

«В нашому садочку сміх – це гумори на вітає всіх» - розважальний вечір гумору.

квітень

2021 р.

музичний керівник, вихователі

діти старшого дошкільного віку

19

«А вже недалечко червоне яєчко» - дозвілля до Великодня.

квітень

20201 р.

музичний керівник

діти старшого дошкільного віку

20

«Герої казок в гостях у малят» - розвага.

травень

2021 р.

музичний керівник

діти молодшого дошкільного віку

21

«До побачення, садок дитячий». Свято випуску до школи.

травень

2021 р.

музичний керівник,

вихователі

діти старшого дошкільного віку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 13

 

ПЛАН

проведення спортивних

світ і розваг

на 2020 – 2021 навчальний рік

 

 

 

 

 

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

І. Свята.

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

День Знань.

 

Свято Осені «Збираємо врожай».

 

Новорічні дива: «Свято Нового року».

 

«Мамине сонечко» - свято до дня 8 Березня.

 

«Ми тепер випускники» - випускне свято.

 

Свято до Дня захисту дітей.

вересень 2020 р.

 

жовтень 2020 р.

 

грудень 2020 р.

 

березень 2021 р.

 

травень 2021 р.

 

червень 2021 р.

 

 

 

 

музичний керівник, вихователі

 

 

 

ІІ. Дні здоровя (1 раз на місяць)

1

 

2

 

3

 

4

 

 

5

 

6

 

7

 

 

8

 

9

 

 

10

 

11

 

12

«Веселий стадіон»

 

«Здоровейко та сім’я»

 

«Спорт – це друг, це радість, гра і рух»

 

«В нас нічого не болить, коли приходить Айболить»

 

«В здоровому тілі – здоровий дух»

 

«Весну зустрічаємо, зиму проводжаємо»

 

«Про здоров’я треба дбати, про здоров’я треба знати»

 

«Здоровому роду нема переводу»

 

«Рослин цілющих так багато, їх дітям треба знати»

 

Лялькова вистава: «В гості до світлофора Михайлика»

«Сонце, повітря, вода – наші кращі друзі»

 

«Свято мильних бульбашко»

вересень 2020 р.

 

жовтень 2020 р.

 

листопад 2020 р.

 

грудень 2020 р.

 

 

січень 2021 р.

 

лютий 2021 р.

 

березень 2021 р.

 

 

квітень 2021 р.

 

травень2021 р.

 

 

червень 2021 р.

 

липень 2021 р.

 

серпень 2021 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музичний керівник, інструктор з фізичної культури, вихователі

 

 

 

 

 

ІІІ. Фізкультурні свята (1 раз на квартал)

1

 

2

 

3

 

4

М’ячики - стрибунці.

 

Веселі старти.

 

Хто спритніший.

 

Сонце, повітря, вода – нащі кращі друзі.

листопад 2020 р.

 

лютий 2021 р.

 

квітень 2021 р.

 

липень 2021 р.

 

 

інструктор з фізичної культури, вихователі

 

 

 

IV. Спортивні розваги (1 раз на місяйь)

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Подорож на острів скарбів.

 

Осінь радісна пора.

 

Зустріч на лісовій галявині.

 

Чарівний мішок для Діда Мороза.

 

Витівки Снігової Баби.

 

Золотий ключик.

 

Ми - веселі дошкільнята.

 

Вогонь добрий і злий.

 

Весняні забави.

 

Мій дзвінкий, веселий м’яч.

 

З Машею і Ведмедем за ягодами

 

зібралися огірочки – мамини сини й дочки.

вересень 2020 р.

 

жовтень 2020 р.

 

листопад 2020 р.

 

грудень 2020 р.

 

січень 2021 р.

 

лютий 2021 р.

 

березень 2021 р.

 

квітень 2021 р.

 

травень 2021 р.

 

червень 2021 р.

 

липень 2021 р.

