ШАГ літній табір

Відкритий доступ

 

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 386 компенсуючого типу» Дніпровської міської ради знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Немировича-Данченка, 36А.

КЗО «ДНЗ № 386» ДМР працює за СТАТУТОМ (нова редакція), затвердженим наказом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 06.12.2016 р. № 282.

Управління дошкільним закладом здійснюється управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яке є представником власника.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 102 місця. Навчаються та виховуються у поточному навчальному році 114 дітей.

У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики від 01.11.2016 р. № 251).

Навчально-виховний процес забезпечують 4 вчителя-логопеда, 2 вчителя-дефектолога, 1 практичний психолог, 1 музичний керівник, 16 вихователів, 1 вихователь-методист.

Зміст навчально-виховного процесу в ДНЗ визначається Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до програм «Дитина в дошкільні роки» (науч. кер. К.Л. Крутій), програмою для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (авт. кол. Андрієтті О.О. та інші), програмою розвитку дітей дошкільного віку із ЗПР від 3 до 7 «Віконечко» (МОН України, 2013р.), програмно-методичним комплексом «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (МОН України, 2012 р.).

Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:

-       заяву від батьків або осіб, які їх замінюють;

-       медичну довідку про стан здоров’я дитини;

-       медичну довідку про епідеміологічне оточення;

-       свідоцтво про народження дитини;

-       документи про встановлення плати за харчування дитини (згідно чинного законодавства);

-       висновок Дніпровського обласного психолого-медико-педагогічного центру, що включає можливість перебування дитини у дошкільному закладі цього типу.

Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків за рахунок коштів батьків, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини (Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 р. № 38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами»). На даний момент в дршкільному закладі існують 2 гуртки хореографічний та з зображувальної діяльності.

На даний момент в дошкільному закладі вакантних посад немає.

Ганки дошкільного закладу не забезпечені пандусами.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ департаменту гуманітарної

політики Дніпровської міської ради

від __________________ № _______

директор департаменту

гуманітарної політики

Дніпровської міської ради

_________________ Г.В. Глядчишин

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)

№ 386 КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

Прийнято

Радою ДНЗ № 386

Протокол від ____________ № _____

м. Дніпро

         Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 386 компенсуючого типу» Дніпровської міської ради, зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.2002 р.    № 6, перереєстрованого із урахуванням змін 07.06.2006 р. та 10.12.2009 р., номер запису 12241050001027034, ідентифікаційний номер 34409307.

1.     Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 386 КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі-дошкільний заклад), зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.01.2002 р., перереєстрований із урахуванням змін 07.06.2006 р. та 10.12.2009 р., номер запису 12241050001027034, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста. Коротка назва КЗО «ДНЗ № 386» ДМР.

1.2. Місцезнаходження дошкільного закладу: 49127, м. Дніпро, вул. Немировича-Данченка, 36-а, тел. 728-49-00.

1.3. Дошкільний заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку, штамп, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

1.4. Власником дошкільного закладу є територіальні громада міста в особі Дніпровської міської ради.

1.5. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.6. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

-       збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;

-       формування їх особистості;

-       розвиток креативних здібностей та нахилів;

-       забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

-       надання кваліфікованої допомоги корекції вад мовного та психологічного розвитку дитини.

1.7. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (зі змінами), Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі-Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305 (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-       реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

-       забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

-       дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини дошкільного закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Комплектування дошкільного закладу

2.1. Дошкільний навчальний заклад розрахований на 102 місця.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками та рівнем мовленнєвого розвитку дітей.

2.3. Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей.

2.4. Наповнюваність груп дітьми визначається документами про нормативи в дошкільних закладах компенсуючого типу і становить:

-       групи для дітей віком від 1 до 3 років – 15 дітей;

-       логопедичні групи  - 12 дітей;

-       групи для дітей з порушенням психологічного розвитку – 12 дітей;

-       в оздоровчий період – 10 дітей.

Власник може встановлювати меншу наповнюваність груп дітьми у дошкільному закладі.

2.5. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:

-       заяву від батьків або осіб, які їх замінюють;

-       медичну довідку про стан здоров’я дитини;

-       медичну довідку про епідеміологічне оточення;

-       свідоцтво про народження дитини;

-       документи про встановлення плати за харчування дитини (згідно чинного законодавства);

-       висновок Дніпровського обласного психолого-медико-педагогічного центру, що включає можливість перебування дитини у дошкільному закладі цього типу.

2.6. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.7. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

-       за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

-       на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному закладі цього типу;

-       у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2 місяців.

2.8. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини – два тижні.

ІІІ. Режим роботи дошкільного закладу

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. 6 груп працюють протягом 10,5 годин, 2 групи – 12 годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу з 7.00 до 17.30 (6 груп), чергових груп – з 7.00 до 19.00.

ІV. Організація навчально-виховного процесу в дошкільному закладі

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики від 01.11.2016 р. № 251).

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі спрямований на реалізацію завдань Державного стандарту дошкільної освіти України – Базового компоненту дошкільної освіти.

4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами:

-       фізкультурно-оздоровчий;

-       художньо-естетичний;

-       музичний;

-       патріотичний.

4.7. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків за рахунок коштів батьків, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини (Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 р. № 38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами»).

V. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

5.1. Харчування у дошкільному закладі забезпечується департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування.

5.2. У дошкільному закладі встановлено 3-разове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування в котел, кулінарною обробкою, виходом готових страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання продуктів харчування і продовольчої сировини та дотриманням термінів їх реалізації покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

VІ. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

6.1. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі забезпечується державним медичним закладом на безоплатній основі.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’якових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VІІ. Учасники навчально-виховного процесу

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, які мають вади мовного та психологічного розвитку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів та батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, грамота, премія.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

-       безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

-       захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

-       захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження їх гідності;

-       здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

-       обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

-       звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

-       брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

-       відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

-       захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:

-       своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку, визначеному ст. 35 п. 5 Закону України «Про дошкільну освіту»;

-       своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

-       слідкувати за станом здоров’я дитини;

-       інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.6. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8. Педагогічні працівники мають право:

-       на вільний вибір педагогічно-доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

-       брати участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу;

-       на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

-       проводити в установленому порядку науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу;

-       вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;

-       на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

-       об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-       на захист професійної честі та власної гідності;

-       інші права, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

-       виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-       дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та їх батьків;

-       забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

-       брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

-       виконувати накази та розпорядження керівництва;

-       інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідувачем.

7.11. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.12. Працівники дошкільного закладу відповідно до  наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927 проходять періодичні безоплатні медичні огляди 2 рази на рік в державних медичних закладах м. Дніпра.

7.13. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України (зі змінами).

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

VІІІ. Управління дошкільним закладом

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яке є представником власника.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

8.3. Керівник дошкільного закладу:

-       відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту і обсягу;

-       здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

-       діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

-       розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу;

-       відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

-       приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

-       видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

-       затверджує штатний розпис за погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради;

-       контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

-       затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

-       забезпечує дотримання вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

-       контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізичним особливостям, здібностям і потребам;

-       підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-еспериментальну роботу педагогів;

-       організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

-       щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.4. У дошкільному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять керівник і його заступники, педагогічні і медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітній навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.

Педагогічна рада дошкільного закладу:

-       розглядає питання корекційно-відновлювального і навчально-виховного процесів у дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

-       організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду, інноваційних методик;

-       приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 на рік.

8.5. Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори колективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше 1 разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу 50%, батьків 50%.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальною кількості присутніх.

Загальні збори:

-       обирають батьківський комітет дошкільного закладу, його членів і голову, встановлюють термін їх повноважень;

-       заслуховують звіт керівника дошкільного закладу, голови батьківського комітету дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

-       розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

-       затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу;

-       приймають рішення про стимулювання праці керівника та інших працівників.

8.6. У період між загальними зборами діє батьківський комітет дошкільного закладу. Кількість засідань батьківського комітету визначається за потребою. Засідання батьківського комітету дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки дошкільного закладу, власник, спонсори та інші).

