КЗО "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 386 компенсуючого типу" ДМР

   

Вчителі-логопеди

Черепанова Альбіна Василівна

 

Черепанова Ірина Юріївна

 

Черноморова Наталія Вікторівна

 

Активізація комунікативних здібностей у дітей групи ризику в умовах інноваційного розвитку освітнього простору

 

 

        

 

 

Чернявська Тамара Миколаївна    Черепанова Альбіна Василівна

 

 

 

"Единственная настоящая роскошь -

это роскошь человеческого общения..."

Антуан де Сент Экзюпери.

Черноморова Наталія Вікторівна    

 

 

 

            Кожен педагог, працюючи з малечею, хоче, щоб його вихованці, ставши дорослими, були успішними і щасливими, домоглися в житті успіхів, зробили блискучу кар'єру тощо. Звичайно ж, і татусі з мамусями і бабусі й дідусі, хочуть, щоб малюк відбувся як особистість, відчув себе вільним й упевненим завжди й у всьому.

 

            Тоді треба вчити дитину говорити! Говорити вона повинна правильно. Адже навчаюсь говорити, дитина вчиться логічно мислити. Не заглядаючи у віддалене майбутнє, спробуйте оцінити сьогоднішній стан мовлення конкретного малюка.

 

            Дитині потрібно вміло і вчасно допомогти, а не обмежуватися доганами. Ви помітили, що однолітки сміються над неправильною вимовою малюка? У таких випадках дитина може  поступово відокремитися від однолітків, що ще більше затримає розвиток мовлення і негативно вплине на її характер: вона стане дратівливою, замкнутою, образливою.

 

            Неправильна вимова приносить дитині багато прикрощів і труднощів у дитячому садку, а в школі ці труднощі зростають. Недоліки усного мовлення дуже часто впливають на письмове мовлення.

 

            Усунути такі дефекти, сформувати й закріпити правильну артикуляцію звуків дитині допоможуть вчителі-логопеди. Вони допоможуть розвинути у дитини увагу, пам'ять та інтелект, підготувати її до засвоєння письма.

 

 

                           

 

   

 

 

 

     

Аналіз

вчителів-логопедів Черепанової А.В., Чернівської Т.М.

Черноморової Н.В.,Єгоян Ю.І., Кравченко С.П.,

Бєлоусової О.В., Гром Ю.В., Черепанової І.Ю.,

Бобришевої Т.А.

за 2017 – 2018 навчальний рік

 

Впродовж 2017-2018 н.р. діти, які мали мовленнєві вади, були охоплені корекційною логопедичною роботою. Загальна кількість дітей складає 72 особи.

У вересні 2017 р. було проведено комплексне логопедичне вивчення всіх сторін мови дітей-логопатів. Діти були поділені на підгрупи за рівнем мовленнєвого розвитку.

На кожну дитину була заведена картка мовленнєвого розвитку, згідно з якою складався план індивідуальної роботи з корекції всіх сторін мовлення, психічних процесів, дрібної моторики пальців рук та загальної моторики.

Єдиний перспективний план колекційної роботи складався на весь період навчання. Навчальний рік поділявся на три періоди. У кінці кожного періоду проводився аналіз індивідуально-корекційної роботи з дітьми, результати якого фіксувалися у відповідному журналі.

Впродовж року проводилися фронтальні та індивідуально-підгрупові заняття з уточнення правильної артикуляції звуків, з розвитку фонематичних процесів, з підготовки дітей до аналізу та синтезу звукового складу слова, з розвитку лексик граматичної та синтаксичної сторони мовлення. Заняття мали чітку комунікативну направленість. Елементи мовної системи, які засвоювали діти, включалися безпосередньо в спілкування.

Важливо було навчити дітей застосовувати мовні вміння в нових ситуаціях, творчо використовувати отримані навички в різних видах діяльності.

Для колекційної роботи логопедичні кабінети в достатній мірі устатковані навчально-методичним матеріалом, індивідуальними допоміжними засобами (дзеркала, зонди, РАУ).

Для закріплення знань та навичок, отриманих на логопедичних заняттях, важливу роль відігравав тісний зв'язок і взаєморозуміння між логопедами та вихователями, в яких записувалися завчання для закріплення вивченого матеріалу.