 

серпень 2021 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

інструктор з фізичної культури,

музичний керівник, вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 14

 

 

ПЛАН

самоосвіти     педагогів

 

 

 

 

 

 

 

з/п

Заходи

Термін

виконання

Відповідальний

Примітка

1

Проведення педагогічних годин, спрямованих на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості освітнього процесу.

систематично

вихователь – методист, завідувач, практичний психолог

 

2

Проведення діагностики педагогів для забезпечення на заняттях і в повсякденному житті мікроклімату співробітництва.

постійно

вихователі

 

3

Ознайомлення із новинками науково – методичної літератури, періодичними виданнями.

впродовж року

вихователь – методист

 

4

Забезпечення функціонування моніторингу якості дошкільної освіти.

впродовж року

вихователь – методист, практичний психолог

 

5

Складання індивідуальних планів самоосвіти, передбачаючи взаємне відвідування занять та режимних процесів із подальшим обговоренням.

один раз на місяць

педагоги

 

6

Складання графіків взаємовідвідування занять та режимних моментів.

до 20.09.2020 р.

вихователь - методист

 

7

Проведення організаційних нарад з метою ознайомлення з нормативно – правовими документами, державними стандартами у системі дошкільної освіти.

один раз на місяць

завідувач

 

8

Діагностування педагогічних працівників та проведення мікродослідження з метою визначення рівня їх підготовленості , запитів інтересів, можливостей.

вересень 2020 р.,

квітень 2021 р.

практичний психолог

 

9

Відвідування педагогами методичних об’єднань,  семінарів.

впродовж року

педагоги

 

10

Паралельне відвідування груп з обговоренням переглянутого.

згідно з річним планом

вихователь – методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 15

 

 

ПЛАН

роботи гуртка

художньо - естетичного

«Барвиста майстерня»

на 2020 – 2021 навчальний рік

 

 

 

План роботи гуртка художньо-естетичного напрямку «Барвиста майстерня» складено відповідно вимогам комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки» під ред. Крутій К.Л. (Запоріжжя, 2015), програми художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» під ред. Борщ Р.М., Самойлик Д.В. (Тернопіль, 2013).

          Згідно з нормами та положеннями Базового компоненту дошкільної освіти в роботі з дітьми гуртка художньо-естетичного напрямку «Барвиста майстерня» поставлено мету і завдання.

          Мета: засобами декоративного малювання розвивати у дітей творчі здібності, долучати дітей до чарівного світу народного мистецтва, навчати прийомів виконання декоративних елементів, характерних для народних промислів України; знайомити з основами композиції та кольорознавства, збагатити уявлення дітей про симетрію, ритм, колорит, народних українських візерунків. Розвивати естетичний смак, спонукати до творчого зростання та самовираження.

          Завдання:

 • Ознайомити дітей з різними способами і прийомами декоративного малювання з використанням технік народних майстрів Петриківських розписів.
 • Прищеплювати інтерес і любов до народного декоративного мистецтва як засобу вираження почуттів, взаємин, залучення до світу прекрасного.
 • Відстежувати динаміку розвитку творчих здібностей дитини, розвивати творчу уяву, образне мислення, зорову та рухову пам’ять, відчуття форми, ритму, кольору.
 • Спонукати дітей до створення власних  декоративних композицій в техніці Петриківського розпису

 

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

І. Організаційно-педагогічна робота

1.

Провести діагностичне обстеження рівня розвитку умінь і навичок в зображувальній діяльності дітей для занять в гуртку.

вересень 2020 р.,

травень 2021р.

Керівник гуртка

Сульдіна Л.М.

 

2.

Здійснити комплектування підгруп для занять гуртка.

вересень 2020 р.

Сульдіна Л.М.

 

3.

Згідно результатів діагностики рівня умінь і навичок дітей скласти списки здібних дітей для занять у гуртку.

вересень 2020 р.

Сульдіна Л.М.

 

4.

Скласти план роботи гуртка на навчальний рік.