Батьківський комітет дошкільного закладу організовує виконання рішення загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету дошкільного закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.7. При дошкільному закладі за рішенням загальних зборів може створюватись і діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада формується у складі 7 осіб. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах.

Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше чотирьох разів на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

-       співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

-       сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази закладу;

-       сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

-       сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

-       організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників дошкільного закладу;

-       стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

-       всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

-       сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

ІХ. Майно дошкільного закладу

9.1. Майно дошкільного закладу включає земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

9.2. Майно дошкільного закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування, Статуту дошкільного закладу та укладених ним угод.

9.3. Дошкільний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

9.4. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради.

9.5. Дошкільний заклад має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства приміщення, обладнання, інвентар та інші матеріальні цінності, які перебувають на його балансі, юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності за узгодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яке здійснює оперативне управління діяльністю дошкільного закладу, відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством.

Х. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

10.1. Джерелами формування кошторису дошкільного закладу є:

-       майно власника;

-       кошти бюджету Дніпровської міської ради у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

-       кошти батьків або осіб, які їх замінюють;

-       благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

-       інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2. Дошкільний заклад є неприбутковою установою.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб;

10.3. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

10.4. Дошкільний заклад за погодженням із власником має право:

-       придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

-       отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

-       здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.5. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.6. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.

10.7. За рішенням власника бухгалтерський облік здійснюється самостійно або централізовано.

ХІ. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

 11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Державною інспекцією навчальних закладів, власником (територіальною громадою міста), управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником дошкільного закладу.

ХІІ. Ліквідація та реорганізація дошкільного закладу

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію дошкільного закладу приймає власник.

Реорганізація дошкільного закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління дошкільним закладом.

12.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно дошкільного закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

12.3. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача актів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету (або є в наявності у кінцевих розділах Статуту).

12.4. У випадку реорганізації дошкільного закладу його права і обов’язки переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Затверджено:

                                                                                                                                                                             Завідувач КЗО «ДНЗ № 386» ДМР

                                                                                                                                                                            Дніпровської міської ради 

                                                                                                                                                                             ________________С.П. Кравченко

                                                                                                                                                                             __________________ 2018 р.

                                                                                                                                                                              Схвалено:

                                                                                                                                                                             Рішення педагогічної ради

                                                                                                                                                                             Протокол № 4 від__________2018р.

 

План роботи

комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 386 компенсуючого типу»

Дніпровської міської ради

на 2018-2019 навчальний рік

м. Дніпро

2018 р.

ЗМІСТ

 

РОЗДІЛ І

І. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2017-2018 навчальний рік та завдання на 2018-2019 навчальний рік …………………………………………………………………………………………………………………... 3

РОЗДІЛ ІІ

Методична робота з кадрами………………………………………….......................................................................................17

РОЗДІЛ ІІІ

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей ………………........................................................................................25

РОЗДІЛ ІV

Організаційно-педагогічна робота ………………………………….………………………………………………………...29

РОЗДІЛ V

Робота методичного кабінету …………………………………………......................................................................................35

РОЗДІЛ VI

Адміністративно-господарська робота ………………………………..……………………………………………………...38

ДОДАТКИ ………………………………………………………………..………………………………………………………41

РОЗДІЛ І

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2017-2018 навчальний рік та завдання на 2018-2019 навчальний рік

ДНЗ № 386 компенсуючого типу здійснював освітньо-виховну діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», статуту ДНЗ.

Діяльність закладу у 2017-2018 н.р. була підпорядкована виконанню вимог таких нормативних документів та законодавчих актів, як Конституція України, Декларація прав дитини, Конвенція ООН «Про права дитини», Законів України «Про освіту» (нова редакція), «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Охорону здоров’я дитини».

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасне законодавче та методичне забезпечення дошкільної освіти, та планом роботи на 2017-2018 н.р., колектив закладу зосередив увагу на пошуку оптимальних способів навчання та зміцнення їх фізичного та психічного здоров’я, створення необхідних передумов для досягнення кожним дошкільником ідеально можливого для нього в даний період рівня успішності, але не нижчого, ніж передбачено державними освітніми програмами.

Зміст освітньо-виховного процесу в закладі визначався БКД освіти, програмою розвитку дитини «Дитина в дошкільні роки» (науковий керівник К.Л.Крутій), програмою для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», програмою розвитку дитини дошкільного віку із ЗПР від 3 до 7 років «Віконечко» (МОН України 2013 р.), програмно-методичним комплексом «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ» (МОН України 2012 р.).

Розвиток дошкільної освіти і підвищення його якості знаходяться в прямій залежності від професійної майстерності педагогів, їх творчого потенціалу. Вся робота дошкільного закладу спрямована на сприяння особистісного професійного зростання педагогів, реалізацію їх творчого потенціалу, впровадження інноваційних технологій.

Навчально-виховний процес здійснювали 27 педагогів, із них: 12 педагогів мають повну вищу освіту (43%); 5 педагогів (18%) здобувають вищу освіту.

За кваліфікаційними категоріями: вищу категорію мають 7 осіб (25%), кваліфікаційну категорію спеціаліст – 7 осіб (25%).

Педагогічні звання: вихователь-методист – 1 педагог (3,6%); старший вихователь – 1 педагог (3,6%) та старший вихователь – 3 педагоги (10,6%).

Нагрудними знаками «Відмінник освіти» нагороджені 2 особи (7,2 %).

Атестація педагогічних працівників проводилася згідно з перспективним планом, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників та на підставі наказів завідувача ДНЗ.

У минулому навчальному році про атестовано чотири педагога і встановлено відповідні кваліфікаційні категорії.

·     Івченко Н.І. (вихователь) відповідає займаній посаді, підтверджена раніше присвоєна кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «Вихователь-методист».

·     Бєлоусова О.В. (вчитель-дефектолог) відповідає займаній посаді, підтвердила раніше встановлену кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «Старший учитель».

·     Сульдіна Л.М. (вихователь) відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії».

·     Чернівська Т.М. (вчитель-логопед) відповідає займаній посаді,  підтвердила кваліфікаційну категорію «Спеціаліст».

Для реалізації державних стандартів освіти в ОДЗ створена відповідна матеріально-технічна база. У групових приміщеннях створені  належні умови для забезпечення активної життєдіяльності дітей впродовж дня. Групові приміщення оснащені новими дитячими та ігровими меблями , обладнані куточки практичної діяльності. Педагоги працювали над оновленням змісту осередків груп, дбали про естетичне їх оформлення. Навчали дітей самостійно в них діяти, дотримуватись норм и правил користування матеріалами й обладнанням, забезпечуючи потребу дітей у різних видах рухової, пізнавальної та творчої активності.

З метою підвищення фахової майстерності педагогічних працівників ДНЗ на виконання річного плану роботи в дошкільному закладі здійснювалася система заходів, спрямованих на формування у педагогів професійно-методичної компетентності, готовності до розвивання завдань сучасної освіти, модернізації навчального процесу, впровадження інноваційних технологій перспективного педагогічного досвіду.

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про дошкільну освіту», наказу Управління освіти від 31.07.2017 р.  № 228 з метою набуття практичного досвіду, підвищення професійного рівня і ділових якостей та надання методичної допомоги молодим спеціалістам наказом завідувача були призначені наставники з числа досвідчених педагогів: вчитель-логопед Черепанова А.В., вихователь вищої категорії Гавриш О.В. Упродовж року педагогами-наставниками проводилися майстер-класи для молодих спеціалістів.

Розвитку творчих здібностей та підвищенню професійної компетентності сприяв колективний перегляд занять: ознайомлення з природою (вихователь Кравченко А.С.), мовленнєве заняття (вчитель-логопед Черноморова Н.В.), малювання (фахівець Сульдина Л.М.).

Взаємовідвідування занять дає змогу педагогам порівняти свою діяльність з діяльністю колег, усвідомити недоліки в своїй роботі, знаходити нові ефективні методи та прийоми роботи з дітьми.

У дощкільному закладі методична робота спрямована на постійну самоосвіту  педагогів.

