Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу № 386 Дніпровської міської ради

 

Фахівець із зображувальної діяльності

Cульдіна Людмила Миколаївна 
 
Залучення дітей групи ризику до активної художньої діяльності засобами використання елементів арт-педагогіки в умовах розвитку освітнього средовища.
 
 

 

              "Я никогда не задумываюсь, как и почему я рисую.

Творю и творю, потому что иначе не могу.

               Это приносит мне душевный покой."
Гарри Хьюм.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Зображувальна діяльність дозволяє дитині відчути самого себе, виразити вільно свої думки і почуття, бути самим собою, вільно виказати свої мрії і надії, а також визволитись від негативних переживань. Дитячі творчі роботи компе
нсують малі права дитини серед дорослих. Дитина, створюючи на папері, із пластичних, побутових і природних матеріалів свій особливий світ, який належить тільки їй, відображає життя по-своєму, при цьому не турбується про думки оточуючих, і в цьому її корінна відмінність від дорослого творця.
 
             Участь дитини в образотворчій діяльності в рамках корекційної роботи спрямована не тільки на те, щоб навчити її малювати, але й допомогти їй подолати недоліки, навчитися керувати своєю поведінкою, своїми реакціями, сформувати провідні якості особистості.
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

   
   

План

роботи гуртка

художньо - естетичного

«Барвиста майстерня»

на 2018 – 2019 навчальний рік

План роботи гуртка художньо-естетичного напрямку «Барвиста майстерня» складено відповідно вимогам комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки» під ред. Крутій К.Л. (Запоріжжя, 2015), програми художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» під ред. Борщ Р.М., Самойлик Д.В. (Тернопіль, 2013).

         Згідно з нормами та положеннями Базового компоненту дошкільної освіти в роботі з дітьми гуртка художньо-естетичного напрямку «Барвиста майстерня» поставлено мету і завдання.

         Мета: засобами декоративного малювання розвивати у дітей творчі здібності, долучати дітей до чарівного світу народного мистецтва, навчати прийомів виконання декоративних елементів, характерних для народних промислів України; знайомити з основами композиції та кольорознавства, збагатити уявлення дітей про симетрію, ритм, колорит, народних українських візерунків. Розвивати естетичний смак, спонукати до творчого зростання та самовираження.

         Завдання:

-       Ознайомити дітей з різними способами і прийомами декоративного малювання з використанням технік народних майстрів Петриківських розписів.

-       Прищеплювати інтерес і любов до народного декоративного мистецтва як засобу вираження почуттів, взаємин, залучення до світу прекрасного.

-       Відстежувати динаміку розвитку творчих здібностей дитини, розвивати творчу уяву, образне мислення, зорову та рухову пам’ять, відчуття форми, ритму, кольору.

-       Спонукати дітей до створення власних  декоративних композицій в техніці Петриківського розпису.

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

І. Організаційно-педагогічна робота

1.

Провести діагностичне обстеження рівня розвитку умінь і навичок в зображувальній діяльності дітей для занять в гуртку.

вересень 2018 р.,

травень 2019 р.

 

Сульдіна Л.М.

 

2.

Здійснити комплектування груп для роботи гуртка.

вересень 2018 р.

Сульдіна Л.М.

 

3.

Згідно результатів діагностики рівня умінь і навичок дітей скласти списки здібних дітей для занять у гуртку.

вересень 2018 р.

Сульдіна Л.М.

 

4.

Скласти план роботи гуртка на 2018-2019 н. р.

вересень 2018 р.

Сульдіна Л.М.

 

5.

Скласти мережу занять гуртка потижнево.

вересень 2018 р.

Сульдіна Л.М.

 

6.

Регулярно поповнювати картотеку посібників новими методичними розробками, зразками робіт, технологічними картками, шаблонами і трафаретами, статтями із періодичних видань.

протягом навчального року

Сульдіна Л.М.

 

7.

Організувати заготівлю природного та побутового матеріалу для виготовлення композицій на заняттях гуртка..

протягом навчального року

Сульдіна Л.М., вихователі груп

 

8.

Поповнювати експонати міні-музею «Шедеври художників-геніїв» витворами народних майстрів національних промислів Опішні, Косово, Петриківки.

протягом навчального року

Сульдіна Л.М.

 

9.

Регулярно поповнювати експонати міні-музею репродукціями художніх творів світових геніїв та біографічними подробицями їх творчого життя.

протягом навчального року

Сульдіна Л.М.

 

10.

Регулярно поповнювати матеріали віртуального міні-музею,  планувати віртуальні екскурсії згідно з темами занять гуртка.

 

протягом навчального року

Сульдіна Л.М.

 

ІІ. Робота з педагогічними кадрами

1.

Регулярно співпрацювати з вихователями груп, вчителями-логопедами, вчителями-дефектологами для організації і проведення занять гуртка.

протягом навчального року

Сульдіна Л.М., вихователі, фахівці

 

2.

Організувати відвідування гуртка вихователями груп, фахівцями для удосконалення навчально-виховного процесу.

протягом навчального року

Сульдіна Л.М., вихователі, фахівці

 

3.

Проводити майстер-класи, консультації для вихователів з питань організації самостійної художньої діяльності дітей, індивідуальної роботи із здібними дітьми у другій половині дня під час СХД.

протягом навчального року

Сульдіна Л.М.

 

4.

Підготувати індивідуальну консультацію для вихователів «Знайомство дошкільників з народними промислами України як  етап національно-патріоти- чного виховання».

жовтень 2018 р.

Сульдіна Л.М.

 

ІІІ. Робота з батьками

1.