вересень 2020 р.

Сульдіна Л.М.

 

5.

Скласти мережу занять гуртка потижнево.

вересень 2020 р.

Сульдіна Л.М.

 

6.

Регулярно поповнювати картотеку посібників новими методичними розробками, зразками робіт, технологічними картками, шаблонами і трафаретами, статтями із періодичних видань.

протягом навчального року

Сульдіна Л.М.

 

7.

Забезпечувати оновлення зразків для створення композицій на заняттях гуртка.

протягом навчального року

Сульдіна Л.М., вихователі груп

 

8.

Поповнювати експонати міні-музею «Шедеври художників-геніїв» витворами народних майстрів національних промислів Опішні, Косово, Петриківки.

протягом навчального року

Сульдіна Л.М.

 

9.

Регулярно поповнювати експонати міні-музею репродукціями художніх творів світових геніїв та біографічними подробицями їх творчого життя.

протягом навчального року

Сульдіна Л.М.

 

10.

Регулярно поповнювати матеріали віртуального міні-музею,  планувати віртуальні екскурсії згідно з темами занять гуртка. Створити міни-зали «Майстри пейзажу», «Портретисти», «Шедеври морських пейзажистів», «Художники-казкарі».

протягом навчального року

Сульдіна Л.М.

 

ІІ. Робота з педагогічними кадрами

1.

Регулярно співпрацювати з вихователями груп, вчителями-логопедами, вчителями-дефектологами для організації і проведення занять гуртка.

протягом навчального року

Сульдіна Л.М., вихователі, фахівці

 

2.

Організувати відвідування гуртка вихователями груп, фахівцями для удосконалення навчально-виховного процесу.

протягом навчального року

Сульдіна Л.М., вихователі, фахівці

 

3.

Проводити майстер-класи, консультації для вихователів з питань організації самостійної художньої діяльності дітей, індивідуальної роботи із здібними дітьми у другій половині дня під час СХД.

протягом навчального року

Сульдіна Л.М.

 

4.

Підготувати індивідуальну консультацію для вихователів «Знайомство дошкільників з історією Петриківки, Петриківських розписів як  етап національно-патріотичного виховання».

жовтень 2020 р.

Сульдіна Л.М.

 

ІІІ. Робота з батьками

1.

Провести опитування-анкетування серед батьків щодо виявлення соціального замовлення батьків  на участь дітей в роботі гуртка.

вересень 2020 р.

Сульдіна Л.М., вихователі

 

2.

Організувати постійно діячу виставку дитячих робіт вихованців гуртка «Наша творчість» для перегляду за темами:

 • Наш веселий дитсадок
 • Осінь у своїй чарівній красі.
 • Ми - маленькі народні художники.

     -    Зимовий вернісаж.

 • Кришталева казка зими.
 • Моя держава Україна.
 • Для матусі – весна, чарівні квіти, спів пташок.
 • Космічні пригоди.
 • Весна вирушає назустріч літечку.

протягом навчального року

 

вересень 2020 р.

жовтень 2020 р.

листопад      2020 р. грудень 2020 р.

січень 2021 р.

 

лютий 2021 р.

 березень 2021 р.,

квітень 2021 р.,

травень 2021 р.

Сульдіна Л.М.

 

3.

Постійно оновлювати виставочних куточків «Чарівна хатинка», «Талановиті долоньки». Залучати до орга- нізації виставок дитячих малюнків батьків здібних вихованців гуртка.

протягом навчального року

Сульдіна Л.М.

 

4.

Організувати відвідування батьками занять гуртка з метою поліпшення творчих здібностей малюків.

протягом навчального року

Сульдіна Л.М.

 

5.

Провести анкетування серед батьків з питань задоволеності батьків роботою гуртка.

грудень 2020 р., травень 2021 р.

Сульдіна Л.М.

 

6.