У закладі в наявності  банк передових педагогічних досвідів: «Застосування ігор та вправ із використанням елементів методики М Монтесорі» (педагоги ІІІ логопедичної групи), «Пісочна терапія для дітей раннього віку» (вихователь Демченко Н.О.), «Казка вчить як на світі жить» (вихователь Деріглазова А.Є.),  «Чарівний світ гудзиків» (вихователь Руда В.В.), «Космос – безмежний простір» (вихователь Рудова М.Ю.).

Таблиця 1

Звіт

вчителів-дефектологів про результати моніторингового обстеження

логіко-математичного розвитку дітей за 2017-2018 н.р.

Рівні розвитку

На початок навчального року

Кількість дітей

На початок кінець року

Кількість дітей

Д

1 дитини – 2,2%

ППР № 1

14 дітей

8 дітей – 17,6%

ППР № 1

14 дітей

С

14 дітей – 31,1 %

ППР № 2

14 дітей

21 дитина-45,5%

ППР № 2

15 дітей

Н

27 дітей – 60 %

ППР № 3

17 дітей

14 дітей – 31,1%

ППР № 3

17 дітей

Всього:

 

45 дітей

 

46 дітей

 

Висновок: На кінець навчального року дітей з низьким рівнем розвитку

                  зменшилося на 13 дітей, що складає 28,8%.

                   З достатнім рівнем розвитку збільшилося на 7 дітей, що складає

                 15,55.

Таблиця 2

Звіт

вчителів-логопедів про результати моніторингового обстеження

мовленнєвого розвитку дітей за 2017-2018 н.р.

Рівні розвитку

На початку року

Кількість дітей

На кінець року

Кількість дітей

Д

43 дитини –

51,8 %

 

20 дітей – 23,5%

 

С

36 дітей –

43,4%

 

38 дітей-

44,7%

 

Н

4 дитини –

4,8 %

 

27 дітей –

31,8 %

 

Всього:

 

83 дитини

 

85 дітей

 

Висновок:  На кінець навчального року дітей з низьким рівнем розвитку

                   зменшилося на 13 дітей, що складає 28,8 %.

                   З достатнім рівнем розвитку збільшилося на 7 дітей, що складає

                   15,5%.

Всі заняття, які проводилися педагогами з дітьми, були змістовними, інтегрованими, з використанням інноваційних технологій. Під час занять змінювалися форми та види роботи, витримувалася єдність освітніх, розвивальних, виховних функцій навчання, використовувалися цікаві ігрові прийоми,  заохочення та стимулювання дітей, доцільний демонстративний та роздатковий матеріал. З метою підвищення інтересу до навчальної діяльності педагоги закладу Гавриш О.В., Сульдина Л.М., Демченко Н.О., Рудова М.Ю., Черноморова Н.В. почали активно використовувати в навчальному процесі інформаційні комп’ютерні технології. Комп’ютер надав істотну інформаційну підтримку педагогу в організації навчального процесу, підвищував якість та ефективність навчальних методик, реалізував індивідуальний підхід до кожного вихованця.

Контрольно-аналітична діяльність за навчально-виховним процесом здійснювалася завідувачем і вихователем-методистом закладу відповідно до річного плану та особистого планування. Були проведені комплексні, тематичні перевірки, інші види контролю. З метою вивчення стану роботи, надання допомоги вихователям в організації й проведенні різноманітної діяльності та забезпеченні якості навчально-виховного процесу у кожній віковій групі відвідувалися заняття та режимні моменти. Також проводився контроль за виконанням рішень педагогічних рад, перевірок.

З метою якісного методичного супроводу та професійного зростання педагогів в закладі була проведена низка різних форм методичної роботи, а саме:

-         консультації: «Адаптація дітей до умов ДНЗ», «Дослідно-експериментальна діяльність», «Формування звукової культури», «Мовленнєва компетентність засобами гри», «Логоритміка – говоримо, рухаємося та музикуємо»;

-         педагогічні ради на тему: «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку», «Сім’я, школа, дитячий садок», «Комунікативно-мовленнєва діяльність»;

-         методичне об’єднання для музичних керівників.

Особливу увагу протягом навчального року методичною службою було приділено удосконаленню форм та методів роботи з дітьми раннього віку. Педагоги були ознайомлені з особливостями роботи з дітьми даної категорії, їм надані необхідні методичні рекомендації з планування життєдіяльності дітей впродовж дня, консультації щодо використання розвивальних ігор в усіх видах діяльності дітей. Освітньо-виховна робота з дітьми раннього віку (вихователі Демченко Н.О., Волошко Т.А.) проводилася в ігровій формі, з урахуванням індивідуальних особливостей дітей відповідно до програмних вимог. Найголовнішими напрямками педагогічної роботи з дітьми раннього віку були : розвиток активного мовлення, здатності сприймати навколишній світ та формування сенсорних еталонів, розвиток навичок соціальної поведінки, усвідомлене ставлення до себе як до самостійної особи.

Для вирішення завдань мовленнєвого розвитку вихователями Демченко Н.О. та Волошко Т.А. використовувався будь-який зручний для спілкування з дитиною час: заняття, прогулянки, спостереження, ігрова діяльність. Педагоги у своїй роботі активно використовували малі фольклорні жанри, пальчикові ігри, показ різного виду театру, читання віршів, художньої літератури.

Аналізуючи стан навчально-виховної роботи з дітьми раннього віку, можна зробити висновок: майже всі діти мають необхідний обсяг знань, вмінь та навичок за всіма сферами життєдіяльності.

Одним із головних завдань у дошкільному закладі є розвиток зв’язного мовлення, за допомогою якого реалізується головна функція мовлення – комунікативна.

У дошкільному закладі створені належні умови для організації роботи з розвитку мовлення дітей.

Мовленнєва робота з дітьми проходить через всі лінії розвитку у формі дидактичних, рольових ігор, розповідання,читання, драматизації казок, індивідуальної роботи з дітьми, самостійної діяльності, гурткової роботи, прогулянок.

Як позитивне, хотілося б відзначити, проведення інтегрованих та комплексних занять з пріоритетом мовленнєвого розвитку. Планувалися вихователями Гавриш О.В., Пюрою Т.О., Пилипенко Л.Я., Рудою В.В..На тематичних заняттях увага зосереджувалася на розв’язанні домінуючого завдання мовленнєвого розвитку. Великого значення педагоги надавали спілкуванню з дітьми у повсякденні. такі розмови збагачують словниковий запас дітей, вчать їх зв’язко висловлюватися, уважно слухати співрозмовника, вести діалог.

Слід зазначити, що робота педагогічного колективу ефективно вплинула на розвиток мовленнєвих здібностей дітей.  Більшість дітей старшого дошкільного віку вільно спілкуються з дорослими та однолітками. Поки що російською мовою, але українською можуть вільно відповідати на запитання, вести діалог. Вживають звернення та етикетну лексику, уміють висловлювати прохання, вибачення, подяку.

Отже, завдяки системі і злагодженості в роботі всіх спеціалістів за результатами діагностики та спостережень на кінець року у всіх дітей з особливими освітніми проблемами спостерігаються позитивні зміни. (таб. 2, таб. 3).

Таблиця 2

Результати

моніторингового обстеження дітей логопедичних груп

вихователями за 2017 – 2018 н.р.

 

Кільк.

дітей

лог-х

р/р

На початок року

На кінець року

 

Лог.гр.№ 1 14 дітей

Лог.гр.№2

11 дітей

Лог.гр.№3

14 дітей

В

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2,3%

-

2

4,6%

2

4,6%

2

4,6%

Д

-

-

1

2,7%

7

16,3%

10

27%

10

27%

10

27%

19

48,4%

19

48,4%

15

38,4%

10

25,6%

19

48,4%

18

46,2%

23

58,9%

С

27

72,9%

27

72,9%

21

56,7%

26

7,3%

20

54%

20

54%

24

64,8%

13

33,3%

13

33,3%

16

41%

17

43,5%

15

38,4%

14

35,8%

12

30,7%

Н

10

27,1%

10

27,1%

15

4,5%

4

1,8%

7

16,3%

7

16,3%

3

8,1%

7

17,9%

7

17,9%

7

17,9%

2

4,6%

3

7,6%

5

12,8%

2

4,6%

Розділи програми

ознай. з довк.

озноб. з природ.

мат-сенсор

ф-ра

праця

самообслуг.

