Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу № 386 Дніпровської міської ради

 

ВІДКРИТИЙ ДОСТУП

Комунальний заклад дошкільної освіти  (ясла-садок) компенсуючого типу № 386 Дніпровської міської ради знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Немировича-Данченка, 36А.

КЗДО № 386 ДМР працює за СТАТУТОМ (нова редакція), затвердженим наказом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 07.06.2021 р. № 121.

Управління дошкільним закладом здійснюється управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яке є представником власника.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 102 місця. Навчаються та виховуються у поточному навчальному році 97 дітей.

У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики від 01.11.2016 р. № 251).

Навчально-виховний процес забезпечують 6 вчителів-логопедів, 2 вчителя-дефектолога, 1 практичний психолог, 1 музичний керівник, 14 вихователів, 1 вихователь-методист.

Зміст навчально-виховного процесу в ЗДО визначається Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до програм «Дитина в дошкільні роки» (науч. кер. К.Л. Крутій), програмою для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (авт. кол. Андрієтті О.О. та інші), програмою розвитку дітей дошкільного віку із ЗПР від 3 до 7 «Віконечко» (МОН України, 2013р.), програмно-методичним комплексом «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (МОН України, 2012 р.).

Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:

-       заяву від батьків або осіб, які їх замінюють;

-       медичну довідку про стан здоров’я дитини;

-       медичну довідку про епідеміологічне оточення;

-       свідоцтво про народження дитини;

-       документи про встановлення плати за харчування дитини (згідно чинного законодавства);

-       висновок Дніпровського обласного психолого-медико-педагогічного центру, що включає можливість перебування дитини у дошкільному закладі цього типу.

Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків за рахунок коштів батьків, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини (Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 р. № 38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами»). 

 

 

План роботи

Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу № 386

Дніпровської міської ради

 

на 2023/2024 навчальний рік

 

Аналіз

роботи ЗДО за 2022/2023 навчальний рік та завдання на 2023/2024 навчальний рік

 

ЗДО № 386 «Чомусики» знаходиться за адресою: 49127, вул. Немировича-Данченка, 36А, м. Дніпро Самарського району.

Тип закладу – ясла-садок.

Вид закладу – заклад компенсуючого типу.

Розрахований на 178 місць.

Дитячий садок фактично відвідувало 98 дітей.

Протягом 2022/2023 навчального року ЗДО здійснював свою роботу згідно річного плану з урахуванням змін, які відбулися в стані освіті, керуючись такими нормативними документами:

 • Закон України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану;
 • про правовий режим воєнного стану (ст. 15 п. 44);
 • Закон України «Про освіту»;
 • Закон України «Про дошкільну освіту»;
 • Базовий компонент дошкільної освіти України (нова редакція);
 • комплексна освітня програма для дітей раннього віку та переддошкільного віку «Стежинки у Всесвіт»;
 • програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко»;
 • програма «Корекційно-розвиткова робота з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення»;
 • парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина»;
 • Санітарний регламент для ДНЗ, затверджений наказом МОН України від 20.04.2015 р. № 446 (зі зиінами;
 • граничне навантаження.

Введення в Україні воєнного стану позначилось на всіх сферах людського життя.

Особливих змін зазнала освітня галузь, зокрема дошкільна. Заклад дошкільної освіти № 386 організував освітній процес направлений на реалізацію основних завдань дошкільної освіти, створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти.

Не зважаючи на відсутність очних занять з дітьми, в закладі було організовано епізодичну діяльність, яка проводилася з дистанційних технологій:

 • педагоги використовували онлайн-спілкування та електронні ресурси в синхронному та асинхронному режимі, практикували індивідуальні консультації за запитом батьків;
 • використовували соціальні мережі: Viber, Telegram, Facebook за визначеними спільно з батьками принципами організації груп та правилами спілкування.

ЗДО повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом.

Трудовий колектив налічує 40 працівників.

Всі педагоги закладу мають відповідну педагогічну освіту.

Склад педагогічний працівників станом на 01.09.2023 року

 

Результати атестації

Кількість педагогів

 1. Без категорії.
 2. Спеціаліст вищої категорії.
 3. Спеціаліст першої категорії.
 4. Спеціаліст другої категорії.

8

7

7

3

 

Педагогічні звання

 

Звання

Кількість педагогів

 1. Вихователь-методист.
 2. Вчитель-методист.
 3. Старший вихователь.
 4. Старший учитель.

2

1

1

3

 

Нагороди

 

Нагорода

Кількість педагогів

Нагрудний знак «Відмінник освіти».

1

 

Освітній рівень педагогів станом на 01.09.2023 р.

 

Освітній рівень

Кількість педагогів

 1. Повна вища освіта.
 2. Неповна вища освіта.
 3. Середня загальна освіта.

18

0

7

 

Протягом навчального року професійний рівень педагоги закладу підвищували, навчаючись на курсах при комунальному закладі освіти «ДАНО» Дніпропетровської обласної ради, в онлайн-режимі:

 • вчитель-логопед Гром Ю.В.;
 • музичний керівник Лахтіна О.О.;
 • вихователь Руда В.В.;
 • вихователь Корниленко А.В..

В березні місяці 2023 року була проведена чергова атестація педагогів ЗДО. За її результатами педагогам були присвоєні кваліфікаційні категорії:

 • вчителю-логопеду Демченко Н.О. – «спеціаліст другої категорії»;
 • вчителю-логопеду Гром Ю.В. – «спеціаліст першої категорії»;
 • музичний керівник Лахтіна О.О. – «спеціаліст другої категорії»;
 • вихователь Корниленко А.В. – «спеціаліст першої категорії»;
 • вихователь Зелененко Т.М. – «спеціаліст першої категорії»;
 • вихователь Руда В.В. – «підтверджено 11 тарифний розряд».

Не атестувалася в 2023 році вчитель-дефектолог Бєлоусова О.В., так як тимчасово перебуває за межами країни.

Практичний психолог Переходченко О.Ю., вихователь Зелененко Т.М. прийняли участь в проєкті «Управлінські івенти»   на базі Комунальної установи «Центр професійного розвитку «Освітня траєкторія» Дніпровської міської ради.   

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювалося згідно плану підвищення кваліфікації та атестації закладу дошкільної освіти на навчальний рік.

Педагогічні працівники закладу підвищували свою кваліфікацію різними формами: денна, очно-дистанційна, дистанційна, шляхом самоосвіти. Крім цього в закладі освіти постійно проводилися інтервізійні зустрічі. Знайомилися з новинками методичної літератури, листами та наказами МОН України, періодичними фаховими виданнями. Творчою групою педагогів був створений проєкт «Чим нас більше, тим гучніший наш голос» з метою вивчення усної та писемної української мови.

Діяльність закладу в умовах воєнного стану в Україні була спрямована на організацію змістовної, різноманітної діяльності дітей та забезпечення психолого-педагогічної підтримки для всіх учасників освітнього процесу. Тому  надзвичайно важливо було гнучко підходити до організації закладу та налаштувати освітній процес так, щоб він був комфортним для дітей та педагогів.