На кожну дитину були заведені робочі зошити, в яких фіксувалися вправи для їх закріплення. Це дало змогу співпрацювати з батьками дітей-логопатів та здійснювати контроль за участю батьків в навчально-корекційній роботі. Протягом року проводилися зустрічі з батьками, індивідуальне консультування, надавалися рекомендації та поради. Вчителі-логопеди проводили загальні консультації га батьківських зборах, під групові та індивідуальні за запитом батьків.

Постійно велася просвітницька робота серед вихователів дошкільного закладу. Підготовлені і проведені консультації для вихователів «Логритміка, як метод корекції вад розвитку мовлення», «Контроль за звуковимовою дітей упродовж дня».

У лютому  2018р. вчитель-логопед Черноморова Н.В. провела відкрите індивідуально-підгрупове заняття «Диференціація звуків С - Ш», вчитель-логопед Чернявська Т.М. – підгрупове заняття з розвитку мовлення «Космічна подорож».

З метою підвищення професійної майстерності в лютому 2018 р. вчителі-логопеди Бобришева Т.А., Гром Ю.В. і Кравченко С.П. пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації на базі Київського НПУ ім.М.П.Драгоманова (факультет колекційної педагогіки та психології, кафедра логопедії) з питань: «Сучасні логопедичні технології в роботі з дітьми з ТПМ», «Актуальні питання сучасної логопедичної теорії і практики», «Сучасні логопедичні технології в системі спеціальної освіти», «Інноваційні технології корекційного та інклюзивного навчання дітей з ТПМ».

Вчитель-логопед Чернявська Т.М. пройшла курсову перепідготовку на базі КЗО «Дніпровська академія неперервної освіти Дніпропетровської обласної ради», після чого була проатестована. Їй підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

Всі вчителі-логопеди ДНЗ приймали активну участь в роботі консультативного пункту «Батьківська лабораторія», надавали поради і консультації батькам дітей з проблемами в мовленнєвому розвитку, допомогу щодо подальшого влаштування цих дітей в логопедичні групи дошкільного закладу.

Таблиця 1

Аналіз

результативності роботи консультативного пункту

«Батьківська лабораторія» в 2017-2018 н.р.

 

Всього обстежено дітей

Влаштовано в логопедичні групи

Надана консультативна допомога

67

39

28

 

На навчання в школи з дошкільного закладу вибуло 27 дітей: з них 23 дитини з виправленою мовою; 4 дітей зі значними покращеннями, всі вони влаштовані для подальшого колекційного навчання в НРЦ № 6.

Таблиця 2

Аналіз

колекційної роботи вчителів-логопедів за 2017-2018 н.р.

Логопедичний висновок

Кількість дітей

Згідно протоколу

На початок року

Протягом  року

На кінець року

Залишилося на

наступний рік

Вибуло

Зараховано

З виправленою  мовою

Зі значним покращенням

Без змін

Алалія

3

1

-

2

-

-

3

3

ЗНМ І р.

19

5

-

7

-

8

5

5

ЗНМ ІІ р

15

13

-

6

20

13

4

14

ЗНМ ІІІр.

29

24

-

8

-

9

3

19

Дизартрія

2

1

-

1

-

1

1

2

ПФФСМ

2

1

-

1

2

-

-

-

Заїкання

2

1

-

1

1

1

-

1

Всього дітей

72

46

-

26

23

32

16

44

 

Минулий навчальний рік показав, що зросла кількість дітей-алаліків. Корекційно-розвивальна робота з ними ускладнюється тим, що ці вади розвитку мовлення тісно пов’язані з затримкою (порушенням) психічного розвитку дітей і викликані, здебільшого, органічними порушеннями різного характеру. З метою підвищення ефективності колекційної роботи з алаліками в наступному році необхідно всім учителям-логопедам досконало опрацювати сучасну літературу за темою «Алалія», підібрати і випробувати інноваційні методики і технології щодо подолання цієї вади.

 

План роботи на 2018-2019 навчальний рік

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

І Організаційно – діагностична робота

1

Забезпечити корекційно-розвивальний процес спеціальними програмами, методичною літературою, необхідної для реалізації вимог цих програм.

до 15

вересня

вчителі-логопеди

 

2

Познайомитися з історіями розвитку дітей – логопатів та анамнезами для подальшого діагностичного обстеження їх мовного розвитку.