Проводити індивідуальні майстер-класи для батьків «Творча майстерня», спільні тренінги, під час яких знайомити батьків з творами українських народних майстрів Петриківки, особливостями народного мистецтва, розписом його елементами декору нетрадиційними техніками.

протягом навчального року

Сульдіна Л.М.

 

7.

Проводити індивідуальні консультації, майстер-кла-си для батьків  «Традиційні елементи декоративного малювання в Петриківських розписах».

протягом навчального року

Сульдіна Л.М.

 

8.

Залучати батьків вихованців гуртка до створення віртуального міні-музею «Петриківський дивосвіт».

протягом навчального року

Сульдіна Л.М., вихователі

 

9.

Проводити віртуальні екскурсії в міні-музеї для батьків вихованців гуртка.

протягом навчального року

Сульдіна Л.М.

 

ІV. Робота з дітьми

1.

Проводити заняття в гуртку із здібними дітьми всіх груп згідно з розкладом занять гуртка двічі на тиждень в другій половині дня.

 

протягом навчального року

Сульдіна Л.М.

 

2.

Узгодити теми занять гуртка з лексичними темами на навчальний рік, запропонованими вчителями-логопе- дами, дефектологами та практичним психологом.

серпень 2020 р.

Сульдіна Л.М.

 

3.

Організувати заняття здібних дітей кожної групи в гуртку, враховуючи їхні вікові та індивідуальні особливості, за темами:

-Історія с. Петриківка, Петриківського розпису. Вишеньки. Вишеньки зірвали, на тарілочку склали.                                         

 -Традиційні Петриківські мазки. Ягідки розсипались.   Вітерець пустує.

 -Веселий парканчик навколо дитячого садка. Верес- нева стежка до садочка.  

 - Бабусина хата. Розпис бігунця.

 - Осінь крокує, листя малює. Жовтневий бігунець.

 - Червона калина. Ой, у лузі-лузі калина достигла.

 - Гроно винограду. Гілка винограду.

 - Грибочки. Мухомори.

 - Петриківський осінній квітник. Айстри. Жоржини.

 - Зайчик міняє шубку. Їжачок зустрічає зиму.

 - Серветка на родинний стіл. Скатертина на родин- ний стіл.

 - Петриківська тарілочка. Петриківська тарілка.

 - Петриківський килимок. Петриківський килим.

 - Ялиночка – лісова красуня. Росла собі ялиночка

і зайчик з нею ріс.    

-  Оксанка збирається на ярмарок. Вишиванка.

- Білочка з горішком. Лисичка-сестричка.

- Петриківські новорічні прикраси. Петриківська но- ворічна ялиночка.  

- Зимовий сад Діда Мороза і Снігуроньки. Криштале- ві квіти Зимоньки-Зими.  

- На віконці візерунки – Зимоньки-Зими малюнки. Зима у віконце зазирала – на склі малювала.  

- Синичка на горобині. Снігур на калині.

- Свинка. Баранець.

- Курочка. Півник.

- Ми – маленькі українці. Українець. Україночка.

- Чарівний птах бажань. Пір`ячко бажань.

- Ми – веселі ложкарі. Ложка для Іванка. Козацька

ложка.  

- Весела подорож.

- Коралики для матусі. Намисто для матусі.

- Соловейко. Зозуля.

- Дівчина гуляла, квіти збирала, у вінок вплітала.

- Квітка-волошка. Синьоокі волошки - ниточки  тоне-         сенькі, мрії весняні.

- Петриківський світлофор.

- Петриківські бутони в космосі. Петриківські цибу-льки в космосі.

- Рушничок – оберіг для матусі. Рушник – родинний оберіг.

- Петриківський ярмарок. Кухлик. Ваза.

- Петриківська писанка.

- Степова ромашка. Степові ромашки – краплі сонця на землі.

- Казковий птах.

- Весняна галявина. Весняний сад.

- Соловейко в гаї щебетав. Зозуля у садочку кувала.