Виконуючи завдання річного плану на 2022/2023 навчальний рік педагогічний колектив закладу створював найсприятливіші умови для успішного розвитку, навчання та виховання дітей. До війни заняття були провідною формою навчання дітей. Але сьогодні ми змушені були відмовитися від заняття, як спеціальної форми організації навчальної діяльності дошкільників до кращих часів.

В умовах війни загострилася проблема налагоджування освітньої онлайн-взаємодії. Педагоги закладу опрацьовували різноманітні підходи для взаємодії з дітьми та їхніми батьками на платформах:Viber, Telegram, Google, Zoom, Classroom. Організаційний ефективний освітній процес у дистанційному форматі, з огляду на особистості дітей закладу, педагоги досягли тільки за згод батьків та їхньої активної присутності.

Налагодження партнерських відносин та взаємодія з родинами в закладі відбувалася у такій послідовності:

 • спільно з родинами визначили освітні форми онлайн-консультацій;
 • разом з батьками обрали канал, який міг би забезпечити ефективний зворотній зв’язок а його періодичність;
 • узгодили забезпечення батьківського супроводу діяльності дітей під час онлайн-зустрічей або перегляду надісланих відеозаписів;
 • Налагодити інформування батьків про перебіг освітньої діяльності в дистанційній формі у відкритих соціальних групах.

У ст. 8 Закону України «Про дошкільну освіту» чітко прописано, що батьки, як суб’єкти освітнього процесу, несуть відповідальність за здобування дошкільної освіти їхніми дітьми. Тож протягом навчального року педагоги постійно підтримували зв’язок з батьками вихованців, готували та надавали матеріали, які допомагали їм організувати найкращий «садочок» вдома. Для цього кожен педагог узгодив з батьками їхні можливості роботи з пропонованими рекомендаціями.

Для організації освітнього процесу в умовах воєнного стану педагогами закладу було складено сітку-розклад занять, лексичні теми.

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми, педагоги планували такі заняття, щоб вони були цікавими дітям. Батькам рекомендували надіслати світлини або відео пр дитячі ігри, розваги. Ознайомлюючись з цими світлинами, педагоги спланували проєкти «Цікавинки для Чомусків», «Цікава Україна». Ці проєкти були рекомендовані для перегляду як дітям, так і дорослим.

Заздалегідь батьками надавалася інформація про те, які заняття будуть запропоновані дітям на тиждень Якщо передбачається робота з роздатковим матеріалом, або потрібне додаткове обладнання, педагоги відправляли їм файли із необхідним матеріалом.

Готуючись до заняття, педагоги не брали на себе роль аніматора, а використовували наскрізного персонажа, який приходитиме до малят зі своїми ситуаціями, завданнями, розповідями, так як іграшки мають терапевтичний вплив на стан дітей.

Діяльність ЗДО в умовах воєнного стану була спрямована на організацію змістовної різноманітної діяльності дітей та забезпечення психолого-педагогічної підтримки для всіх учасників освітнього процесу.

Соціально-громадянська компетентність визначена Базовим компонентом дошкільної освіти України як одна з ключових для дітей дошкільного віку і в умовах війни вона потребує особливої уваги. Існують чинні парціальні програми, спрямовані безпосередньо на реалізацію завдань освітньої лінії «Дитина в соціумі»: це національна програма «Україна – моя батьківщина» (О. М. Каплунська), «Моя країна - Україна» (Н. В. Гавриш).

Педагогічний колектив закладу збагачував знання дітей про Україну, український народ. Знання про символи України, свята, обряди, традиції. Було створено педагогічні проєкти: «Цікава Україна», «Чари української пісні», «Українська колискова», «Історія українських ремесел», «Українські народні ігри та розваги». Завдяки цілеспрямованим зусиллям  педагогів, дітям та батькам надавалась можливість пізнати країну, в кій живуть, створювався позитивний образ країни, виховувалась цінність ставлення до родини, як частини свого народу, йог історії, традицій і культури.

 Сьогодні патріотичне виховання не данина моді, а загальна потреба. Гордість за Батьківщину, любов до неї – це те, що надає нам сил для боротьби за свободу та незалежність, підтримує і єднає нас.

На сайті МОН України у вільному доступі розміщено матеріали, за допомогою яких педагоги готувалися до складання планів.

Зокрема корисні посилання й змістовні матеріали для педагогів та батьків систематизовано на онлайн-платформі «НУМО», до яких звертались педагоги при плануванні не тільки освітнього процесу, а і ігрової діяльності. Педагоги Демченко Н.О., Черноморова Н.В., Волошко Т.А., Гавриш О.В. та інші складали відео-ролики занять з безпечними предметами домашнього побуту. природним або залишковим матеріалом, як ось: кришки, губки, бігуді шишки, камінці, каштани, защіпки, клаптики тканини та інше. В процесі занять у дітей проявляється самостійність, здатність вибирати й вирішувати, конструювати, проявляти креативність, а сенсорна діяльність стимулює всі відчуття.

Педагоги рекомендували батькам створити для своїх малят такий «кошик скарбів», який буде цікавий дітям від одного року і до кінця дошкільного віку.

Батьки – чудові союзники, вони підтримували ініціативу педагогів розширити можливості організації як ігрової діяльності, так і навчання дітей вдома.

Відповідно до річного плану роботи педагоги закладу планували також роботу з охорони життя та здоров’я дітей. Це питання знаходилося на постійному контролі керівників закладу. Протягом року з дітьми проводилися різноманітні форми навчання дистанційно: заняття, бесіди, дидактичні ігри. Знайомились з пересланим матеріалом, у дітей формувалося уявлення про можливі небезпечні ситуації, відпрацьовувались стереотипи поведінки в умовах загрози та виникнення небезпечних ситуацій.

На достатньому рівні також проводилися «Тижні знань з основ безпеки дитини»: жовтень 2022 року, березень 2023 року, під час яких мали місце цікаві форми роботи з дітьми та батьками.

Поряд з цими було сплановані та проводилися «Тижні дорожнього руху», де закріплювалися та розширювалися знання дітей про дорожні знаки, поведінку в транспорті. Вихователем Зелененко Т.М. був розроблений проєкт «До вправи завзято, любі козачата». Постійно планувалися заняття з фізичного виховання, спортивні розваги, ранкові гімнастики.

Велику увагу протягом навчального року колектив дитячого закладу приділяв взаємодії з батьками відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», змісту базового компоненту дошкільної освіти.

Педагоги працювали над питанням модернізації підходів у роботі з родинами та розвитку партнерських відносин між педагогами та родинами. Вихователі та фахівці залучали батьків до освітнього процесу, підтримували зворотній зв’язок, відповідали на запитання, надавали рекомендації.

Упродовж року в онлайн-режимі забезпечували організаційно-методичний супровід, проведення свят: «Осінь завітала», «Завітав у гості святий Миколай», «Новорічне свято запрошує вас», «Козацькі забави», «Зима з весною зустрічаються» та інші театралізовані вистави.

