Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу № 386 Дніпровської міської ради

 

Сторінка здоров'я

Створення позитивного мікроклімату для дітей групи ризику в умовах медичного супроводу їх адаптації до умов та розпорядку дня дошкільного навчального закладу

 

 

Сестра старша медична Старікова Олена Іванівна

 

 

 

 

   "Здоровье есть само удовольствие,

    неизбежно порождающее удовольствие, 

 как огонь создает теплоту".

Томас Мор

     

 

          Незвичайність оточення, велика кількість нових вражень та вимог у дошкільному закладі зазвичай нервують дитину та призводять до стресу.

 

          Медична сестра ще до приходу дитину в садок консультує батьків та вихователів, потім контролює стан здоров'я нових вихованців та у разі потреби коригує перебіг адаптації.

 

          Процес адаптації дитини полегшують:

  • емоційний контакт;
  • тактильний контакт;
  • музичні заняття;
  • музичний супровід упродовж дня;
  • ігри з піском і водою;
  • малювання;
  • казкотерапія;
  • ароматерапія.

 

           Все це "отримують" малюки в дошкільному закладі в період адаптації в необхідній кількості під пильним медичним контролем.

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

                     Про захист населення від
                        інфекційних хвороб

 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 29, ст. 228 )

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами
   N  913-IV   ( 
913-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.321
   N 3421-IV   (
3421-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199
   N  723-V    ( 
723-16 ) від 13.03.2007, ВВР, 2007, N 22, ст.294
   N 1254-VI   (
1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511

   N 4496-VI   ( 4496-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2013, N  2, ст.4
   N 5460-VI   (
5460-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 2-3, ст.41
   N 2530-VIII (
2530-19 ) від 06.09.2018 }

  { У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний
    орган  виконавчої  влади  з питань охорони здоров’я" у всіх
    відмінках      замінено     словами    "центральний   орган
    виконавчої  влади,  що   забезпечує   формування  державної
    політики у сфері охорони здоров’я" у відповідному  відмінку
    згідно із Законом N 5460-VI (
5460-17 ) від 16.10.2012 }

     Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади
діяльності    органів    виконавчої   влади,   органів   місцевого
самоврядування,  підприємств,  установ та організацій, спрямованої
на  запобігання  виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини,
локалізацію та ліквідацію  їх  спалахів  та  епідемій,  встановлює
права,  обов'язки  та відповідальність юридичних і фізичних осіб у
сфері захисту населення від інфекційних хвороб.

Р о з д і л III

               ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ
             ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ 

     Стаття 15. Запобігання інфекційним захворюванням у дитячих
                закладах

     Прийом дітей  до  виховних,  навчальних,  оздоровчих та інших
дитячих закладів  проводиться  за  наявності  відповідної  довідки
закладу  охорони  здоров'я,  в якому дитина перебуває під медичним
наглядом.  Довідка видається на підставі  даних  медичного  огляду
дитини,  якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у
цьому закладі,  а також якщо їй проведено  профілактичні  щеплення
згідно  з  календарем  щеплень  і  вона не перебувала в контакті з
хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

     Дітям, які  не  отримали  профілактичних  щеплень  згідно   з
календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.
У разі якщо профілактичні щеплення дітям  проведено  з  порушенням
установлених  строків у зв'язку з медичними протипоказаннями,  при
благополучній  епідемічній   ситуації   за   рішенням   консиліуму
відповідних  лікарів  вони  можуть  бути  прийняті до відповідного
дитячого закладу та відвідувати його.

     Порядок проведення медичних оглядів дітей і форма довідки для
прийому  їх до дитячих закладів установлюються центральним органом
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у
сфері охорони здоров'я.

     Працівники дитячих     закладів    підлягають    обов'язковим
профілактичним  медичним  оглядам  з  метою  виявлення  хворих  на
інфекційні  хвороби  та  бактеріоносіїв  у порядку,  встановленому
законодавством.

     Працівники дитячих закладів зобов'язані:

     вести постійне спостереження за станом здоров'я  дітей,  а  в
разі  виявлення  хворого на інфекційну хворобу - вжити заходів для
його ізоляції від здорових дітей та  негайно  повідомити  про  цей
випадок відповідний заклад охорони здоров'я;

     систематично проводити   гігієнічне   навчання  та  виховання
дітей.