гра

ознай. з довк

озноб. з природ

мат-сенсор

ф-ра

праця

самообслуг.

гра

 

 

Таблиця 3

Результати

моніторингового обстеження дітей груп ППР

вихователями за 2017 – 2018 н.р.ф

 

Кількість дітей

На початок року

На кінець року

 

ППР № 1

14 дітей

ППР № 2

15 дітей

ППР № 3

17 дітей

Розділи програми

Рівні розвитку дітей

ознай. з довк

озноб. з природ

ф-ра

праця

самообслуг.

гра

ознай. з довк

озноб. з природ

ф-ра

праця

самообслуг

гра

В

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Д

1

2,1%

1

2,1%

2

4,2%

1

2,1%

4

8,7%

1

2,1%

9

19,1%

3

6,3%

5

1,9%

11

21,7%

13

28,2%

8

17,3%

С

15

32,3%

14

34%

16

34,8%

14

34%

12

26%

18

39%

23

50%

26

56,7%

31

68%

18

39%

22

47,8%

24

52%

Всього 46 дітей

Н

30

63,9%

31

66,1%

28

68%

31

66,1%

30

63,9%

27

57,6%

14

35%

17

36,9%

10

21,7%

17

36,7%

11

21,7%

14

34%уу

 

Важливим підґрунтям у формуванні життєвої компетентності дитини є логіко-математичний розвиток. В освітній лінії БКД освіти «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» головною якістю розвитку дитини є пізнавальна активність. Вихователі закладу та вчителі-дефектологи володіють методикою ознайомлення дітей з математичними поняттями, вміло використовують різні методичні прийоми для активізації розумової активізації дітей. Закріплення пройденого матеріалу на заняттях відбувається в повсякденному житті, що сприяє встановленню зв’язків між  числами, арифметичними діями та довкіллям. Такий підхід допомагає наповнити математику реальним змістом, сформувати у дітей первинні уявлення про цілісну картину світу. (Див. таб. 1)

Відновлення збереження і зміцнення здоров’я дошкільнят – ще один провідний напрямок діяльності педагогів дошкільного закладу. даний напрямок передбачає комплекс заходів, які впливають на організм дитини з метою зміцнення здоров’я.

Спільна діяльність дорослих і дітей включає різні форми активності: фізкультурні заняття, фізичні комплекси на свіжому повітрі, щодення ранкова гімнастика, динамічні паузи між заняттями, фізхвилинки на заняттях, гімнастика пробудження, рухливі ігри, «Дні здоров’я» , ТБЖД, спортивні свята, логоритмічні заняття. Вчителі-логопеди сумісно з інструктором з фізкультури Зелененко Т.М. та практичним психологом Переходченко О.Ю. розробили заняття з логоритміки (розвиток дрібної моторики пальців рук, дихальні вправи, вправи на релаксацію).

Працюючи з дітьми педагоги особливу увагу приділяють розвитку дихальної та м’язової системи, корекції опорно-рухового апарату кожної дитини, просторового орієнтування.

Провідне місце в роботі з дітьми займають організовані форми фізичного виховання та самостійної рухової діяльності дошкільників під час прогулянок та інших режимних моментів. У режимі дня вихованців раціонально поєднувалися різні види діяльності, розумове та фізичне навантаження.

В кожній віковій групі вихователями заведено листок здоров’я вихованців. Відповідно до запису у листку відбувається здійснення індивідуального та диференційованого підходів, враховується стан індивідуального здоров’я дитини під час фізичних навантажень.

Вихователя Гавриш О.В., Пилипенко Л.Я., Зелененко Т.М. для кращого засвоєння основних рухів проводили індивідуальну роботу з дітьми під час самостійної рухової діяльності дітей.

Раціонально організована діяльність з фізичного виховання дозволяє отримувати позитивну динаміку фізичної підготовленості дітей, про що свідчить результати діагностування дітей на початок та кінець року.

Протягом року педагоги закладу приділяли значну увагу розвитку творчих здібностей дошкільнят. Основною формою організації дитячої життєдіяльності для реалізації завдань художньо-естетичної лінії розвитку є заняття з образотворчого мистецтва.

В дощкільному закладі проводилася велика робота по ознайомленню дітей з образотворчим народно-прикладним мистецтвом. Вихователь Сульдина Л.М. склала перспективний досвід «національно-патріотичне виховання дошкільників засобами зображувальної діяльності». Аналіз занять, плану навчально-виховного процесу та дитячих робіт свідчать про дотримання педагогом вимог програми з малювання, ліплення, аплікації. Діти всіх груп вміють працювати олівцями, фарбами, глиною, ножицями. Враховуючи вікові особливості та індивідуальні здібності дітей, сульдина Л.М. намагається так організувати роботу, щоб заняття не перетворювалось на механічне копіювання зразків, а розвивали уяву, фантазію, викликали бажання вигадувати щось нове, цікаве.

В дошкільному закладі впродовж року організовувались виставки дитячих робіт: «Ми – маленькі українці», «Осінь у своїй чарівній красі», «Чарівна казка зими», «Я в біду не попаду» та інші.

В ДНЗ створені всі умови для музичного виховання дошкільників: є музична зала, музичний центр, музично-педагогічний процес належно забезпечений музичними інструментами, яскравими костюмами. музичні керівники Гром Ю.В., Переходченко О.Ю., застосовуючи традиційні та новітні методи і прийоми музичного виховання, навчання і розвитку, викликали у дітей інтерес до музичних творів, музично-ритмічних рухів, грі на дитячих музичних інструментах, вчили дітей розрізняти музику за характером, темпом, динамікою; підводили дітей до розрізнення музичних жанрів: колискова, марш, танок. У комплексі працювали над розвитком слуху, голосу, музично-ритмічних рухів.

Аналіз музичних занять показав, що діти засвоїли програмний матеріал, емоційно відгукуються на музику, розрізняють музичні твори за характером. (Див. таб. 5)

Таблиця 5

Діагностика

музично-естетичного розвитку дошкільників на кінець 2017-2018 н.р.

 

 

Слухання музики

 

Співи

 

 

МРР

 

Гра на ДМІ

 

Елементи музичної грамоти

3-4 роки (34 дитини)

Д. – 11 (32,36%)

С. – 21 (61,74%)

Н. – 2 (5,90%)

Д. – 9 (26,5%)

С. – 20 (58,8%)

Н. – 5 (14,5%)

Д. – 9 (26,5%)

С. – 22 (64,68%)

Н. – 3 (8,82%)

-

-

5-6- років (29 дітей)

Д. – 13 (44,6%)

С. – 16 (54,4%)

Н. – 0 (0%)

Д. – 16 (54,4%)

С. – 13 (44,6%)

Н. – 0 (0%)

Д. – 16 (54,4%)

С. – 13 (44,6%)

Н. – 0 (0%)

Д. – 13 (44,6%)

С. – 16 (54,4%)

Н. – 0 (0 %)

-

після 6 років (5 дітей)

Д. – 2 (40%)

С. – 2 (40%)

Н. – 1 (20%)

Д. – 2 (40%)

С. – 2 (40%)

Н. – 1 (20%)

Д. – 2 (40%)

С. – 2 (40%)

Н. – 1 (20 %)

Д. – 2 (40%)

С. – 2 (40%)

Н. – 1 (20%)

Д. – 2 (40%)

С. – 2 (40%)

Н. – 1 (20%)

 

Наряду з фізичним здоров’ям в ДНЗ велика увага приділялась і збереженню психічного здоров’я дітей. Робота практичного психолога на подолання психологічних труднощів, з якими стикається дитини впродовж дошкільного віку. Це, передусім, адаптація до умов дошкільного закладу. Заняття з дітьми раннього віку та з дітьми молодшого дошкільного віку допомогли успішно адаптуватися усім малюкам, що було засвідчено на засіданні педагогічної години при завідувачі.

Практичний психолог провела тиждень психології, надавала інформацію за запитом батьків. На допомогу вихователям практичним психологом був підібраний матеріал по створенню по створенню позитивного емоційного стану дітей в групі протягом дня, рекомендації по роботі з дітьми шестирічного віку.