Педагоги надсилали у батьківські Viber-групи консультативний матеріал та поради, для батьків щодо активізації пізнавальної діяльності.

Зворотній зв’язок  - це відзеркаленням потреби батьків в інформаційній та психолого-педагогічній підтримці. Практичний психолог Переходченко О.Ю. майже з перших днів війни почала здійснювати психологічний супровід всіх учасників освітнього процесу. В першу чергу це стосувалося дітей. З використанням дистанційних комунікацій вона пропонувала малечі інтерактивні вправи, які є найбільш цікавими та розвивають дитяче мислення, увагу, пам’ять та загальний розвиток. Для дітей були запропоновані розвивальні відеофільми та сенсорні ігри на розвиток емоційного стану. А батькам були надані поради, дотримання яких зможе допомогти підтримати дитину в цей непростий час.

Ефективним також було розміщення на сайті рекомендацій про психологічний стан на сторінці «Допомога батькам щодо надання першої психологічної допомоги сім’ям з дітьми, які перебували у зоні збройного конфлікту».

Планування контролю за станом освітнього процесу в дошкільному закладі були системним, відповідало річним завданням закладу та було спрямоване на глибоке вивчення стану освітнього процесу з метою його удосконалення, надання своєчасної допомоги педагогам.

Складовими успішного професійного зростання педагогічних працівників було:

 • володіння інформаційними педагогічними технологіями;
 • використання інформаційно-комунікативних (комп’ютерних) технологій.

Методична робота в закладі сприяла підвищенню інноваційного потенціалу педагогів.

Протягом року для ефективного підвищення майстерності педагогів були проведені презентації з метою ознайомлення педагогів зі змістом їх досвідів роботи.

Під час організації дистанційного освітнього процесу виникало чимало проблем та труднощів. Спільними об'єктивними проблемами педагогів і батьків є відсутність відповідної техніки (ноутбуки, планшети). Були і суб'єктивні чинники: деякі батьки не могли, або не бажали брати участь в освітньому процесі дітей, створювати умови для дистанційної освіти власних дітей.

Основною формою набуття педагогами специфічних знань та технічних умінь була самоосвіта на спеціальних курсах, вебінарах, майстер-класах.

Враховуючи реалії нашого сьогодення, маючи певний досвід роботи з навчання дітей з українського мовлення та ознайомлення їх з побутом, традиціями, культурою українського народу педагогічний колектив продовжуватиме цей напрям роботи, як один з методів формування громадянина української держави.

Територія дошкільного закладу обладнана сімома ігровими майданчиками, футбольним полем, квітниками та огородами. Має естетичний вигляд, достатньо озеленена.

Відремонтовано та пофарбовано павільйони, ігрове та спортивне обладнання, проведено чистку дерев

Технічний стан будівлі задовільний, відремонтований дах.

Але поряд з цим групові та технічні приміщення закладу потребують косметичного ремонту, заміни водосточних труб та напільного покриття.

Також заклад потребує оснащення дитячими меблями.

Завдання ЗДО на 2023/2024 навчальний рік:

Виходячи з аналізу роботи КЗДО № 386 ДМР та керуючись Законом України «Про освіту»,  Законом України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти України, «Концепцією національно-патріітичного виховання дітей та молоді», Санітарним регламентом для ДНЗ (затвердженим наказом МОЗ України від 24.03.2016 р. № 234), наказом МОН України від 20.04.2015 р. № 446 «Про затвердження граничного доступного навантаження на дитину у ДНЗ різних типів та форм власності, відповідно до листа МОН України від 21.08.2023 р. № 1/12490-23 «Про окремі питання діяльності закладів освіти у 2023/2024 навчальному році, додатком до листа МОН України «Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у 2023/2024 навчальному році у закладах дошкільної освіти педагогічним колективом ЗДО визначено такі пріоритетні завдання на 2023/2024 навчальний рік:

 1. Продовжити роботу з питанць соціальної компетентності дітей з особливими освітніми потребами шляхом інтеграції інноваційних освітніх напрямків.
 2. Створити умови для підвищення рівня використання в освітньому процесі та взаємодії з батьківською громадою.
 3. Національно-патріотичне виховання як засіб становлення сучасного україння, адаптованого до нових умов життя.

РОЗДІЛ 2

Діяльність структур колегіального управління

 

з/п

Форма проведення заходів

Тема/зміст заходів

Термін проведення заходів

Відповідальна особа

Примітка

1

2

3

4

5

6

2.1.  Педагогічні ради

 

2.1.1. Педагогічна рада № 1. Завдання на 2023/2024 навчальний рік.

 

1

 

 

 

 

 

 

Анкетування,

вивчення документації

Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.

 

 

 

 

 

 

 

Серпень

2023 року

Вихователь-методист

Івченко Н.І.

 

2

Презентація річного плану роботи ЗДО на 2023/2024 навчальний рік. Пріоритетні завдання. Затвердження плану роботи на рік.

Директор

Кравченко С.П.

Вихователь-методист Івченко Н.І.

 

 

3

Звіт педагогів про організацію освітньої роботи з дітьми в літній період.

Вихователь-методист Івченко Н.І.,

фахівці

 

 

4

Вибір програми за якою буде працювати заклад.

 

 

5

Затвердження форм планування освітнього процесу, розклад занять, лексичні теми.

Вихователь-методист

Івченко Н.І.

 

 

6

Ознайомлення педагогів з планом проведення атестації та курсів перепідготовки.

 

Директор

Кравченко С.П.

 

 

 

2.1.2. Педагогічна рада № 2. Національно-патріотичне виховання в ЗДО: напрями, зміст і форми роботи

1

 

 

 

Вивчення документації,

доповідь

Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

2023 року

Вихователь-методист Івченко Н.І.

 

2

Про реалізацію концепції з національно-патріотичного виховання в системі освіти до 2025 року.

Директор

Кравченко С.П.

 

3

Про стан з національно-патріотичного виховання дошкільників в умовах дистанційного навчання.

Виставка-огляд дидактичного матеріалу та дитячої літератури «Патріотична ігротека».

Вихователь-методист Івченко Н.І.

педагоги:

Зелененко Т.М., Груєнко О.М.

 

4

Просвіта

Про толерантність – ознаку людяності.

Практичний психолог Переходченко О.Ю.

 

5

Консультація

Про взаємодію з батьками: «Спільно виховуємо патріотів з малечку».

Вихователь

Гавриш О.В.

 

6

Вивчення документації

Організація роботи з національно-патріотичного виховання дітей з особливими освітніми потребами.

Вчитель-логопед

Черноморова Н.В.

 

7

Анкетування

Обговорення проєкту рішення педагогічної ради.

Директор

Кравченко С.П.

 

 

2.1.3. Педагогічна рада № 3. Сучасні аспекти партнерської взаємодії ЗДО і сім’ї.