протягом навчального року

 

вересень, І тиждень

 

вересень, ІІ тиждень

 

вересень, ІІІ тиждень

 

вересень, ІV тиждень

жовтень, І тиждень

жовтень, ІІ тиждень

жовтень, ІІІ тиждень

жовтень, ІV тиждень

жовтень, V тиждень

листопад, І тиждень

листопад, ІІ тиждень

 

листопад, ІІІ тиждень

листопад, ІV тиждень

грудень,  І тиждень

 

грудень ,ІІ тиждень

грудень,  ІІІ тиждень

грудень, ІV тиждень

 

січень, І тиждень

 

січень, ІІ тиждень

 

січень, ІІІ тиждень

січень, ІV тиждень

січень, V тиждень

лютий, І тиждень

лютий, ІІ тиждень

лютий, ІІІ тиждень

 

лютий, ІV тиждень

березень, І тиждень

березень, ІІ тиждень

березень, ІІІ тиждень

березень ,ІV тиждень

 

квітень, І тиждень

квітень, ІІ тиждень

 

квітень, ІІІ тиждень

 

квітень, ІV тиждень

Великодній тиждень

травень, І тиждень

 

травень, ІІ тиждень

травень, ІІІ тиждень

травень, ІV тиждень.

Сульдіна Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 16

 

 

 

ПЛАН

роботи опорного ДНЗ № 386

на 2020 – 2021 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: «Вчимося мови та розмови»

 

Керівник: вихователь-методист Івченко Ніна Іванівна

 

ПРОВІДНА ІДЕЯ:

 1. Залучення до активної діяльності в процес розвитку мовлення та комунікативних здібностей всіх учасників освітнього процесу.
 2. Підвищення ефективності і результативності навчання дітей мовленнєвого розвитку.

 

АКТУАЛЬНІСТЬ:

 1. Зниження мовного спілкування між дітьми та дорослими.
 2. Неможливість розв’язувати проблему мовленнєвого розвитку дітей за допомогою лише організованих форм роботи.
 3. Недостатнє використовування педагогами дошкільного закладу міждисциплінарних інноваційних методик з розвитку мовлення.

 

ЗАВДАННЯ:

Надавати методичну допомогу педагогам району з питань оптимізації роботи щодо розвитку мовлення та комунікаційної компетенції дошкільників.

 

МЕТА:

Спрямувати успіх учасників освітнього процесу на засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовленням у різних життєвих ситуаціях.

 

 

 

 

План роботи на 2020 – 2021 навчальний рік

 

з/п

Зміст роботи

Форма роботи

Термін виконання

Відповідальний

1

Сучасний погляд на класифікацію мовленнєвих порушень.

мікропедрада

жовтень

2020 р.

 

1.1

Індивідуальних підхід до дітей: психологічна класифікація сприйняття інформації (візували, аудіали, кінестети).

 

Кравченко С.П.

1.2

Я бачу, я чую, я відчуваю. Дидактичні ігри на сприйняття.

тренінг

вчитель-логопед Черепанова І.Ю.

1.3

Визначення методів індивідуальної роботи з розвитку мовлення дошкільників, врахування каналів коду інформації.

домашнє завдання

 

2

Не пропустіть дитинство своєї дитини.

круглий стіл з батьками

листопад

2020 р.

 

2.1

Складаємо казку про сьогоднішній день.

огляд-знайомство

практичний психолог Переходченко О.Ю.

2.2

Нетворк ( робота в мережі): переваги й недоліки.

обговорення

 

2.3

«Розкажіть про своїх дітей»: визначення сильних і слабких сторін.

домашнє завдання

 

3

Арт-терапія як засіб вербального та невербального спілкування.

майстер-клас

грудень

2020 р.

 

3.1

Види арт-терапії, їх переваги в роботі щодо розвитку комунікативних здібностей дітей з недорозвитком мовлення.

 

довідка

вихователь вищої категорії Гавриш О.В.