Особлива увага приділялася педагогами дошкільного закладу створенню умов для підтримки талановитих та обдарованих дітей. У закладі працювали гуртки за інтересами, які відвідували діти середнього та старшого дошкільного віку. Гурток із зображувальної діяльності «Барвиста майстерня» (керівник Сульдина Л.М.), та хореографічний «Смайлики» (керівник Гром Ю.В.). Для організації гурткової роботи було створено банк даних здібних дітей. Керівники наполегливо працюють над розвитком творчих здібностей і природних схильностей дітей.

Одним із пріоритетних напрямків в роботі була підготовка дітей до навчання у школі, соціалізація дитячої особистості. Надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов.

У 2018 році до школи підготовлено 30 дітей (16 хлопчиків та 14 дівчаток). Доцільно зазначити позитивний досвід роботи педагогів, які впроваджували в практику роботи сучасні технології, оптимальні форми і методи роботи, будували навчально-виховний процес в ігровій формі, що давало можливість підтримувати стійкий інтерес дітей до навчання, активного мислення, розвинути психічні процеси. (Вихователі: Гавриш О.В., Пюра Т.О., Руда В.В., Пилипенко Л.Я. Вчителі-логопеди: Черепанова А.В., Бєлоусова О.В.)

Випускники мають високий рівень адаптації до школи. За результатами діагностування випускників практичним Психологом Переходченко О.Ю. було виявлено, що діти проявляють інтерес до навчання, легко йдуть на контакт, вступають у відносини з іншими людьми, вільно почувають себе у спілкуванні з дорослими. У дітей сформовані загально навчальні вміння та навички: організаційні, пізнавальні, мовленнєві; діти мають достатній (12 дітей з 30 – 40%) і середній (17 дітей – 57%) рівень саморегуляції, самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків, на достатньому рівні розвинуті дії мислення. У більшості дітей сформована готовність до прийняття нової соціальної ролі- школяра.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу, як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Санітарного регламенту дошкільних навчальних закладів та інших чинних нормативних актів, які регламентують роботу закладу з цих питань.

Колектив дошкільного закладу приділяв значну увагу забезпеченню безпечних та нешкідливих умов виховання дітей. В річному плані окремим розділом щорічно планується робота з безпеки життєдіяльності та виконується працівниками ДНЗ у повному обсязі.

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства та охорони праці працівників закладу, запобігання випадкам травматизму дітей під час навчально-виховного процесу, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків систематично проводився аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності, охорони життя і здоров’я дітей та працівників, який показує, що колективом та адміністрацією проводиться плідна робота з даного питання.

Згідно наказів управління освіти та завідувача ДНЗ в закладі проводився «Місячник безпеки життєдіяльності», в жовтні та квітні – Тиждень безпеки дитини (матеріали додаються).

Належна увага приділялася організації роботи з цивільного захисту, по забезпеченні готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях.

Діяльність адміністрації була спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу якості свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації: формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки. До проведення відповідних заходів був залучений 25 підрозділ пожежно-рятувальної служби ДСНС України Самарського району.

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дощкільного закладу працював сайт. Батьки мали можливість стежити за життям дітей в закладі протягом навчального року.

Отже, позитивний результат в роботі з дітьми був досягнутий завдяки професіоналізму педагогів, інноваційним підходам до системи роботи та тісному взаємозв’язку всіх учасників педагогічного процесу, в тому числі і батьків.

Керуючись Законами України «Про освіту» (нова редакція), «Про дошкільну освіту», БКД освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про ДНЗ (12.03.2003 р. № 305), Санітарного регламенту для ДНЗ, листа МОН України від 13.06.2018 р. № 1/9-386 «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018-2019 н.р.», листа МОН України від 25.07.2016 р. № 1/9 – 396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у ДНЗ», наказу МОН України від 20.04.2015 р. № 466 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у ДНЗ різних типів та форм власності» та виходячи з аналізу освітньо-виховної та методичної роботи у 2017 – 2018 н. р., враховуючи досягнення і перспективи розвитку педагогічного колективу пріоритетними напрямками освітньої діяльності вважти:

1.  Спрямувати роботу педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до охорони життя і забезпечення здоров’я дітей раннього та дошкільного віку з особливими освітніми проблемами, продовжувати створювати в ДНЗ здоров’я збережувальне середовище, цілісну систему формування культури здоров’я в співпраці з батьками.

2.  Активізувати роботу з формування соціально-комунікативної компетентності дітей дошкільного віку шляхом використання методів інтерактивної взаємодії.

3.  Продовжувати розвивати духовно - моральну сферу дошкільників шляхом формуванню у них почуття патріотизму.

4.  Підвищувати рівень компетентності педагогів щодо екологічного виховання дітей з метою підготовки їх до реального життя в гармонії з навколишнім світом.

РОЗДІЛ ІІ

Методична робота з кадрами

 

з/п

Заходи

Термін

виконання

Відпові-

дальний

Відмітка

про виконання

Підвищення педагогічної майстерності

2.1.         Семінари-практикуми

 

 

-Можливості, умови, цілі та завдання економічного виховання дітей за програмою «Афлатот».

 

-Фізичний розвиток – це основа здоров’я, можливості для вивчення навколишнього середовища, а також джерело для сенсорного розвитку.

 

 

листопад

2018 р.

 

 

лютий

2018 р.

 

 

 

вчитель-методист, творча група

 

2.2. Консультації

 

 

-методичні рекомендації щодо формування у дітей економічного виховання за програмою «Афлатот»;

 

 

-особливості патріотичного виховання дошкільників на сучасному етапі;

 

-сенсорний розвиток дітей дошкільного віку з особливими потребами засобами гудзикотерапії;

 

-як полегшити адаптацію дітей до умов ДНЗ;

 

 

-інноваційні підходи до формування лексичної сторони мовлення дітей з ЗНМ;

 

 

-колективні творчі ігри як інструмент соціалізації дошкільників.

 

жовтень

2018 р.

 

 

листопад

2018 р.

 

грудень

2018 р.

 

вересень

2018 р.

 

лютий

2019 р.

 

 

березень

2019 р.

 

Гавриш О.В.

групова консультація

 

Руда В.В.

індивідуальна

 

Пилипенко Л.Я.

позапланова

 

практичний психолог

проблемна

 

вчитель-логопед

Єгоян Ю.І.

планова

 

вчитель-дефектолог Черепанова І.Ю.

планова

 

 

2.3.Колективні перегляди

 

 

-форми та методи роботи з дітьми на музичному занятті «Чарівні мелодії осені»;

 

-ознайомлення з природою «доторкнись серденьком до природи»;

 

-методика проведення заняття з математики;

 

 

-індивідуальні форми роботи з дітьми на занятті з фізичної культури;

 

-драматизація казки: «Подорожуємо країною казок»;

 

-методика проведення заняття з грамоти;

 

 

-індивідуальні форми роботи з дітьми;

 

 

-географія в дитячому садочку «Подорож космічними просторами»;

 

-дитина в соціумі «Зачарує красою мати Україна»;

 

 

-математика «математична країна запрошує»;

 

 

-ознайомлення з довкіллям;

 

 

-моніторингове обстеження дитини.

 

жовтень

2018 р.

 

жовтень

2018 р.

 

листопад

2018 р.

 

листопад

2018 р.

 

грудень

2018 р.

 

грудень

2018 р.

 

січень

2019 р.

 

січень

2019 р.

 

лютий

2019 р.

 

березень

2019 р.

 

квітень

2019 р.

 

квітень

2019 р.

 

квітень

2019 р.

 

 

музичний керівник Гром Ю.В.

 

Маркова І.В.

 

 

Рудова М.Ю.

 

 

Кравченко А.С.

 

 

Пюра Т.О.

 

 

Черноморова Н.В.

 

 

Гром Ю.В.

 

 

Рудова М.Ю.

 

 

Пюра Т.О.

 

 

Маркова І.В.

 

 

Кравченко А.С.

 

 

Черноморова Н.В.

 

 

Переходченко О.Ю.

 

2.4.Удосконалення професійної майстерності

 

 

-закріпити за молодими педагогами педагогів наставників;

 

-скласти план роботи з молодими спеціалістами;

 

 

-опрацювати методичні інформаційні листи з питань оновлення змісту дощкільної освіти;

 

-організувати цикл групових та індивідуальних консультацій для молодих спеціалістів;

 

 

-залучати молодих спеціалістів до методичної роботи в дошкільному закладі.