 

1

 

Вивчення документації,

просвіта

Аналіз виконання рішень попередньої педради.

 

 

Квітень

2024 року

Вихователь-методист

Івченко Н.І.

 

2

Сучасні аспекти партнерської взаємодії ЗДО і сім’ї: шляхи оптимізації.

Директор

Кравченко С.П.

 

3

Про ефективність співпраці педагогів з батьками на засадах педагогіки партнерства.

Вихователь-методист

Івченко Н.І.

 

4

Консультація.

Про довіру як основний чинник адаптації дітей до умов ЗДО.

 

Квітень

2024 року

Практичний психолог

Переходченко О.Ю.

 

5

Анкетування

Обговорення рішення педагогічної ради.

Директор

Кравченко С.П.

 

 

2.1.4. Педагогічна рада № 4. Підсумки навчально-виховної роботи за 2023/2024 навчальний рік.

 

1.

 

 

 

Анкетування,

вивчення документації.

Аналіз виконання рішень попередньої педради.

Травень

2024 року

Вихователь-методист

Івченко Н.І.

 

2.

Аналіз результатів роботи педагогів: рівень засвоєння дітьми знань, умінь, навичок.

 

Педагоги

 

3.

Виконання річного плану роботи та рівень ефективності логопедичної допомоги дітям.

 

Фахівці

 

4.

Результативність корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

 

Фахівці

 

5.

Обговорення та затвердження плану роботи на літо: розпорядок дня, форми планування освітньо-виховної роботи з дітьми.

 

Директор

Кравченко С.П.

 

6.

Відкритий мікрофон – пропозиції педагогів до річного пану на 2024/2025 навчальний рік.

 

Педагоги

 

 

2.2. Виробничі наради.

 

2.2.1. Виробнича нарада № 1

 

1

 

Вивчення документації

Організація роботи ЗДО в 2023/2024 н.р.:

 • затвердження графіку роботи працівників;
 • затвердження правил ВТФ.

 

Жовтень

2023 року

Директор

Кравченко С.П.

 

2

Підсумки підготовки ЗДО до роботи в 2023/2024 навчальному році.

Завгосп

Нагорна С.П.

 

 

 

 • інформація про готовність груп, кабінетів;
 • стан ігрових майданчиків;
 • стан подвір’я та огорожі закладу.

 

 

Жовтень

2023 року

Завгосп

Нагорна С.П.

 

3

Вивчення документації

Матеріально-технічна готовність закладу до навчального року.

 

Директор

Кравченко С.П.

 

4

Вивчення документації,

анкетування.

Навчання працівників з пожежної безпеки.

 

 

2.2.2. Виробнича нарада № 2

 

1

 

 

 

Вивчення документації

Роль усіх ланок трудового колективу в забезпеченні належних умов для організації діяльності закладу.

 

 

 

Грудень

2023 року

Директор

Кравченко С.П.

 

2

Раціональне та економне використання енергоресурсів ЗДО.

Завгосп

Нагорна С.П.

 

3

Дотримання санітарно-гігієнічних заходів у закладі.

Медична сестра старша

Старікова О.І.

 

4

Дотримання графіку проходження працівниками медичного огляду.

 

 

2.2.3. Виробнича нарада № 3

 

1

 

 

Вивчення документації

Підготовка закладу до роботи в літній період.

 

 

Квітень

30324 року

Завгосп

Нагорна С.П.

 

2

Затвердження відпусток працівників на 2024 рік

 

Директор

Кравченко С.П.

 

3

Ознайомлення з інструкцією з охорони праці та безпеки життєдіяльності всіх категорій.

 

 

4

 

Організація та здійснення заходів з благоустрою та озеленення території ЗДО.

 

Завгосп

Нагорна С.П.

 

2.3. Робота атестаційної комісії

1

 

 

 

Вивчення документації

З метою якісного підвищення професійної майстерності педагогів:

Видати наказ про підготовку та проведення атестації у 2024 році – педагогічних працівників:

 • Черноморової Н.В. – вчитель-логопед, кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»;
 • Умнової Т.В. – вихователь, кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

Кравченко С.П

 

2

 

 

 

 

 

 

Вивчення документації

Видати наказ про створення атестаційної комісії та затвердження її складу:

 • Кравченко С.П. – директор ЗДО – голова АК;
 • Івченко Н.І. – вихователь-методист, секретар АК;
 • Члени комісії:
 • Груєнко О.М. – вихователь-методист;
 • Переходченко О.Ю. – практичний психолог;
 • Зелененко Т.М. – вихователь;
 • Черепанова І.Ю. – вчитель-логопед, член експертної комісії;
 • Руда В.В. – вихователь, член експертної комсії.

 

 

3

Вивчення документації

Опрацювати нове положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України 09.09.2022 р. № 805.

 

 

 

4

 

Вивчення документації

Скласти план-графік проходження атестації педагогів та довести його під розписку до відома.

До

20.09.2023 р

Вихователь-методист Івченко Н.І.

 

5

Провести планові засідання атестаційної комісії.

6 разів протягом року

Директор

Кравченко С.П.

 

6

Анкетування, вивчення документації

Вивчати систему роботи педагогів, які атестуються.

Постійно

Атестаційна комісія

 

7

Анкетування

Провести творчі звіти педагогів, які атестуються.

Березень 2024 року

Члени атестаційної комісії

 

8

 

Скласти план роботи атестаційної комісії на рік.

До

20.09.2023 р

Директор

Кравченко С.П.,

секретар

Івченко Н.І.

 

9

Вивчення документації

Видати наказ по ЗДО за результатами атестації, ознайомити колектив з результатами атестації.

 

Директор

Кравченко С.П.

 

 

10

Вивчення документації

Оформити документацію з атестації (Атестаційні листи, протоколи засідань атестаційної комісії, накази).

 

Секретар

Івченко Н.І.

 

2.4. Охорона праці та безпеки життєдіяльності

 1. Організаційні заходи

1

 

Забезпечити заклад законодавчими актами та нормативно-технічною документацією з питань охорони праці.

 

 

 

 

2

 

Переглянути та ввести в дію посадові інструкції.

 

 

 

 

3

 

Видати та довести до відому всіх працівників наказ: «Про організацію роботи з охорони праці» з визначенням відповідальних за пожежну, електробезпеку.

 

 

 

4

 

Здійснити перевірку готовності закладу до роботи в новому начальному році.

 

 

 

5

 

Своєчасно проводити розслідування кожного нещасного випадку.

 

 

 

6

 

Розробити заходи розділу «охорона праці колективного договору»

 

 

 

 

 1. Навчання з охорони праці

1

 

Познайомити колектив з наказом МОН України «Про організацію безпечного освітнього простору в ЗДО та обладнання укриттів» від 20.06.2023 р. №

 

 

 

2

 

Ознайомити колектив з концепцією безпеки закладів освіти від 07.04.2023 року.

 

 

 

3

 

Проводити вступні інструктажі з новоприбулими працівниками.