3.2

Майстерня маленьких акторів

ділова гра

 

3.3

Знайомство з досвідами роботи педагогів ЗДО.

перегляд

вихователі груп

4

Практичний аспект сучасної логопедії.

майстер-клас

лютий 2020 р.

 

4.1

Використання технології сенсорної інтеграції для активізації мовлення дітей.

 

практичний психолог Переходченко О.Ю., інструктор з фізкультури Зелененко Т.М.

4.2

Особливості використання кінезіології як терапії при мовних порушеннях.

 

вчитель-дефектолог Бобришева Т.А.

4.3

Впровадження інноваційних методик, корегуючи роботу з не мовленнєвими дітьми. Запуск мовного дихання.

 

вчитель-логопед

Черепанова І.Ю.

5

«З аутизмом на ти».

 

мікропедрада

березень

2021 р.

 

5.1

Базові принципи методики DIK Floortime (драбина функціонального емоційного розвитку за Стенлі Гріспеном).

 

консультація

вчитель-логопед Єгоян Ю.І.

5.2

Система інтегрованої роботи сенсомоторного розвитку.

 

огляд знайомство

вихователь Зелененко Т.М.

5.3

Нейропсихологічне керування увагою в корекції дітей з ДУГ і аутизмом.

 

дискусія

вчитель-дефектолог Бобришева Т.А.

6

Підсумкове засідання.

 

 

квітень

2021 р.

 

6.1

Створення предметно-розвивального середовища в становленні мовлення розвитку дітей.

обмін досвідом

слухачі школи опорного ДНЗ

6.2

Узагальнення та аналіз роботи опорного д/з за рік.

анкетування, перегляд відеозапису

вихователь-методист

 

В Україні діє національна дитяча гаряча лінія

(з 12.00 до 16.00)

116 111 або 0-800-500-225.

 

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію боулінгу в ДНЗ

з/п

Назва заходу

Відповідальні за контроль та виконання

Термін виконання

1

Бесіди із здобувачами освіти щодо набуття умінь та навичок ненасильницької поведінки.

Практичний психолог

Постійно

2

Консультації для сімей здобувачів освіти при вступі дітей до ЗДО щодо вимог Закону України «Про охорону дитинства» (розділ 2. Права та свободи дитини ст.8, 10).

Завідувач, практичний психолог

За планом

3

Тематичний брифінг з переглядом та обговоренням відео сюжетів для педагогів щодо насильницьких методів поведінки та виховання, вирішення конфліктів, управління власними емоціями та подолання стресу.

Практичний психолог

За планом

4

Інформаційно-просвітницькі заходи з учасниками освітнього процесу з питань запобігання і протидії булінгу у координації із службами у справах дітей та  громадськими організаціями.

Завідувач,

вихователь-методист, практичний психолог

Впродовж

року

5

Розміщення нормативно-правових документів, телефонів довіри на інформаційних стендах та веб-сайті ЗДО для ознайомлення батьківської громадськості.

Вихователь-методист, практичний психолог

За запитом

6

Невідкладне інформування, у разі виявлення випадку булінгу , відповідних органів, визначених Законом України від 18.12.2018 р. № 2657-VIII «» Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булігну (цькування).

Завідувач

У разі виявлення випадку

7

Надання психолого-педагогічних послуг учасникам освітнього процесу, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.

Вихователь-методист, практичний психолог

За запитом

8

Створення комісії з розгляду випадків булінгу  (цькування) в ДНЗ.

Завідувач

За потребою

9

Розслідування встановлених фактів боулінгу (цькування) відповідно до чинного законодавства та в межах повноважень.

Комісія по

розгляду

У разі виявлення випадку

З перебігом подій в повсякденному житті дошкільного заладу можна познайомитися в групі КЗО "ДНЗ № 386"ДМР на фейсбуці. Для цього перейдіть за посиланням: https://www.facebook.com/groups/154983398548919/?ref=bookmarks