до 15

вересня

вчителі - логопеди

 

3

Обстежити мову дітей, заповнити мовні картки, класти індивідуальні плани корекційної роботи. Поділити дітей на підгрупи за рівнем мовленнєвого розвитку.

вересень,

грудень,

травень

вчителі - логопеди

 

4

Скласти графік роботи, затвердити його у керівника ДНЗ, ознайомити з ним батьків та вихователів.

вересень

вчителі –

логопеди

 

5

Проводити обстеження мови дітей дошкільного віку, які мешкають на ж.м.Придніпровськ на консультативному пункті закладу.

кожну першу середу місяця

вчителі –

логопеди

 

6

Провести обстеження мовленнєвого розвитку дітей освітніх дошкільних установах № 139, 145, 220, 351.

за потреби

вчителі –

логопеди

 

7

Оформляти необхідну документацію для проведення ПМПК з відбору дітей в спеціалізовані групи.

 

за потреби

вчителі –

логопеди

 

8

Вести документацію згідно вимогам Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах № 32 від 30.01.1998 р.

постійно

вихователі –

логопеди

 

ІІ Робота з медичними установами

1

Організувати обстеження дітей психоневрологом.

за потреби

вчителі - логопеди

 

2

Організувати консультування дітей-логопатів у лікарів спеціалістів.

за потреби

вчителі - логопеди

 

ІІІ Співпраця з педагогами дошкільного закладу

1

Систематичне інформування педагогів,  які працюють з дітьми – логопатами, про стан усного мовлення дітей.

упродовж

року

вчителі - логопеди

 

2

Взаємодія з вихователями, практичним психологом, музичними керівниками, керівником гуртка, інструктором з фізкультури та вчителями – дефектологами з метою визначення єдиних вимог у здійсненні корекційно – розвиваючої роботи з дітьми – логопатами.

упродовж

року

вчителі - логопеди

 

3

Провести бесіди з вихователями усіх вікових груп за темами:

-         індивідуальні особливості мови дітей;

-         динаміка розвитку мови дітей;

-         закріплення правильної звуковимови у дітей.

вересень

вчителі - логопеди

 

4

Підготувати ї провести консультації для вихователів за темами:

-         завдання, зміст, вимоги до організації логопедичних годин;

-         забезпечення оптимального мовного навантаження для дітей у процесі навчальної, ігрової, трудової, побутової діяльності.

жовтень

 

 

 

листопад

вчителі - логопеди

 

5

Надати консультацію вихователям груп для дітей раннього віку  щодо збагачення словника, формування граматичної будови мови, розвитку зв’язного мовлення малят з метою попередження вад мовленнєвого розвитку.

грудень

вчителі - логопеди

 

6

Надати інформаційно-консультаційну допомогу інструктору з фізкультури, музичним керівникам і практичному психологу в планування логоритмічних занять з елементами психогімнастики.

упродовж

року

вчителі - логопеди

 

7

Провести відкриті фронтальні та індивідуально - підгрупові логопедичні заняття;

-         забезпечення словника дітей-логопатів засобами словотворення (фронтальне заняття);

-         автоматизація поставленого звука в словах (індивідуально - підгрупове);

-         формування діалогічного мовлення засобами драматизації художнього твору (фронтальне).

 

 

лютий

 

 

березень

 

квітень

вчителі – логопеди

 

Чернявська Т.М.

 

 

Єгоян Ю.І.

 

Черноморова Н.В.

 

IV Корекціцно – розвивальна робота

1

Розвивати рухливість артикуляційного апарату.

упродовж року

вчителі - логопеди

 

2

Розвивати фонематичне сприймання, слухову увагу, уміння чути себе.

упродовж року

вчителі - логопеди

 

3

Розвивати координацію рухів, дрібну моторику пальців рук.

упродовж року

вчителі - логопеди

 

4

Розвивати всі психічні процеси.

 

упродовж року

вчителі - логопеди

 

5

Усувати вади звуковимови:

-         поставити звуки;

-         провести диференціацію поставлених звуків;

-         автоматизувати правильну вимову поставлених звуків у складах (прямих, обернених, із збігом приголосних);

-         автоматизувати поставлені звуки у словах;

-         автоматизувати поставлені звуки у реченнях, зв’язному тексті

упродовж року

вчителі - логопеди

 

6

 Підготувати дітей до звукового аналізу слів. Вчити:

-         визначати місце заданого звука в слові (на початку,  в кінці, в середені слова);

-         визначати кількість складів у слові, виділяти наголошений склад;

-         розрізняти слова з парними звуками;

-         розрізняти слова у фразі;

-         запам’ятовувати і відтворювати ряд слів.