 

 

 

4

 

Проводити інструктажі на робочому місці для всіх категорій працівників.

 

 

 

5

 

Проводити цільові позапланові інструктажі.

 

 

 

 

 1. Масові заходи.

1

 

Розглядати питання охорони праці на виробничих нарадах, на нарадах при директорові.

 

 

 

2

 

Проводити тиждень охорони праці.

 

 

 

 

 1. Безпечна експлуатація будівлі ЗДО

1

 

Слідкувати за безпечним станом будівлі.

 

 

 

2

 

Перевіряти та впорядковуванти територію закладу.

 

 

 

3

 

Організовувати проведення загального огляду будівлі і споруд.

 

 

 

4

 

Провести утеплення приміщень закладу.

 

 

 

 1. Електронебезпека

1

Вивчення документації

Провести інструктаж з електробезпеки працівниками.

 

 

 

 1. Гігієна праці.

1

 

Організувати проведення обов’язкового медогляду працівниками.

2 рази на рік

 

 

2

 

Забезпечити роботу всіх санітарно-побутових приміщень.

 

 

 

3

 

Організувати в закладі безпечний питний, повітряний, температурний та світловий  режими.

 

 

 

 1. Пожежна безпека

1

 

Призначити відповідального  за пожежну безпеку

 

 

 

2

 

Поновити план евакуації працівників закладу на випадок пожежі.

 

 

 

3

 

Провести практичне заняття з відпрацюванням плану евакуації.

 

 

 

4

 

Провести ревізію укомплектування пожежного щита.

 

 

 

5

 

Провести інструктажі з працівниками з протипожежної безпеки.

 

 

 

 

6

 

Забезпечити сторожів списком посадових осіб із зазначенням їх номерів телефонів, домашньої адреси.

 

 

 

7

 

Забезпечити утримання шляхів евакуації у відповідальності з Правилами пожежної безпеки.

 

 

 

 1. Контроль за станом роботи з охорони праці

1

Анкетування, вивчення документації.

Здійснювати контроль за станом охорони праці: оперативний, адміністративний.

 

 

 

2

 

Перевірити готовність закладу до роботи в новому навчальному році.

 

 

 

3

 

Перевірити стан спортивного обладнання у спортивній залі.

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3

Діяльність методичного кабінету

 

з/п

Форма проведення заходів

Тема/зміст заходів

Термін проведення заходів

Відповідальна особа

Примітка

1

2

3

4

5

6

1

 

Скласти орієнтовний розподіл занять на 2023/2024 навчальний рік відповідно до діючої програми «Стежинки у Всесвіт».

Вересень

2023 року

 

Вихователь-методист

Івченко Н.І.

 

2

 

Накопичувати добірку моделей сучасних освітніх технологій, методичних розробок.

Постійно

 

3

 

Впроваджувати інноваційні здоров’я-збережувальні технології в практику роботи закладу.

Постійно

Педагоги

 

4

 

Здійснити передплату фахових видань на 2024 рік.

Грудень

2023 року

Вихователь-методист

Івченко Н.І.

 

5

 

Здійснювати ведення документації відповідно до Інструкції про ділову документацію ЗДО.

Постійно

Педагоги

 

6

 

Поповнювати кабінет фондовою, спеціальною літературою, матеріалами з досвіду роботи.

 

Постійно

 

Вихователь-методист

Івченко Н.І.

 

7

 

Проводити індивідуальну роботу з вихователями та фахівцями з питання планування освітньої роботи з дітьми.

 

Періодично

 

8

 

Вивчати систему роботи педагогів які атестуються.

Постійно

Вихователь-методист

Івченко Н.І.,

члени атестаційної комісії

 

9

 

Підготувати план заходів до проведення Тижня безпеки життєдіяльності дитини.

Жовтень

2023 року,

Березень

2024 року

 

Вихователь-методист

Івченко Н.І.

 

 1. Консультації

1

 

Вивчення документації,

анкетування

Організація роботи в ЗДО у 2023/2024 навчальному році відповідно наказу МОН України від 21.08.2023 р. № 1/12490-23.

Жовтень

2023 року

 

Вихователь-методист

Івченко Н.І.

 

2

Самонавчання та саморозвиток – для чого це потрібно?

Листопад

2023 року

 

3

Просвіта

Дитячі страхи – це природньо.

Грудень

2023 року

Практичний психолог

Переходченко О.Ю.

 

4

Просвіта

Мовленнєві ігри в роботі з дошкільниками.

Лютий

2024 року

Вчитель-логопед

Черноморова Н.В.

 

5

Просвіта

Блоки Дьєнеша для логіко-математичного розвитку дітей.

Березень

2024 року

Вчитель-логопед

Демченко Н.О.

 

6

Вивчення документації

Методичні рекомендації щодо планування освітньо-вихованої роботи в літньо-оздоровчий період.

 

Квітень

2024 року

Вихователь-методист

Івченко Н.І.

 

 1. Самоосвіта

1

 

 

 

Вивчення документації

Продовжувати огляд матеріалів літературних видавництв та інтернет-сайтів.

 

 

 

Постійно

 

 

 

Педагоги

 

2

Вивчати та аналізувати періодичну та методично-наукову літературу.

 

3

Поповнювати ігрові осередки груп навим сучасним матеріалом та дидактичними іграми.

 

4

Добирати матеріали до проблемної теми.

 

 

5

 

 

Вивчення документації

Оформлювати папки з підбіркою статей до проблемної теми.

До

01.10.23 р.

 

 

Педагоги

 

6

Актуальна тематика для опрацювання (реалізація завдань базового компоненту дошкільної освіти)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчення документації

 • організація роботи груп короткотривалого перебування дітей в період воєнного стану. Лист МОН України від 20.06.2023 р. №
 • Патріотичне виховання дошкільників: ознайомлюватися з культурою, звичаями, традиціями українського народу; система роботи з патріотичного виховання дітей.

Жовтень

2023 року

 

 

7

Питання для вивчення вихователям групи раннього віку:

 • використання дидактичних ігор у засвоєнні кольорів дітьми раннього віку;
 • Розвиток у малят сенсорики та дрібної моторики;
 • предметно-розвивальне середовище як засіб розвитку малюка.

 

 

Жовтень

2023 року

Листопад

2023 року

Грудень

2023 року

 

 

Вихователя груп раннього віку

 

8

Питання для ознайомлення фахівцям:

 • сучасні методи та прийоми навчання дошкільників звукового аналізу слів;
 • інноваційні технології логіко-математичного розвитку дошкільнят.

 

 

 

Фахівці

 

9

Впровадження сучасних технологій розвитку мовленнєвої творчості дошкільників.

Постійно

 

Педагоги

 

10

Особливості створення розвивального життєвого простору для дітей.

Постійно

 

11

Вивчення документації

Активізація взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї.

Постійно

Педагоги

 

 1. План роботи атестаційної комісії

1

Вивчення документації

Підготовка до видання наказу «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2023/2024 навчальному році».

До

10.10.23 р.