 

 

вересень

2018 р.

 

вересень

2018 р.

 

постійно

 

 

за планом

 

 

 

постійно

 

вихователь-методист

 

вихователь-методист

 

педагоги

 

 

вихователь-методист, наставники

 

вихователь-методист

 

 

 

 

 

в додатку

№ 6

2.5.Самоосвіта

 

 

-скласти план роботи з питань самоосвіти педагогів

 

 

вересень

2018 р.

 

вихователь-методист

 

в додатку

№ 13

2.6.Педагогічні ради

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Про завдання діяльності педагогічного колективу на 2018-2019 н.р.

 

-аналіз роботи педагогічного колективу за 2017-2018 н.р.;

 

-обговорення та затвердження плану роботи ДНЗ на 2018-2019 н.р. Напрями діяльності та завдання педагогічного колективу на 2018-2019 н.р.;

 

-затвердження розкладу занять, форми планування освітньо-виховного процесу, роботи гуртків, проведення свят і розваг;

 

-ознайомлення педагогів з листом МОН України від 13.06.2018 р. № 1/9-386 «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018-2019 н.р.»;

 

-підготовка педагогів та групдо нового навчального року;

 

-підведення підсумків літнього оздоровлення дітей.

 

Екологічне виховання як інструмент культурного спілкування дитини з природою.

 

-аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради;

 

-довідка тематичної перевірки «Стан екологічного виховання в дошкільному закладі»;

 

-сучасні проблеми екологічного виховання (обмін досвідом);

 

-значення розвитку екологічних уявлень щодо форування сталих світоглядних орієнтирів особистості;

 

-П3 «Екологічне виховання дітей дошкільного віку через призму використання сучасних інноваційних технологій»;

 

-виставка методичної літератури по темі.

 

Оптимізація роботи з комунікативно-мовленнєвого розвитку.

 

-аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради;

 

-комунікативно-мовленнєвий розвиток (доповідь);

 

 

-шляхи оптимізації роботи з мовленнєвого розвитку дитини дошкільного віку;

 

-сучасні підходи до навчання мовленнєвого розвитку дітей;

 

-П3 вихователів з комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей.

 

-довідка за результатами тематичної перевірки «Стан роботи комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей.»

 

Про підсумки діяльності педагогічного колективу за 2018-2019 н.р.

 

-аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради;

 

-соціально-психологічна готовність дітей шестирічного віку до навчання в школі (результати тестування);

 

-звіти про результати роботи в групах компенсуючого типу;

 

 

-звіти роботи вихователів;

 

-ознайомлення з планом роботи на літній період.

 

 

вересень

2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень

2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

березень

2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

травень

2019 р.

 

завідувач, вихователь-методист, старша медична сестра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завідувач, вихователь-методист,

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователі що атестуються

 

 

 

 

сумісно зі школою та батьками

 

завідувач

 

 

вихователь-методист

 

вчитель-логопед Кравченко С.П.

 

вчитель початкових класів

 

вихователі що атестуються

 

 

вихователь-методист

 

завідувач

 

 

 

 

 

практичний психолог

 

 

вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи

 

вихователі

 

завідувач

 

2.7.Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників

 

 

-направити на курси підвищення кваліфікації у 2018-2019 н.р.:

Гавриш О.В.

Руду В.В.

Груєнко О.М.

 

-атестувати у 2018-2019 н.р.:

-музичних керівників: Гром Ю.В. та Переходченко О.Ю.

-вихователів:

Рудову М.Ю.

Пюру Т.О.

Кравченко А.С.

Маркову І.В.

-вчителя-логопеда Черноморову Н.В.

-практичного психолога

Переходченко О.Ю.

 

-надати консультативну допомогу атестуючим педагогам в складанні П3, ППД.

 

 

 

 

2018-

2019 р.н.

 

 

 

 

 

2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

впродовж року

 

План роботи атестаційної комісії (Додаток

№ 7)

завідувач

 

 

 

 

завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователь-методист

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

 

з/п

Напрямки контролю

Вид

контролю

Форми

підведення

підсумків

Термін

проведення

Вихід

інформації

Примітка

1

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

Готовність груп до роботи в 2018-2019 н.р.

 

Календарне і перспективне планування освітньої роботи.

 

Організація індивідуальної роботи з дітьми вчителями-логопедами, вчителями-дефектологами.

 

Вивчення рівня педагогічної майстерності та стану освітньо-виховної роботи педагогів, що атестуються.

 

Дотримання режиму дня в групах дошкільного закладу.

Граничне навантаження на дітей дошкільного віку.

 

Стан роботи з дітьми з питань екологічного виховання.

 

Медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком дітей на фізичному занятті.

 

Мовленнєва активність дітей під час організованих форм навчання.

 

Взаємозв’язок вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога з вихователями в процесі освітньої роботи з дітьми.

 

Документація, плани роботи спеціалістів: музичних керівників, вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів

Формування лексичної та фонематичної компетентності в логопедичних групах.

 

Діагностування психічного розвитку  дітей психологом та планування індивідуальної роботи з дітьми.

 

Стан роботи з формування основ природничо-екологічної компетентності дошкільників.

 

Форми роботи з дітьми у другій половині дня.

 

 

Планування та організація заходів з попередження дитячого травматизму.

 

Емоційно – вольова готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі.

 

Методика проведення моніторингового обстеження дітей.

 

підсумковий

 

 

попереджу

вальний

 

 

 

вибірковий

 

 

 

 

тематичний

 

 

 

 

 

 

оперативний

 

 

епізодичний

 

 

 

оперативний

 

 

 

вибірковий

 

 

 

 

первинний

 

 

 

 

параметричний

 

 

 

 

 

попереджу

вальний

 

 

 

тематичний

 

 

 

 

вибірковий

 

 

 

 

 

 

тематичний

 

 

 

 

 

оперативний

 

 

 

епізодичний

 

 

 

 

вибірковий

 

 

 

 

епізодичний

 

довідка

 

 

діловий щоденник

контролю

 

для співбесіди

 

 

 

 

 

довідка

 

 

 

 

 

 

до відому

 

 

для співбесіди

 

 

 

наказ

 

 

 

аналіз рухливої діяльності

 

 

 

довідка

 

 

 

 

спостереження, бесіди

 

 

 

 

діловий, щоденний

 

 

 

довідка

 

 

 

 

аналітик

на

довідка

 

 

 

 

довідка

 

 

 

 

 

діловий щоденник контролю

 

діловий щоденник контролю

 

 

довідка

 

 

 

 

довідка

вересень

2018 р.

 

2 рази

на

місяць

 

жовтень, грудень 2018 р.

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

листопад

2018 р.

січень 2019 р.

грудень 2018 р.

 

 

 

вересень, грудень 2018 р.

 

 

січень 2019 р.

травень 2019 р.

 

 

 

січень 2019 р.

 

 

 

 

протягом року

за потре

бою

 

 

 

лютий 2019 р.

 

 

 

 

січень 2019 р.

 

 

 

 

2 рази

на рік

 

 

 

 

 

вересень,

грудень

 

 

 

 

березень 2019 р.

 

 

 

березень 2019 р.

 

 

 

 

квітень 2019 р.

 

 

 

 

квітень, травень 2019 р.

до зборів колективу

 

до педради при завідувачі

 

 

діловий щоденник контролю

 

 

 

до засідання атестацій

ної

комісії

 

 

 

до педради при завідувачі

 

до відому

 

 

 

до педради

 

 

 

до педради при завідувачі

 

 

 

до педради

 

 

 

 

до педагогічної години

 

 

 

 

для спів бесіди

 

 

 

 

до педради

 

 

 

 

до наради при завідувачі

 

 

 

 

 

до педради

 

 

 

 

 

педагогічна

година

 

нарада при завідувачі

 

 

 

до педради

 

 

 

 

 

до педагогічної години

 

 

РОЗДІЛ IV

Організаційно – педагогічна робота

 

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1

Взаємодія ДНЗ і КЗО «Спеціалізована школа № 129 ФМП»

 

Скласти план роботи ДНЗ та СШ № 129 на 2018 – 2019 н.р.