Провести опитування-анкетування серед батьків щодо виявлення соціального замовлення батьків або їх законних представників на участь дітей в роботі гуртка.

вересень 2018 р.

Сульдіна Л.М., вихователі

 

2.

Організувати постійно діячу виставку дитячих робіт вихованців гуртка «Наша творчість» для перегляду за темами:

-       Українці ми маленькі.

-       Осінь у своїй чарівній красі.

-       Ми-маленькі народні майстри.

     -      Чарівна казка зими.

-       Зимовий вернісаж.

-       Для матусі – весна, чарівні квіти, спів пташок.

-       Я в біду не попаду!

-       Літо! Літечко!

протягом навчального року

 

вересень 2018 р.

жовтень 2018 р.

листопад      2018 р. грудень 2018 р.

січень 2019 р.,

лютий 2019 р.,

березень 2019 р.,

квітень 2019 р.,

травень 2019р.

Сульдіна Л.М.

 

3.

Постійно оновлювати виставочний куточок «Чарівна хатинка». Залучати до організації виставок дитячих малюнків батьків здібних вихованців гуртка.

протягом навчального року

Сульдіна Л.М.

 

4.

Організувати відвідування батьками занять гуртка з метою поліпшення творчих здібностей малюків.

протягом навчального року

Сульдіна Л.М.

 

5.

Провести анкетування серед батьків з питань задоволеності батьків роботою гуртка.

грудень 2018р., травень 2019 р.

Сульдіна Л.М.

 

6.

Проводити індивідуальні майстер-класи для батьків «Творча майстерня», спільні тренінги, під час яких знайомити батьків з українськими народними промислами Опішні, Косово, Яворового, Київської та Полтавської вишивки, Петриківки, особливостями народного мистецтва, розписом його елементами декору нетрадиційними техніками.

протягом навчального року

Сульдіна Л.М.

 

7.

Проводити індивідуальні консультації,майстер-класи для батьків  «Нетрадиційні елементи декоративного малювання в Петриківських розписах».

протягом навчального року

Сульдіна Л.М.

 

8.

Залучати батьків вихован-  ців гуртка до створення віртуального міні-музею «Петриківський дивосвіт».

протягом навчального року

Сульдіна Л.М., вихователі

 

9.

Проводити віртуальні екскурсії в міні-музеї для батьків вихованців гуртка.

протягом навчального року

Сульдіна Л.М.

 

ІV. Робота з дітьми

1.

Проводити заняття в гуртку із здібними дітьми всіх груп згідно з розкладом занять гуртка один раз на тиждень в другій половині дня.

 

протягом навчального року

Сульдіна Л.М.

 

2.

Узгодити теми занять гурт- ка з лексичними темами на навчальний рік, запропоно- ваними вчителями-логопе- дами, дефектологами та практичним психологом.

серпень 2018 р.

Сульдіна Л.М.

 

3.

Організувати заняття здібних дітей кожної групи в гуртку, враховуючи їхні вікові та індивідуальні особливості, за темами:

  - Історія с. Петриківка, Петриківського розпису.

   -  Нетрадиційні елементи   Петриківського розпису.

 - Веселий парканчик     навколо дитячого садка.

       -  Чарівні камінчики.

-       Бабусина хата.

-       Осінь крокує, листя малює.

-       Вітерець   пустує.

-       Ой, у лузі-лузі  калина достигла

      -  Гроно винограду.

-       Скатертина для родини .

-       Петриківська тарілочка.

 -   Килимок.

      - Орнамент із листя на  смужці.

       - Росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс.

      - Оксанка збирається на   ярмарок;

-       Білочка з горішком.

-       Петриківські ялинкові прикраси.

     -  Зима у віконце  зазирала, на склі малювала.

    - Зимова композиція.

-       Снігур на калині.

      - У нашого півника яскраве пір’ячко.

     -  До казки «Колосок».

-       Козацька ложка.

-       Дівчина гуляла, квіти збирала, у вінок вплітала.

-       Петриківська хатинка.

-       Намисто для матусі.

-       Казковий птах.

-       Весела подорож.

-       Ми – маленькі народні майстри. Петриківська ваза.

-       Розквітли весняні квіти.

-       Бутони.

-       Космічні пригоди квітки-цибульки.

       - Петриківська писанка.

-       Весняні квіти.

-       Квітка-волошка.

-       Степова ромашка.

-       Соловейко.

-       Зозуля.

протягом навчального року

 

вересень,І тиждень

вересень,ІІ тиждень

вересень,ІІІ тиждень

вересень,ІV тиждень

жовтень,І тиждень

жовтень,ІІ тиждень

жовтень,ІІІ тиждень

жовтень,ІV тиждень

листопад,І тиждень

листопад,ІІ тиждень

листопад, ІІІ тиждень

листопад, ІV тиждень

листопад,V тиждень

грудень,  І тиждень

грудень,ІІ тиждень

грудень,  ІІІ тиждень

грудень,ІV тиждень

січень,І тиждень

січень,ІІ тиждень

січень,ІІІ тиждень

січень,ІV тиждень

лютий,І тиждень

лютий,ІІ тиждень

лютий,ІІІ тиждень

лютий,ІV тиждень

березень,І тиждень

березень,ІІ тиждень

березень,ІІІ тиждень

березень,ІV тиждень

 

 

березень,V тиждень

квітень,І тиждень

квітень,ІІ тиждень

квітень,ІІІ тиждень

квітень,ІV тиждень

травень,І тиждень

травень,ІІ тиждень

травень,ІІІ тиждень

травень,ІV тиждень.

Сульдіна Л.М.