Директор

Кравченко С.П.

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчення документації,

анкетування

Створення атестаційної комісії

До

20.09.23 р.

 

 

Директор

Кравченко С.П.

 

3

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань. Розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії. Планування роботи атестаційної комісії. Складання графіку засідань атестаційної комісії.

До

20.09.23 р.

 

4

Оформлення стенду з питань атестації педагогів.

До

15.10.23 р.

Вихователь-методист

Івченко Н.І.

 

5

Оформлення законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників.

Жовтень

2023 року

Директор

Кравченко С.П.

 

6

Прийом заяв від педагогічних працівників на позачергову атестацію. Подання адміністрації.

До

25.09.23 р.

Секретар атестаційної комісії

 

7

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань уточнення списків педагогів, які атестуються.

20.09.23 р.

 

 

 

Директор

Кравченко С.П.

 

8

Підготовка до видання наказу «Про атестацію педагогічних працівників».

До

10.10.23 р.

 

9

Закріплення членів атестаційної комісії за педагогами, які атестуються, для надання консультативної допомоги у підготовці та проведенні атестації.

 

20.09.23 р.

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчення документації,

анкетування

Складання планів індивідуальної підготовки і проведення атестації педагогі, які атестуються.

Жовтень

2023 року

 

 

 

Члени атестаційної комісії

 

11

Відвідування освітньо-виховних заходів в ході вивчення системи і досвіду роботи педагогів, що атестуються ( згідно з планами індивідуальної      підготовки      педагогічних

працівника до атестації).

Впродовж

року

 

 

12

Засідання атестаційної комісії.

За потребою

 

Директор

Кравченко С.П.

 

13

Провести засідання педагогічної ради, виробничої наради з розгляду атестаційних матеріалів.

Згідно річного плану

 

14

Опрацювання системи та досвіду роботи педагогів, що атестуються педагогічним колективом.

Березень

2024 року

Директор

Кравченко С.П.,

члени атестаційної комісії

 

15

Оформлення атестаційних листків.

Березень

2024 року

Секретар атестаційної комісії

 

16

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань прийняття рішень встановлення (підтвердження) кваліфікаційної категорії, присвоєння (підтвердження) педагогічного звання.

05.03.24 р.

Директор

Кравченко С.П.

 

17

Остаточне оформлення атестаційних листків за підсумками засідання атестаційної комісії.

10.03.24 р.

Секретар атестаційної комісії

 

18

Аналіз підсумків атестації педагогічних працівників.

10.03.24 р.

 

Директор

Кравченко С.П.

 

19

Підготовка до статистичної звітності за підсумками атестації в 2024 році.

До

20.03.24 р.

 

 1. Критерії оцінювання професійної компетентності педагогів

1

 

Атестація педагогічних працівників відповідно до річного плану роботи ЗДО.

 

 

 

2

 

Високий рівень володіння теоретичним матеріалом, новітніми технологіями, досконале засвоєння термінології та категорій педагогіки,  дидактики,  психології, володіння

 

 

 

 

 

культурою мовлення.

 

 

 

3

 

Високий рівень володіння знаннями, щодо особливостей формування різних видів дидактичної діяльності.

 

 

 

4

 

Створення або використання освітніх ресурсів (електронні презентації, відео матеріали, методичні розробки. веб-сайти, блоги тощо) та їх опрацювання.

 

 

 

5

 

Діяльність в єдиному інформаційному середовищі, що передбачає раціональне використання інформаційних технологій в освітньому процесі.

 

 

 

6

 

Безперервне оволодіння прогресивними технологіями навчання дітей.

 

 

 

7

 

Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, аналіз її результативності.

 

 

 

8

 

Знання особливостей педагогічного процесу, уміння його побудувати і привести в дію.

 

 

 

9

 

Формування суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання.

 

 

 

10

 

Сертифікація педагогічних працівників (за їх бажанням) .

 

 

 

 

РОЗДІЛ 4

Адміністративно-господарська діяльність

 

з/п

Форма проведення заходів

Тема/зміст заходів

Термін проведення заходів

Відповідальна особа

Примітка

1

2

3

4

5

6

1

 

Здійснити контрольну перевірку стану готовності приміщень закладу до осінньо-зимового періоду.

Серпень

2023 року

Завгосп

Нагорна С.П.,

медична сестра старша

Старікова О.І.

 

2

 

Проводити ввідний інструктаж з працівниками закладу про дотримання правил з охорони праці, протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічного режиму.

За

потребою

Директор

Кравченко С.П.

 

3

 

Контролювати дотримання санітарно-гігієнічного режиму в ЗДО.

Постійно

Завгосп

Нагорна С.П.,

медична сестра старша

Старікова О.І.

 

4

 

Проводити дні благоустрою території ЗДО.

Жовтень

2023 року,

квітень

2024 року

Завгосп

Нагорна С.П.

 

5

 

Здійснювати контроль за підготовкою груп до роботи в літній період.

Квітень,

травень

2024 року

Завгосп

Нагорна С.П.,

медична сестра старша

Старікова О.І.

 

6

 

Контроль за веденням обліку лічильників електроенергії, тепло- та водопостачання.

Постійно

Завгосп

Нагорна С.П.

 

 

7

 

 

Організація літніх оздоровчих заходів.

Червень,

липень,

серпень

2024 року

 

Педагоги

 

8

 

Забезпечення своєчасного проходження медичного огляду працівниками ЗДО.

За

графіком

Медична сестра старша

Старікова О.І.

 

9

 

Надання соціально-матеріальної допомоги працівникам, кі її потребують.

 

За

потребою

 

Голова ПО

Корниленко А.В.

 

10

 

Організація літнього відпочинку працівників та їх дітей.

 

11

 

Забезпечення умов для дотримання режиму санітарно-гігієнічних норм, техніки безпеки та протипожежної безпеки:

 • дотримання вимог техніки безпеки,  протипожежної безпеки, охорони праці;
 • санітарний стан приміщень ЗДО;
 • проведення інструктажів.

Постійно

Завгосп

Нагорна С.П.,

медична сестра старша

Старікова О.І.

 

12

 

Підготовка закладу до роботи в новому навчальному році.

Серпень

2024 року

Директор

Кравченко С.П.,

завгосп

Нагорна С.П.,

медична сестра старша

Старікова О.І.

 

13

 

Підготовка закладу до осінньо-зимового періоду.

Жовтень 2024 року

 

14

 

Прибирання квітників, городних ділянок та підготовка їх до осінніх робіт.

Вересень,

жовтень

2024 року

Вихователі

 

15

 

Своєчасний огляд та ремонт меблів і прибирального інвентарю.

За потребою

Завгосп

Нагорна С.П.,

РОТРБ

Кравченя А.М.

 

 

РОЗДІЛ 5

Організаційно-педагогічна діяльність

 

з/п

Форма проведення заходів

Тема/зміст заходів

Термін проведення заходів

Відповідальна особа

Примітка

1

2

3

4

5

6

5.1.  Взаємодія з батьками (дистанційна робота)

 

1

 

Спостереження, обговорення

 

Організувати онлайн роботу консультативного пункту.