вересень 2018 р.

вихователь-методист

План в додатку

№ 5

2

Робота з дітьми які не відвідують дошкільний заклад

 

-       Провести поглиблений облік дітей по мікрорайону. Виявити дітей 5-6 річного віку не охоплених дошкільною освітою.

 

-       Ознайомитися з умовами життя і виховання дітей в сім’ях. Виявити причини невідвідування дітьми дошкільного закладу.

 

-       Скласти персоніфіковані карти обліку дітей, не охоплених дошкільною освітою, зі значенням форми здобуття дошкільної освіти.

 

-       Здійснювати соціально – педагогічний патронат.

 

-       Забезпечити методичний супровід дітей п’яти річного віку та підготовки їх до навчання у школі. ознайомити батьків з вимогами програми.

 

-       Надавати консультативну допомогу батькам, діти яких не відвідують дошкільні заклади.

 

-       Залучати дітей, які не відвідують дошкільні заклади, до занять, свят, розваг.

 

вересень 2018 р.

 

 

 

вересень 2018 р.

 

 

 

 

вересень 2018 р.

 

 

 

 

впродовж року

 

 

впродовж року

 

 

 

 

впродовж року

 

 

 

впродовж року

вихователь- методист

 

 

 

вихователі груп

 

 

 

 

вихователь

- методист

 

 

 

вихователь – методист

 

 

вихователь

- методист

 

 

 

вихователь – методист

 

 

 

вихователь – методист

 

 

3

Робота з дітьми старшого дошкільного віку

 

-     З метою підвищення мотиваційної готовності дошкільників до навчання у школі проводити цикл занять по темі : «Школа»

-читання художніх творів;

-бесіди;

-творчі ігри;

-сюжетно – рольова гра «Школа».

 

-       Організувати виставку дитячих робіт по темі «Шола».

 

-       Організувати зустріч дітей з вчителем початкових класів.

 

-       Провести свято випуску дітей до школи.

впродовж року

 

 

 

 

 

 

 

 

впродовж року

 

 

січень

2019 р.

 

травень 2019 р.

вихователі груп

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователі груп

 

 

вихователь – методист

 

 

вихователі, музичний керівник

 

 

4

Робота з батьками

 

-     Проводити соціологічне обстеження з  визначенням соціального статусу й мікроклімату в сім’ї:

-анкети для батьків;

-бесіда з дитиною;

-метод соціометрії в рамках сім’ї.

 

-       Забезпечити роботу консультативного пункту для бітьків.

 

-       Проводити дні відкритих дверей із демонстрацією занять, організацією свят, дегустацією страв повсякденного меню. Зустрічей із практичним психологом, вчителями – логопедами, вчителями – дефектологами.

 

-     Активізувати просвітницьку роботу серед батьків:

а) оформити стенди в логопедичних групах, що таке правильна вимова;

б) як навчити дитину розмовляти;

 

в) родинні читання: «відновимо добру традицію»;

г) чи готова ваша дитина до школи?

 

 

-     Підготувати консультації для батьків:

а) як допомогти дитині в період адаптації;

б) екологічне виховання дощкільників ;

в) правильне мовлення – запорука успішного навчання у школі;

г) батьки, вихователі – однодумці, партнери.

 

-     Залучати батьків до співпраці у створенні належних умов для життєдіяльності та розвитку дітей в дошкільному закладі.

 

-     Запрошувати батьків до участі в святах, розвагах, організованих в дошкільному закладі.

 

-     Проводити засідання батьківського комітету.

 

 

-     Провести педагогічну раду з участю батьків та вчителя початкових класів.

 

-     Організувати роз’яснювальну роботу серед батьків щодо вимог  статті 10 Конституції України та закону України «Про мови» щодо подальшого розвитку української мови в системі освіти, національного виховання дошкільників.

 

-     Оформити в групах куточки з державної символіки, українського колориту.

 

-     Загальні батьківські збори:

1) -Пріоритетні напрямки і аспекти роботи закладу в новому навчальному році.

-Норамивно - правові акти в сфері сімейних відносин стосовно охорони прав дітей.

-Прийняття рішень про заснування батьківського комітету, забезпечення його легалізації.

2)-Звіт завідувача дошкільного закладу перед громадськістю про результати роботи за 2018 – 2019 н.р.

-Звіт голови батьківського комітету про надання допомоги ДНЗ для розвитку та вдосконалення освітньо - вихованого процесу.

-Про безпеку життєдіяльності дітей у побуті та відпочинку впродовж літнього періоду.

 

 

-     Групові батьківські збори:

1)Група раннього віку:

-соціальна адаптація дітей до умов дошкільного закладу;

-аспекти розвитку мовленнєвої особистості у ранньому віці.

2)Дошкільні групи:

-мовленнєва робота з дошкільниками: шляхи оптимізації;

-сучасні проблеми екологічного виховання;

-вікові особливості комунікативно – мовленнєвого розвитку;

-виховання любові до природи;

-організація навчально-вихованої роботи в логопедичних та дфефктологічних групах.

 

впродовж року

 

 

 

 

 

 

перша середа кожного місяця

 

один раз в квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень 2018 р.

 

листопад 2018 р.

 

грудень 2018 р.

 

березень 2019 р.

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

за планом

 

 

 

один раз на квартал

 

 

 

квітень

2019 р.

 

 

впродовж року

 

 

впродовж року

 

 

 

 

 

 

жовтень 2028 р.

 

 

 

травень 2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень 2018 р.

 

квітень 2019 р.

 

 

вересень 2018 р.

 

квітень 2019 р.

 

завідувач, практичний психолог

 

 

 

 

 

завідувач

 

 

завідувач, вихователь – методист

 

 

 

 

 

 

 

вихователь – методист

 

 

 

 

 

практичний психолог

 

 

 

практичний психолог

вихователь – методист

вчитель – логопед

 

завідувач

 

завідувач, вихователь – методист, вихователі

 

 

вихователь – методист, музичні керівники, вихователі

 

завідувач, голова батьківського комітету

 

 

завідувач

 

 

вихователь – методист,

вихователі

 

 

 

 

вихователі

 

 

 

завідувач

 

 

 

 

 

 

завідувач

 

 

голова батьківсько

го комітету

 

старша медична сестра

 

 

 

 

 

вихователі

 

вихователі

 

 

вихователі,

вчителі – логопеди,

вчителі- дефектологи

 

 

РОЗДІЛ V

Робота методичного комітету

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

4

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

9

 

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

17

 

 

18

 

 

 

 

19

Здійснювати ведення документації відповідно до інструкції про ділову документацію ДНЗ.

 

Поповнювати кабінет фондовою науковою, довідковою, спеціальною літературою, матеріалами з досвіду роботи педагогів міста та ДНЗ.

 

Знайомити педагогів з новинками методичної літератури, періодичними виданнями.

 

Оформити підписку на періодичні видання.

 

Скласти графіки роботи гуртків та сітки – розклади занять в групах.

 

Скласти план роботи з молодими спеціалістами. Призначити наставників.

 

Вивчати систему роботи педагогів, які атестуються.

 

Оформити атестаційні куточки.

 

Підготувати методичні рекомендації для вихователів «забезпечення ефективності мовленнєвих занять».

 

Підготувати виставку методичних посібників з екологічного виховання дітей.

 

Підготувати консультацію – знайомство з програмою «Афлатот».

 

Організувати виставку доробку вихователів, які атестуються.

 

 

Об’явити та провести огляд – конкурс  на кращий куточок з патріотичного виховання.

 

 

Підготувати план заходів до тижнів безпеки дитини та Дня цивільної оборони.

 

Організувати виставки дитячих робіт (за планом фахівця).

 

Контролювати наставницьку роботу в ДНЗ.

 

Вивчати систему роботи молодих спеціалістів.

 

Проводити консультативну роботу з педагогами за потребою та за планом роботи на рік.

 

 

З метою підвищення професійної майстерності організувати взаємовідвідування занять та режимних моментів в групах ДНЗ.

 

постійно

 

 

постійно

 

 

 

 

постійно

 

 

грудень 2018 р.

 

вересень 2018 р.

 

 

жовтень 2018 р.