упродовж року

вчителі - логопеди

 

7

Збагачувати словниковий запас:

-         розширювати і уточняти словник (за лексичними темами, засобами словотворення тощо);

-         навчити вживати узагальнюючі поняття;

-         вправляти у встановленні причинно – наслідкових зв’язків (у класифікації, вилученні зайвого предмета);

-         вчити правильно вимовляти слова складної структури.

 

упродовж року

вчителі - логопеди

 

8

Формувати граматичну будову мови:

-         вчити дотримуватись порядку слів в реченні;

-         вправляти у вживанні збірних іменників;

-         навчати правильно чергувати звуки в основі при відмінюванні іменників, дієслів;

-         вчити узгоджувати і реченні іменники, прикметники і дієслова з займенниками і числівниками;

-         навчитися правильно використовувати сполучники та сполучні слова у складнопідрядних реченнях.

упродовж року

вчителі - логопеди

 

9

Розвивати зв’язне мовлення:

-         діалог (питання,ю відповідь);

-         монолог (переказ, розповідь, опис).

упродовж року

вчителі - логопеди

 

10

Навчати контролювати свою мову.

упродовж року

вчителі - логопеди

 

V Робота з батьками

1

Підготувати виступи на батьківських зборах:

-         режим і форми логопедичної групи, створення умов для правильного розвитку дітей у сім’ї;

-         результати колекційної роботи за І півріччя;

-         підсумки колекційного навчання дітей за рік.

 

вересень

 

 

грудень

травень

 

 

вчителі - логопеди

 

2

Виступи на загальних батьківських зборах дошкільного закладу з доповіддю: «Постановка правильної мови дитини – необхідна умова її розвитку»

вересень

Кравченко С.П.

 

3

Провести консультації для батьків вихованців:

-         роль батьків у корекційній роботі;

-         роль сім’ї і дошкільного закладу в попередженні і подоланні заїкання у дітей.

упродовж року

вчителі - логопеди

 

4

Проводити індивідуальні заняття з дітьми в присутності батьків з метою показу прийомів логопедичної роботи.

впродовж року

вчителі - логопеди

 

5

 Оформити стенди (ширми, папки - пересувки) на тему «Поради батькам».

вересень (зміна матеріалу впродовж року)

вчителі - логопеди

 

6

запрошувати батьків на ранки та розваги (залучати до проведення) з метою демонстрації правильної мови дітей.

впродовж року

вчителі – логопеди

 

VI Підвищення фахового рівня

1

Знайомитися зі спеціальними періодичними виданнями, новинками спеціальної літератури.

впродовж року

вчителі - логопеди

 

2

Приймати участь в роботі методичних об’єднань і семінарів для вчителів – логопедів міста.

за планом  м/о

вчителі - логопеди

 

3

Опрацювати тему «Алалія»:

-         оформити альбом «Обстеження дітей - алаліків»;

-         опрацювати сучасну літературу за даною темою;

-         скласти перспективний план роботи з дітьми – алаліками;

-         виготовити наочність для роботи з дітьми – алаліками.

впродовж року

вчителі - логопеди

 

4

Підготувати доповідь на педраду «Шляхи оптимізації роботи з мовленнєвого розвитку дитини дошкільного віку».

 

березень

вчитель – логопед Кравченко С.П.

 

VII Поповнення логопедичних кабінетів

1

Придбати ноутбук для використання ІК-технологій на логопедичних заняттях.

впродовж року

вчителі - логопеди

 

2

Виготовити (поповнити) матеріал для занять із звуковимови.

до листопада

вчителі - логопеди

 

3

Поповнити альбоми для обстеження дітей з ЗНМ.

до листопада

вчителі - логопеди

 

4

Створити посібник для розвитку мовного дихання.

впродовж року

вчителі - логопеди

 

5

Розробити схематичні плани занять (фронтальних, індивідуально - підгрупових) з зазначенням теми, мети, обладнання і ходу заняття.

впродовж року

вчителі - логопеди