 

 

Впродовж року

 

Директор

Кравченко С.П.

 

 

2

 

Інформування

 

Забезпечити постійну інформативність батьків про роботу закладу на час дії правового воєнного  часу.

 

 

Постійно

 

Директор

 Кравченко С.П., педагоги

 

 

3

 

Консультації, анкетування

 

Батьківські університети.

 

 

Впродовж року

 

Директор

Кравченко С.П.,

фахівці

 

 

 

4

 

Консультація

 

Формування передумов успішної адаптації дітей дошкільного віку до режиму закладу.

 

 

Вересень

2023 року

 

Педагоги

 

 

5

 

Анкетування

 

Взаємозв’язок педагогів з батьками в дистанційному форматі, а також офлайн.

 

 

Постійно.

 

Педагоги

 

 

6

 

Анкетування

 

Анкетування батьків з питання діагностики дітей.

 

Вересень

2023 року

 

 

Педагоги

 

5.2. Загальні батьківські збори

 

1

 

 

 

 

 

Вивчення документації

 

Пріоритетні напрямки роботи ЗДО в 2023/2-24 навчальному році.

 1. Звіт директора закладу про виконання річного плану роботи за 2022/2023 навчальний рік: «Дитячий садок в період війни».
 2. Задачі на 2023/2024 навчальний рік.
 3. Відкритий мікрофон «Що ми очікуємо від дитячого садка?».

 

 

Вересень

2023 року

 

Директор

Кравченко С.П.

 

 

 

2

 

 

 

Звіт педагогів

 

Довідка

 

Підсумки роботи колективу закладу за 2023/2024 навчальний рік.

 1.  Організація освітнього процесу онлайн (офлайн) педагогами закладу.
 2. Затвердження літнього плану роботи.
 3. Безпека життєдіяльності дітей у побуті та відпочинку впродовж літнього періоду.

 

 

Травень

2024 року

 

Директор

Кравченко С.П.

 

 

 

Ст. м/с

Старікова О.І.,

 

 

5.3. Групові збори

 1. Група раннього віку

1.

 

 

 

Давайте познайомимось:

Жовтень

2023 року

Вихователі

 

 

 

Вивчення документації,

спостереження

 •  Організація освітнього процесу за програмою «Стежинки у Всесвіт». Чого ми навчимося.

Жовтень

2023 року

Вихователі

 

 1. Групи дошкільного віку

1.

 

 

 

Анкетування, вивчення документації

Початок навчального року – початок нового етапу в житті дошкільників:

 • вікові особливості дітей, особливості розвитку за результатами обстеження та батьківських анкет;
 • програми, за якими буде працювати заклад:
 • задачі на навчальний рік;
 • форми роботи з дітьми та батьками.

Сучасні форми взаємодії з сім’ями онлайн вихованців у межах відкритого освітнього простору засобами ІКТ.

Жовтень

2023 року

Вихователі,

фахівці

 

2.

 

Анкетування

 

Рекомендації

Консультації

Досягнення наших малюків:

 • чого ми навчилися (результати батьківських анкет).

Як організувати літній відпочинок дітей.

Вчіть дітей піклуватися про свою безпеку.

Травень

2024 року

Вихователі

 

5.4. Консультативна робота з батьками

1.

Консультації

Наступність педагогів та батьків з дітьми з особливими освітніми потребами.

Впродовж року

Практичний психолог Переходченко О.Ю.

вчителі-дефектологи

 

2.

Інформування

Висвітлювання заходів на сайті ЗДО, сторінці закладу тa SMART -освіта у Facebook, інформаційні куточки.

Впродовж року

Вихователь-методист Івченко Н.І.,

вихователі

 

3.

Інфомування

Поповнення інформаційних куточків закладу для батьків загальносадового значення.

Впродовж року

Вихователь-методист Івченко Н.І.

 

4.

Анкетування

Залучення батьків до участі в проведенні творчих зустрічей, свят та розваг.

Впродовж року

Вихователі

 

5.

Консультування

Проводити зустрічі – консультування батьків з фахівцями ЗДО.

За потребою

Директор

Кравченко С.П.,

спеціалісти

 

6.

Вивчення документації

Ознайомити батьків з вимогами БКД освіти України (нова редакція).

 

 

 

7.

Спостереження

Флешмоб «Україна вишивана» (присвячений до всесвітнього Дні вишиванки)

15.07.2024 р

Педагоги

 

8

Навчання

Родина – осередок формування особистості дитини.

Раз на квартал

Практичний психолог Переходченко О.Ю.

 

5.5. Спільні заходи з фізкультурно-оздоровчого та художньо-естетичного циклів

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетування батьків та працівників закладу. Зворотній зв’язок.

Розвага «День Знань».

01.09.2023 р

Музичний керівник Лахтіна О.О.

 

2.

Спортивне свято «День українського козацтва»

01.10.2023 р

Вихователі

 

3.

Розвага «У пошуках красуні Осені». Покрова. Проводи осені, зустріч зими.

01.10.2023 р

Музичний керівник Лахтіна О.О.

 

4.

Лялькова вистава. День української писемності та мови.

27.11.2023 р

Музичний керівник Лахтіна О.О., фахівці

 

5.

 Спортивна розвага: Спорт це радість та здоров’я. Свято Андрія.

30.11.2023 р

Вихователі

 

6.

Розвага до Дня Святого Миколая. Ми маленькі українці.

06.12.2023 р

Музичний керівник Лахтіна О.О.

 

 

7.

Лялькова вистава (Різдво).

25.12.2023 р

Музичний керівник Лахтіна О.О.

 

8.

Музична розвага «Щедрий вечір.»

31.12.2023 р

Музичний керівник Лахтіна О.О.

 

9.

Лялькова вистава: «Улюбленці. Казкові герої.»

Січень

2024 року

Музичний керівник Лахтіна О.О.

 

10.

 

 

 

 

Анкетування батьків та працівників закладу. Зворотній зв’язок.

Зимові старти: «Ой весела в нас зима, веселішої нема.»

Січень

2024 року

Вихователі

 

11.

День здоров’я: Будьмо радісні й здорові, спритні, дружні та бадьорі.

Лютий

2024 року

Вихователі

 

12.

Розвага: «Зимо, час тобі не лютувати, а весні дорогу дати.»

Лютий

2024 року

Музичний керівник Лахтіна О.О.

 

13.

Спортивна розвага: Спорт – це радість та здоров’я.

Березень

2024 року

Вихователі

 

14.

Вистава: «Вовк і семеро козенят».

Березень

2024 року

Музичний керівник Лахтіна О.О.,

фахівці

 

15.

День здоров’я: «З фізкультурою дружимо – виростаємо дужими».

Квітень

2024 року

Вихователі

 

15.

Музична вистава: «Подорож до країни веселих пісень» - Ми – українці.