 

 

впродовж року

 

 

жовтень 2018 р.

 

перший квартал

 

 

 

до 01.01.2019 р

 

 

жовтень 2018 р.

 

 

лютий

2019 р.

 

 

грудень 2018 р.,

лютий

2019 р.

 

вересень 2018 р.,

березень 2019 р.

 

впродовж року

 

 

впродовж року

 

впродовж року

 

 

за планом

 

 

 

 

за планом

 

 

вихователь – методист

 

 

вихователь – методист

 

 

 

 

вихователь – методист

 

 

вихователь – методист

 

вихователь – методист

 

 

вихователь – методист

 

 

вихователь – методист, атестаційна комісія

вихователь – методист

 

вчителі – логопеди, вчителі – дефектологи

 

 

вихователь – методист

 

 

Гавриш О.В.

 

 

вихователь – методист, атестаційна група

 

вихователь – методист, творча група

 

вихователь – методист

 

 

Сульдина Л.М.

 

вихователь – методист

 

наставники, вихователь – методист

 

вчитель – методист, вчителі – логопеди, вчителі – дефектологи, практичний психолог

 

 

вихователь - методист

 


РОЗДІЛ VI

Адміністративно – господарська робота

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

І Адміністративний контроль

1

Здійснити комплектування груп в ДНЗ на 2018 – 2019 н.р.

 

 

 

2

Перевірити готовність груп до роботи в 2018 2019 н.р.

 

 

 

3

Провести інструктажі з техніки безпеки та охорони здоров’я і здоров’я дітей.

 

 

 

4

Здійснювати системний контроль за :

-     дотриманням правил внутрішнього розпорядку;

-     порядком на території дошкільного закладу;

-     забезпечення санітарно – гігієнічних умов перебування дітей в дошкільному закладі;

-     економію електроенергії та інших ресурсів;

-     станом збереження миючих засобів;

-     виконання вимог щодо створення умов з охорони життя і здоров’я дітей, протипожежної безпеки;

-     створенням умов для здійснення навчально – виховної роботи з дітьми;

-     дотримання графіку зміни білизни.

 

 

 

ІІ Підготовка до роботи в осінньо – зимовий період

1

Підготувати акти готовності ДНЗ до опалювального сезону.

жовтень 2018 р.

завгосп

 

2

Провести нараду з розгляданням питань щодо підготовки до осінньо – зимового сезону.

листопад 2018 р.

завідувач, завгосп

 

3

Установити контроль з економним використанням електроенергії, води.

постійно

завгосп

 

4

Перевірити лічильники електро та водопостачальної мережі.

періодично

завгосп

 

ІІІ Фінансово – економічна діяльність

1

Контрулювати своєчасне ведення та здачу необхідної документації:

-  табелів на зарплату;

-  табель щоденного відвідування дітей;

-  статистичний звіт.

помісячно

завідувач, вихователі

 

2

Затвердження штатного розпису.

вересень 2018 р.

завідувач

 

3

Вести постійний облік витрат бюджетних та позабюджетних коштів.

щокварталь

но

завідувач, хавгосп

 

IV Виробничі наради

1

Готовність ДНЗ до нового навчального року:

-     звіт про стан літнього оздоровлення;

 

-     правила внутрішнього трудового розпорядку. Затвердження графіків роботи усіх служб;

-     охорона життя і здоров’я дітей в ДНЗ;

-     підготовка ДНЗ до роботи в осіннє – зимовий період.

 

вересень 2018 р.

 

старша медична сестра

завідувач

 

 

 

вихователь – методист

завгосп

 

2

Психологічний клімат у колективі закладу.

 

квітень 2019 р.

практичний психолог

 

2.1.

Про санітарно – гігієнічний режим.

 

квітень 2019 р.

старша медична сестра

 

2.2.

Підготовка до літнього оздоровчого періоду.

 

квітень 2019 р.

завідувач, завгосп

 

2.3.

Організація роботи по благоустрою території.

 

квітень 2019 р.

 

 

 

Протидія булінгу

Однією з найбільш актуальних проблем насьогодні є цькування (булінг) серед дітей. Прийняття 18 грудня  2018 року Верховною Радою України Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (законопроект № 8584) несе за собою ряд змін у вирішенні вищеназваної проблеми. Так, нарешті законодавчо визначено поняття булінг, внесено зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення України та ряду Законів України.

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві. У тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

– систематичність (повторюваність) діяння;

– наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

– дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Адміністративна відповідальність за булінг

Відтепер такі дії вважаються правопорушенням і тягнуть за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі це – 850-1700 грн.) або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин. Якщо булінг вчинено групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 1700-3400 грн. або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Слід зазначити, що за правопорушення дітей до 16 років несуть відповідальність їхні батьки. За свої дії громадяни від 16 років несуть відповідальність особисто. Також передбачено і відповідальність за приховування випадків булінгу, а це 850-1700 грн. або виправні роботи до 1 місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Права та обов’язки здобувачів освіти

У закладах освіти мають захищати дітей під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, булінгу (цькування), приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам.

На отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг матимуть право:

– особи, які постраждала від булінгу (цькування),

– особи, які стали свідком боулінгу,

– особи, які вчинили булінг (цькування).

При цьому здобувачі освіти зокрема зобов’язані:

– поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

– відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

– повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно них, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Права та обов’язки освітян

Педагогічним працівникам та керівникам закладів освіти слід уважно ставитись до всіх випадків булінгу, повідомляти про них, уважно розглядати заяви, забезпечувати вжиття заходів щодо протидії булінгу, розробляти плани, публікувати їх на сайтах і вчасно інформувати органи Національної поліції та службу у справах дітейпро випадки булінгу. В іншому випадку передбачена адміністративна відповідальність за приховування таких ситуацій.

Керівник закладу освіти має забезпечувати створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), він також:

– розглядатиме заяви про випадки булінгу (цькування): здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування;

– скликатиме засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживатиме відповідних заходів реагування;

– забезпечуватиме виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).

Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу також розширились. Відтепер вони також мають право на захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю і зобов’язані повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

В Україні діє національна дитяча гаряча лінія

(з 12.00 до 16.00)

116 111 або 0-800-500-225.

 

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію боулінгу в ДНЗ

з/п

Назва заходу

Відповідальні за контроль та виконання

Термін виконання

1

Бесіди із здобувачами освіти щодо набуття умінь та навичок ненасильницької поведінки.

Практичний психолог

Постійно

2

Консультації для сімей здобувачів освіти при вступі дітей до ЗДО щодо вимог Закону України «Про охорону дитинства» (розділ 2. Права та свободи дитини ст.8, 10).

Завідувач, практичний психолог

За планом

3

Тематичний брифінг з переглядом та обговоренням відео сюжетів для педагогів щодо насильницьких методів поведінки та виховання, вирішення конфліктів, управління власними емоціями та подолання стресу.

Практичний психолог

За планом

4

Інформаційно-просвітницькі заходи з учасниками освітнього процесу з питань запобігання і протидії булінгу у координації із службами у справах дітей та  громадськими організаціями.

Завідувач,

вихователь-методист, практичний психолог

Впродовж

року

5

Розміщення нормативно-правових документів, телефонів довіри на інформаційних стендах та веб-сайті ЗДО для ознайомлення батьківської громадськості.

Вихователь-методист, практичний психолог

За запитом

6

Невідкладне інформування, у разі виявлення випадку булінгу , відповідних органів, визначених Законом України від 18.12.2018 р. № 2657-VIII «» Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булігну (цькування).

Завідувач

У разі виявлення випадку

7

Надання психолого-педагогічних послуг учасникам освітнього процесу, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.

Вихователь-методист, практичний психолог

За запитом

8

Створення комісії з розгляду випадків булінгу  (цькування) в ДНЗ.

Завідувач

За потребою

9

Розслідування встановлених фактів боулінгу (цькування) відповідно до чинного законодавства та в межах повноважень.

Комісія по

розгляду

У разі виявлення випадку

З перебігом подій в повсякденному житті дошкільного заладу можна познайомитися в групі КЗО "ДНЗ № 386"ДМР на фейсбуці. Для цього перейдіть за посиланням: https://www.facebook.com/groups/154983398548919/?ref=bookmarks