Травень

2024 року

Музичний керівник Лахтіна О.О.

 

 

 

 

ПЛАН

роботи на літній період 2024 року

 

І. Завдання закладу на літній період.

 

 1. Скласти план роботи на літній період користуючись основними законодавчими документами в галузі освіти:
 • Законом України «Про освіту»;
 • Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • Базовим компонентом дошкільної освіти;
 • Методичними рекомендаціями МОН України від 31.05.2023 р. № 4/1798-23 «Про організацію діяльності ЗДО в літній період в умовах воєнного стану»;
 • Листом МОН України «Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в ЗДО в літній період в умовах воєнного стану».

 

 1. Створення умов для ефективного оздоровлення дітей влітку шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій.
 1. Продовження поглибленої роботи з розвитку у дошкільників позитивного ставлення до духовних цінностей через ознайомлення з літніми народними та календарними святвми.
 1. Активізація взаємодії з батьками з питання забезпечення психоемоційного комфорту дитини в умовах ЗДО.

 

ІІ. Методична робота

 

з/п

Форма проведення заходів

Тема/зміст заходів

Термін проведення заходів

Відповідальна особа

Примітка

1

2

3

4

5

6

І Методична робота

1

Вивчення документації

Наказом перевести ЗДО на літній режим.

Серпень

2023 року

Директор

Кравченко С.П.

 

2

 

 

 

Вивчення документації

Скласти і затвердити сітку занять на літній період.

Серпень

2023 року

Директор

Кравченко С.П.,

вихователь-методист

Івченко Н.І.

 

3

Ознайомити педагогів з формами планування освітньої роботи з дітьми в літній період.

Вересень

2023 року

Вихователь-методист

Івченко Н.І.

 

4

Організація ігрової діяльності на прогулянках влітку.

Вересень

2023 року

Вихователь-методист

Івченко Н.І.

 

5

 

Приділяти увагу індивідуальним формам роботи з дітьми за результатами діагностики з питань освітньої роботи.

Постійно

Педагоги

 

6

 

Підготувати іграшки, атрибути для ігор з водою, піском, вітром.

Серпень

2023 року

Педагоги

 

ІІ Організаційно-педагогічна робота

1

 

Організація та проведення свят:

 • Ми діти України (до дня Конституції);
 • Свято фарб;
 • Подорож до лісу (віртуальна);
 • Ми – маленькі козачата.

 

28.06.2024 р

 

24.07.2024 р

24.08.2024 р

 

Педагоги

Педагоги

Музичний керівник

Педагоги

 

2

 

Організувати та скласти плани проведення «Кольорових тижнів»;

 • понеділок – зелений;
 • вівторок – червоний;
 • середа – жовтий;
 • четвер – синій;
 • п’ятниця – різнокольоровий.

 

 

Кожного місяця

 

 

Педагоги

 

3

 

Спланувати та провести музичні концерти:

 • з піснею весело крокувати;
 • в подорож до українських композиторів (віртуально);
 • народна пісня – краса України.

 

28.06.2024 р

липень

2024 р.

24.08.2024 р

 

 

Музичний керівник

 

ІІІ Робота методичного кабінету

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчення документації

 

Упорядкувати картотеку матеріалів з організації літнього оздоровлення дітей.

Серпень

2024 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

Івченко Н.І.

 

2

Оформити виставку методичних посібників для педагогів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впродовж літа

 

 

3

Поповнювати добірку методичних рекомендацій щодо проведення оздоровчих заходівв у літній період:

 • ходьба по траві босоніж;
 • хвилинки – здоровинки;
 • масаж і самомасаж;
 • сонячні та повітряні ванни.

 

4

Поповнювати методичний кабінет наочно-методичним матеріалом у відповідності до пріоритетних завдань закладу.

 

5

Поповнювати картотеку періодичними виданнями, методичною та дитячою художньою літературою.

 

6

Надавати методичну допомогу в організації свят та розваг.

 

IV Робота з батьками

1

 

 

 

Консультування

Надати батькам консультації:

 • адаптація дітей до умов ЗДО;
 • літній відпочинок в умовах воєнного стану;
 • як зберегти здоров’я дитини;
 • безпека вас і ваших дітей в умовах воєнного стану;
 • обережно, отруйні рослини та гриби.

 

 

 

Впродовж літа

 

 

 

Педагоги

 

 

 

 

 

2

 

Організувати для дітей, заново зачислених до закладу екскурсію до дитсадочку.

 

 

 

Впродовж літа

 

 

 

Педагоги

 

 

3

Підготувати виставки для батьків:

 • що можна зробити з природного матеріалу;
 • «наші матусі й бабусі – великі майстрині» (виставка робіт батьків).

 

4

Залучати батьків до благоустрою території закладу.

 

V Адміністративно – господарська робота

 1. Наради при директорі закладу.

 

 

 

1

 

 

Вивчення документації,

анкетування

Організація роботи закладу з питання «План роботи на літній період».

 

 

Травень

2024 року

Директор

Кравченко С.П.

 

Охорона здоров’я та безпека життєдіяльності (інструкції).

Медична сестра старша

Старікова О.І.

 

Проведення дезінфекції дитячої постільної білизни.

Завгосп

Нагорна С.П.

 

 

2

 

Вивчення документації

Обговорення завдань на наступний навчальний рік.

 

Серпень 2024 року

Директор

Кравченко С.П.

 

Удосконалення матеріально-технічної бази закладу.

Завгосп

Нагорна С.П

 

Підготовка системи опалювання.

 

 1. Адміністративно-господарська робота.

1

 

Здійснювати контроль за технічним станом приміщень

 

 

 

 

Постійно

 

 

Завгосп

Нагорна С.П

 

2

 

Контролювати полив піску, городів, клумб до приходу дітей в заклад.

 

3

 

Частковий косметичний ремонт приміщень.

 

4

 

Забезпечити роботу поливної системи.

 

5

 

Дотримання працівниками внутрішнього трудового розпорядку

Директор

Кравченко С.П.

 

6

 

Виконання інструкцій з охорони життя та здоров’я дітей.

Періодично

Медична сестра старша

Старікова О.І.

 

7

 

Огляд території ЗДО з відміткою в журналі.

Щодня

Завгосп

Нагорна С.П

 

8

 

 

Дотримання графіку роботи працівників.

 

Періодично

Директор

Кравченко С.П.

Завгосп

Нагорна С.П

 

VI Медико-профілактична робота

1

 

 

 

 

Вивчення та ведення документації

Систематичне ведення медичної документації.

 

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

Медична сестра старша

Старікова О.І.

 

2

Здійснювати контроль за санітарним станом приміщень, ігрових майданчиків, ретельний огляд території.

 

3

Контролювати стан повітряно-температурного режиму приміщень закладу.

 

4

Вести контроль за проведенням генерального прибирання приміщень закладу.

 

5

Організація ігрової діяльності дітей на прогулянці влітку.

 

6

Контроль за станом здоров’я дітей диспансерної групи.